ANAYASA

Bu yazının yazıldığı saatlerde, Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat’ın, Sayın Hristofyas’la 3 Eylül 2008 tarihinde başlayan, Kıbrıs görüşme süreci ile ilgili düzenlediği basın toplantısı devam ediyordu.
Bu yazının yazıldığı saatlerde, Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat’ın, Sayın Hristofyas’la 3 Eylül 2008 tarihinde başlayan, Kıbrıs görüşme süreci ile ilgili düzenlediği basın toplantısı devam ediyordu. Sayın Talat’ın ilerlemelerle ilgili açıklamaları sürerken, özellikle kamuoyunda çokça tartışılan çapraz oy önerisinin kabul edilmediği bana göre en çarpıcı açıklamalardan biri idi. Mutlaka ki bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde daha geniş değerlendirmeler yapılacaktır. Anayasal düzenle yönetilen bir ülkenin, nasıl yönetileceğini, kişilerin hak ve özgürlüklerinin nasıl düzenleneceğini belirleyen, yasaların tümüne genel olarak “ANAYASA” denir. Anayasa, birçok ülkede yazılı olabildiği gibi, bazı ülkelerde de gelenek ve göreneklere göre şekillenip kalıplaşmış ve kalıcılaşmıştır. Bu ülkelere en önemli örnek, İngiltere’dir. Anayasa günün şartlarına göre değişime uğrayabilir. Fakat Anayasa’nın değiştirilemeyecek temel maddeleri de vardır ki bu maddeler devletin temelini oluşturur. Anayasal yönetimi yasama, yürütme ve yargı unsurları oluşturur.

Anayasayı diğer yasalardan ayıran en önemli özelliği direkt olarak vatandaşları değil, devleti yönetenleri, devlet memurlarını ve bürokratları muhatap almasıdır. KKTC Anayasası 5 Mayıs 1985 tarihinde halkoylamasına sunulup kabul edilmiştir. 15 Kasım 1983 tarihinde meşru bir devlet olarak ilan edilen KKTC’ni, Anayasasının ilk maddesi “KKTC demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayanan laik bir cumhuriyettir” şeklindedir. Geçtiğimiz günlerde, Meclis Başkanı Sayın Hasan Bozer tarafından KKTC, Anayasasında değişiklik önerisi yapıldı. Değişikliğin, 18 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, halkoylamasına sunulması da gündeme getirildi. Bu öneri meclisteki gruplar tarafından pek kabul görmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğunlaşan siyasiler, Anayasa değişikliği ve halkoylamasına gidilmesine şu an için uzak duruyor. Anayasa, üzerinde değişiklik yap mak isteyen bir diğer ülke de, Türkiye. Anavatanın gündemi de şu an bu konuya kilitlenmiş durumda.

AK Parti, Anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini TBMM’ye sundu. Kanun teklifinde 3 geçici olmak üzere toplam 29 madde var. TBMM’ye sunulan teklifte çok önemli düzenlemeler var. Mesela; Genel grev yasağının kaldırılması. Toplu sözleşme hükümlerinin emekliler içinde geçerli olması. Ayni iş kolunda birden fazla sendikaya üye olma hakkı. Türkiye de çok tartışılan ve adeta kanayan yara olan parti kapatma ile ilgili yeni düzenlemelerde, AKP’nin meclise sunduğu kanun teklifinde, önem arz eden bir değişiklik. Anayasa mahkemesi, parti kapatma kararı veremeyecek. Söz konusu partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verilecek. Ayni zamanda parti kapatmanın kaldırılması ile milletvekilliğinin düşmesi de kaldırılacak. Daha önce “Ailenin korunması” başlıklı 41. Madde değiştirilerek “Ailenin korunması ve çocuk hakları “ şekline dönüşecek ki bu da oldukça önemli bir değişiklik olacak. Bu noktada söz konusu maddeye “Çocuklara karşı işlenen her türlü istismara karşı, devlet çocukları koruyucu tedbirleri alır” cümlesi eklenecek. AKP hükümetinin, Anayasa değişikliği teklifinde son anda ortaya attığı ve çok tartışılan bir başka öneri ise, Yüksek Askeri Şura kararlarının, yargının denetimine açılması. Sivillerin, askeri yargıda yargılanmaması. Yine AKP’nin sunduğu Anayasa değişiklik teklifinde Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, jandarma genel komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce divanda yargılanabilmesi ile ilgili düzenlemede yer alıyor. Bu başlıklar sadece değişikliklerin bir kısmı, tabi ki kararı Türk Halkı verecek. Ama değişikliklerin kabul edilmesiyle, Anavatanda çok değişecek. Bu değişiklikler gerçek anlamda ihtiyaç mıdır? Yoksa siyasi amaçlar mı bu düzenlemeleri gündeme getirdi. İşte, Anavatanda tartışılan esas konu bu. Bu gelişmelerden dol ayı bazı kesimler, AKP’nin özellikle askeri kesimin, etkinliğini azal tmak ve yargıyı da siyasi erkin etkisi altına almaya çalışmakla suçluyor. Ülkemizde, Anayasa değişikliği yapılması şu an için ihtiyaç mı? Ve hangi maddeler değiştirilmeli? Bu sorulara yakın bir zamanda cevap arayacağız. Gerekirse değiştireceğiz, ama önemli olan değişimden ne kazanacağınız.
Bu haber 698 defa okunmuştur

:

:

:

: