Atatürk Öğretmen Akademisi

Çağımız bilim çağı ve bilimi her alana yayan, her alanda bilimin nimetlerinden yararlanan ülkeler, toplumsal çıkarlarını en üst düzeye taşırlar.

Çağımız bilim çağı ve bilimi her alana yayan, her alanda bilimin nimetlerinden yararlanan ülkeler, toplumsal çıkarlarını en üst düzeye taşırlar. Bilimin en etkin kullanıldığı ve geliştirildiği en önemli kurumlar kuşkusuz, Üniversitelerdir.
Üniversiteler, verdikleri eğitimle nitelikli bireyler yaratırken, ülkeye de ekonomiden kültüre ve uluslar arası temsiliyete kadar birçok konuda katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler diğer adıyla bilim yuvasıdırlar. KKTC’nin de gerek ekonomik gerekse kültürel alandaki en aktif sektörü, Üniversitelerdir.
Üniversitelerimiz, ülkemizin tanınmadığı birçok ülkede bilinmekte ve dünyanın birçok yerinden gelen binlerce öğrenciye eğitim adına hizmet vermektedir. Üniversitelerin, ülke ekonomisine katkısı da azımsanmayacak kadar önemlidir.
Atatürk Öğretmen Akademisi, 1937-1938 eğitim yılında Güzelyurt’ta açılan, 1999 yılında da Başkent Lefkoşa da faaliyetlerine devam eden, ülkemiz eğitimine ilkokul ve okul öncesi öğretmenleri yetiştiren çok önemli bir kurumdur. Bu kurumun adını son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının, Yakın Doğu Üniversitesine, ilkokul öğretmenliği konusunda ön izin verildiği gerekçesi ile Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri bir süreden beridir eylem yapıyor. Bu eyleme ilgili sendikada destek verdi. Bazı ilkokullarda grev kararı alındı ve uygulandı. Hayatın her alanında, her zaman için rekabeti savunmuş ve de, bir hak aranırken başka bir hakkı gasp etmenin yanlış olduğuna inanan birisi olarak, AÖA öğrencilerinin bu eylemlerinde haklılık yanı olduğunu düşünüyorum. Fakat bir noktada itirazım vardır. İtirazım da şudur. Kesinlikle hiçbir tarafta değilim ama Yakın Doğu Üniversitesinin hizmet verdiği alanlara bakarsak, bu alanlarda başka kurumlarında hizmet vermesine rağmen bu girişimleri engellenmemiştir. Birçok düşünce, girişime ve hizmete dönüşünce bundan kazançlı çıkacak olan toplumdur. YDÜ, bünyesinde birçok fakülteyi barındırmaktadır. Bunların yanında sağlıktan, bankacılığa birçok kurumla istihdam olanakları da yaratarak ülke ekonomisine önemli katkıları da olan dev bir kurumdur.
AÖA, kapanacağı ve bu alanda hizmet veren tek yerin YDÜ olacağı yönünde iddialar vardır. Bu konuda bir başka iddia da YDÜ’nün ilkokul ve okul öncesi alanında faaliyet österebilmek için devlete yüklü miktarda maddi kaynak yarattığıdır. Şahsen ben YDÜ’nin ne ilkokul öğretmenliği fakültesine ne de bu uğurda bunca zahmete katlanmasına ihtiyacı olduğuna inanmıyorum. Bunlar ciddi iddialardır ve mutlaka cevaplanmalıdır. Fakat günlerdir süren eylemlere bu konuda onca yazılan, çizilen, söylenen düşüncelere hem bakanlığın hem de Üniversite yetkililerinin sessiz kalmasını da açıkça yadırgıyorum. Eğer, Atatürk Öğretmen Akademisi kapatılmayacaksa ve bunun yanında bu alanda başka kurumlara da hizmet verme yetkisi sağlanacaksa, rekabet ortamı yaratılmasından dolayı ben bundan memnunluk duyarım. Ama içinde bulunulan bu durumun hangi amaçları beslediğinin de açıkça kamuoyuna anlatılması taraftarıyım. Sayın Bakan, bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. Hem, AÖA öğrencilerine bu konuda güvence verilmeli, hem de bu konunun istismar edilmesi engellenmelidir.

Bu haber 683 defa okunmuştur

:

:

:

: