ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKA

Bir ekonominin can damarı özel sektördür. Piyasayı hareketlendiren arz ve talebi belirleyen, üreten kısacası ekonominin gelişmesini sağlayan tüm dinamitleri içeren özel sektör hareketi

Bir ekonominin can damarı özel sektördür. Piyasayı hareketlendiren arz ve talebi belirleyen, üreten kısacası ekonominin gelişmesini sağlayan tüm dinamitleri içeren özel sektör hareketi ülkemizde istenilen düzeyde değildir. Günden güne daha çok hissedilen ekonomik durgunluk şüphesiz ki en çok özel sektörde faaliyet gösteren, özel sektörde çalışan kesimi etkilemiştir. Ülkemizde yasal hiçbir güvencesi olmayan, asgari ücretle çalışan binlerce insan vardır. Tamamen işverenin insafına kalan bu insanların iş güvenliğini sağlamak ve gereken denetimleri yapmak devletin görevidir.

Asgari ücret ülkemizde kanayan bir yaradır. Ödenmesi gereken en az maaş olan asgari ücret ülkemizde özellikle özel sektörde asli maaş olarak uygulanmaktadır. Bunun yanında işveren çalışanının yatırımlarını da asgari ücreti baz alarak yaptığı için çalışan gerçekten mağdur durumdadır. Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanlarını karşılaştırdığınız zaman kamuda çalışanların sahip oldukları birçok haklara özel sektör çalışanları sahip değildir. Bu durum çalışanlar arasında bir haksızlık yaratmaktadır. Kamu çalışanları sendikal hakları sayesin de birçok hakkı elde ederken bu haklarını korumak içinde sendikal güvencelerini kullanmaktadır. Fakat sendikal örgütlenme ülkemizde sadece kamu kesiminde görülmektedir. Bu durum özel

sektörde çalışanların haklarını arayamaması anlamına geliyor. Bu noktada devletin tüm çalışanların haklarını koruyacak erke sahip olduğunu düşünürsek kamuda etkili olan sendikal örgütlenmenin özel sektöre de yayılması için öncelikle devletin gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekmektedir. 

Özel sektör çalışanlarının haklarının korunması için zorunlu sendika üyeliği son günlerde ilgili bakanlık ve ilgili sendikaların gündeminde. Bu konuda atılacak olumlu adımları binlerce özel sektör çalışanı dört gözle bekliyor. Çalışma hayatının daha düzenli, daha verimli ve daha güvenli şartlardan oluşması için çalışanların haklarının yanında işverenlerin de yapılacak yasal düzenlemelerle her hangi bir mağduriyete uğramamaları sağlanabilir. Tüm bu olumlu gelişmelerin hayata geçtiği ihtimalini düşünürsek ülkemizde hem her yönden dinamik bir çalışma hayatının varlığı sağlanabilir hem kaçak iş gücünün önüne geçilir hem de kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ile özel sektörde çalışma özendirilmiş olur bu da devletin üzerindeki yükü hafifletir.
Bu haber 494 defa okunmuştur

:

:

:

: