Özel ve kamu sektörünün farkı

Ülkemizde kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında her anlamda dağlar kadar fark vardır. Bu bir gerçektir ve aksini kimse inkâr edemez.
Ülkemizde kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında her anlamda dağlar kadar fark vardır. Bu bir gerçektir ve aksini kimse inkâr edemez. Peki, bunun suçlusu kamu çalışanları mı? Yoksa özel sektör çalışanları mı bu farkı yaratan. Bu sorunun cevabı elbette hayırdır. Devlet çalışanlarının gerek maaş gerekse diğer sosyal hakları, bizzat devlet tarafından, yasalar çerçevesinde verilmiştir. Ve yine insanlar, devlet tarafından sağlanan olanaklara özendirilmiştir. Her dönemde devlete yapılan istihdamlar, bu gün gelinen noktayı yaratmıştır. Bu gün yaşananlar, yıllar önce devlete istihdam yapılırken gerekli düzenlemelerin yapılmamasından kaynaklamaktadır. Herkes için kamu güven ve geleceğin garanti altına alınması olarak görülürken özel sektör de tam tersi olarak, yani güvensizlik, gelecek içinse belirsiz olarak kabul edilmektedir. Bu durum gelişmiş ülkelerde tam ters bir yapıdadır. Gelişmiş ülkelerde, insanlar Özel sektör de çalışmayı devlette çalışmaya tercih etmektedir. Çünkü bu ülkelerde özel sektör çalışanları vasıflı olmaya ve kendilerini geliştirmeye, bu yolla daha ileri pozisyonlara gelmeye önem vermektedir.

Bu noktadan sonra, ülkemizde ki özel sektör ve kamu sektörü arasındaki farkın, kamunun maaş ve özlük haklarını kırparak kapanacağını kimse düşünmesin. Ben ülke gerçekleri göz önüne alındığı zaman, aslında kamunun özel sektörün seviyesine indirgenmesinin değil, özelin kamu seviyesine yükseltilmesinin ülkedeki adaletsizliği gidereceği ve her kesim için yaşanabilir bir düzene sahip olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Ama bu tabi ki çok zor bir durumdur. Kamunun küçültülmesi ister istemez tüm kesimleri etkileyecektir. Ekonomiyi canlandıran kamu sektörünün piyasaya sağladığı para akışıdır. Bunun sekteye uğratılması, elbette piyasalara olumsuz yansıyacaktır. Daha önceki dönemlere göre, bayram alış verişinin ve önümüzdeki yılbaşı alış verişinin sönük geçeceği kesindir. Bu gerçekler elbette kamu ile özel sektör çalışanları arasındaki farkın görmezlikten gelinmesi anlamına gelmez. Bu noktada özel sektör işverenlerinin de devletin aldığı sorumluluğu alıp, eline taşın altına koyması ve çalışanlarının haklarını iyileştirmek için çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili devlet erki de denetleme sorumluluğunu üstlenip bu görevini yerine getirmelidir.

Benim esas olarak üzerinde durmak istediğim konu, toplumun kamuda çalışanlar ve özel de çalışanlar arasındaki dengesizlik nedeniyle ikiye bölünmesidir. Özel kesim işverenleri, devletin kamu çalışanları ile ilgili düzenlediği yeni yasaya destek vermektedir. Bunun sebebi tabi ki açıktır. Sebep özel sektör çalışanlarının devlet çalışanlarına özenmemesi ve sosyal haklar bakımından eşitsizliğin kalmasıdır. Bu eşitsizlik kalkarken özel sektör çalışanına yine bir şey verilmeyecektir. Özel sektör çalışanı ayni yerde sayarken kamu çalışanı da gerileyecek, böylelikle özel sektör çalışanının hak istemek gibi bir hakkı hiç olmayacaktır. Daha öncede üzerinde durduğum bir konuyu bir kez daha dile getirmek isterim ki o da sendika örgütlenmesinin özel sektör çalışanlarına da sağlanmasıdır. Bu memleket özel sektörsüz de olmaz kamu sektörsüzde olmaz, keşke kamu sektörüne her anlamda sağlanan haklar, özel sektör çalışanlarına da sağlansa özelliklede hakkını arama hakkı konusunda. Her ne kadar ülkemizde sorunlar olsa da bu gün özel bir gün, bu gün, kurban bayramının ilk gününü yaşıyoruz, tüm Müslüman dünyasının kurban bayramını en içten duygularımla kutlarken, tüm insanlığa, daha güzel ortamlarda yaşanacak bayramlar diliyorum.
Bu haber 522 defa okunmuştur

:

:

:

: