Referandumda evet KKTC için ne anlama geliyor?

Bu soruyu yanıtlarken tabi ki doğrudan bir ilişki ortaya koymak mümkün değildir. Ancak, ekonomi ile siyasi istikrar arasındaki ilişkinin anlaşılması referandum- ekonomi ilişkisinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Bu soruyu yanıtlarken tabi ki doğrudan bir ilişki ortaya koymak mümkün değildir. Ancak, ekonomi ile siyasi istikrar arasındaki ilişkinin anlaşılması referandum- ekonomi ilişkisinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik yapı yaratmanın yolunun ekonomik ve siyasi istikrardan geçtiği tartışılmaz bir gerçektir. Bunun yanında üzerinde önemle durulması gereken husus, ekonomik ve siyasi istikrar biri biriyle o kadar ilişkilidir ki siyasi istikrarsızlık ekonomik istikrarsızlığa neden olabilmektedir. Bu durumu, TC referandum sonucuna göre senaryo üreten Referans Gazetesi yazarlarından Ertuğ Yaşar çok iyi ortaya koymuştur. Ertuğ Yaşar’ın referandum sonucunun ekonomiye etkileri konulu yazısından şu alıntı yapılmıştır: “Eğer anayasa değişiklik paketi yüzde 53'ün altında bir oranla kabul edilirse, bu durum genel olarak olumsuz algılanabilir (AKP'nin ve Tayyip Bey'in bu kadar çalışma, çaba, politik rüşvet, baskı ve hatta ‘tehdidine'(!) karşın ancak zar zor evet çıkması). Bu sonuç TL'nin değerinin az da olsa sorgulanmasını ve kısa dönemde faizlerde bir risk primi artışı olmasını getirebilir. Yani Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden olumlu anlamda ayrışması sona erebilir. ‘Hayır': ‘Zar zor evet' durumu gibi ‘hayır' durumu da AKP için önemli bir başarısızlık olarak görülür (ama bizce muhalefete de başarı yazılmaz). Bu olasılıkta Türkiye'nin genel seçime kadar olan dönemde mali istikrarı koruyacağına olan uluslararası güven azalabilir. TL'nin devalüe olma şansı artar, faizler yükselir, borsa ciddi bir soluklanma dönemine girer. ‘Güçlü hayır': Gerçekleşmesine pek olasılık vermesek de evet oylarının yüzde 45'in altında kalması durumu uluslararası yatırımcılar için ciddi anlamda alarm zillerini çaldırır. En geç temmuz ayında yapılması gereken genel seçimlere kadar Türkiye'nin mali istikrarı koruyamayacağı ve düşüş eğiliminde olduğu algılanan AKP'nin seçim kazanmak için popülizme çok daha fazla sarılacağı görüşü egemen olur. Hatta uluslararası konjonktüre göre Türkiye'den bir sermaye çıkışı (kısa dönemli portföy yatırımları yani sıcak para çıkışı) yaşanabilir. TL devalüe olur, dolar 1,55'i aşar ve 1.60'a doğru yürür; euro 2.00'ı aşar. Borsa soluklanmakla kalmaz aşağı doğru da gidebilir. (Banka hisseleri konusunda algılamaya bağlı olarak borsanın performansı farklı da olabilir!)”

Sayın Ertuğ Yaşar’ın saptamasına benzer bir şekilde, TC Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın da değerlendirmesi aynı paraleldedir. Referandumdan evet çıkması halinde, ekonomide beklenen sıçramanın gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, hayır çıkması halinde ekonomide sıkıntı yaşanacağının altını çizmiştir. Bu yaklaşımların temelinde ise ekonomik aktivitelerin gerçekleşmesi, yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi için belirsizlik ortamının ortadan kalkması yanında demokratikleşme, yatırımcının haklarını koruyan, temel insan hakları ve hürriyetleri güvence altına bir hukuk sistemi ve TC’de olduğu gibi vesayet rejiminden uzaklaşma görüntüsü hem mevcut siyasi istikrarı hem de beklentileri olumlu etkilecektir.

Referandumla ortaya çıkan gelişmeler Türkiye’deki istikrara iki yönden katkı koyacaktır. Birinci katkı, daha demokratik ve hukuk devletini güçlendiren görüntüsü ile olurken, ikincisi AKP hükümetinin pozisyonunu güçlendirerek yürütmede istikrarı sürdürmek suretiyle olacaktır.


Yukarıdaki olgulardan hareketle, referandumun etkileri KKTC’de de olumlu olcaktır. Öncelikle, AKP hükümetinin referandum sonrası güçlenmesi KKTC ile imzalanan protokolün gereğininin yapılması yönünde kararlılığını artıracaktır. Bunun yanında, Kıbrıs konusunda ortaya attığı bir adım önde olma politikası ve ilkeli duruşu devam edecektir. Son olarak ise, TC’deki referandum sonuçları KKTC’de de daha çağdaş anayasa yapma yönündeki istekliliği motive edecek ve cesaretlendirecektir.

Bu haber 379 defa okunmuştur

:

:

:

: