KTHY bu ülkenin ayıbı

Son zamanların en çok tartışılan konusu, Kıbrıs Türk Hava Yolları, bu konuda birçok haber yapıldı, birçok yazı yazıldı. Kamuya mal olmuş, diğer bir deyişle toplumun malı olan güzide bir kurumun bu hali gerçekten içler acısı.
Son zamanların en çok tartışılan konusu, Kıbrıs Türk Hava Yolları, bu konuda birçok haber yapıldı, birçok yazı yazıldı. Kamuya mal olmuş, diğer bir deyişle toplumun malı olan güzide bir kurumun bu hali gerçekten içler acısı. Ne olmuş, nasıl olmuş, bu duruma nasıl gelinmiş bunların sebebini bulmak elbette bizlerin işi değil. Ama birilerine bir sorumluluk yüklenecekse, öncelik bu kurumu yönetenlerin olmalıdır. KTHY personeli, bedel ödeyecek en son zümredir. Bu insanlar bu kuruma istihdam edilmiş, kendileri de yapılması gereken görevi yerine getirmişse genel anlamda sorumluluğu tamamlanmıştır. Çalışanlara verilen haklar, belli yasalarla düzenlenmiş ve sendikal örgütlenme ile güvence altına alınmıştır. Kaldı ki çalışanlar sahip oldukları hakların bir kısmından feragat etmeyi de kurumun içinde bulunduğu zor durumu göz önüne alarak kabul etmiştir.
Bu yazıyı ahkâm kesmek için veya sırf yazma olsun diye yazmıyorum. İçinde bulunulan durum gerçekten üzücüdür. Ve bu ülkede yaşayan her insan gibi bende gerçek anlamda üzülüyorum. Ekonomist yaklaşımlarla şunlar yapılmalı, bunlar yapılmalı diyecek durumum yok. Ama ortada bir yanlış var. Bu yanlışın bedelini ne KTHY çalışanları ödemeli nede Kıbrıs Türk halkı. Bu sorun sadece hükümetin ve ilgili bakanlığın sorunu olmaktan da çıkmıştır. Sorun artık KKTC’nin sorunudur. Kurumun kaybedilmesi bu ülkenin ayıbı olur. KTHY’nın rekabet içinde olduğu bu sektörde hizmet veren başka kurumlarda vardır. Ve bu kurumların KTHY göre her anlamda olanakları daha sınırlıdır. Peki, bu kurumların KTHY’nın düştüğü zorluklara düştüğünü duydunuz mu? Şahsen ben duymadım. Demek ki, kurumlar arasında yönetim anlamında da bir farklılık vardır. KTHY iyi yönetilmemesi ve de özellikle istihdam konusunda popülist politikalara, maruz kalması bu günün özetidir.
Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili olarak, sendikalar geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi ve bazı önerilerde bulundu. Bu önerilerden kurumun %51 hissesinin devlete ait olmakla beraber, halk açılması fikri bence yerinde ve hayata geçmesi olası bir yaklaşımdır. Fakat diğer önerilerde pek de hak vermediğimi söylemeliyim. Mesela; Uçuş saatlerinin, KTHY göre ayarlanması veya haberleşme, ulaşım ve enerjinin devletin elinde olması gerektiği yaklaşımı. Bana göre böylesi bir durum, rekabet açıklığı ve kaliteyi olumsuz etkiler. Mutlaka haksız rekabeti önleme adına bazı düzenlemeler yapılabilir. Ama bu devlet dahi olsa tekelciliğe izin vermemeli. Daha iyi, daha kaliteli hizmet yarışı topluma katkı sağlayan, seçenekleri artıran, demokratik bir haktır. Umarım bu konunun çözümü ile ilgili gerekli adımlar bir an önce cesaretli bir şekilde atılır. Kıbrıs Türk Hava Yolları, sorunlarla değil yatırımları ile ve KKTC’yi temsil etmesi ile anılır.

Bu haber 638 defa okunmuştur

:

:

:

: