Kobi’ler için can simidi: “Kobigem”

Ülkemizde işletmelerin yaklaşık % 99’u küçük ve orta boy işletmelerden (KOBİ) oluştuğu gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği’nde olduğu gibi KKTC’de de KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir rekabetçi bir ekonomi yaratmanın yolu hiç kuşkusuz rekabet gücü olan KOBİ’lerden geçmektedir
Ülkemizde işletmelerin yaklaşık % 99’u küçük ve orta boy işletmelerden (KOBİ) oluştuğu gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği’nde olduğu gibi KKTC’de de KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir rekabetçi bir ekonomi yaratmanın yolu hiç kuşkusuz rekabet gücü olan KOBİ’lerden geçmektedir. Bu itibarla yıllardan beri gerekliliğini vurguladığımız Türkiye’deki KOSGEB ve ABD’de Küçük İşletme İdaresi (Small Business Administration) gibi yapılanma ülkemizde de KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) adı altında kurulmuştur. Bu aslında yapısal önlemler açısından bir devrim niteliğindedir. Çünkü, KOBİ’leri geliştirmek ülke ekonomisini geliştirmek ve kalkındırmak anlamına gelmektedir. Bu itibarla Sayın İrsen Küçük hükümetini kutlamak istiyorum. Ancak, KOBİGEM’i kurmakla iş bitmiyor. Zira, ülkemizdeki KOBİ’lerin temel problemlerinden hareketle profesyonel ve rasyonel kararlar verebilen bir KOBİGEM anlayışı ülkenin önünü açabilir. Bilhassa, Kalkınma Bankası ile ilgili yaşadığımız acı tecrübeler KOBİGEM’in kurumsal ve idari yapılanması için rehber olabilir. Devamlı olarak populist ve siyasi nitelikli kredi verdiği eleştirilerine hedef olan KKTC Kalkınma Bankası ve diğer kamu bankalarının yeniden yapılandırılması için TC ile imzalanan “Ekonomik ve Mali Protokol”da hüküm bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de uygulanan KOSGEB modeli için akademik çevrelerce yapılan eleştirilere göre ilgili bakanlığa değil özerk bir yapıya kavuşturulması telkinleri yapılmaktadır. Bu akademik uyarı sonrası belirtmekte yarar var ki; Ekonomi Bakanı Sayın Sunat ATUN’un açıklamasıyla KOBİGEM’in ilk uygulamasının KOBİ’lere hibe yardım destek projesi olması takdire şayandır. Ancak, gerek hibe yardım gerekse diğer teşvikler uygulananırken KKTC’deki KOBİ’lere özgü aşağıdaki hususların esas alınması gerekmektedir:

• Halen daha KOBİ’lerle ilgili genel bir tanımlama yapılmaması KOBİ’lerin hukuki temsili ve etkin örgütlenmesini engellemektedir. Bu itibarla, başta AB ve uluslararası normlara uygun KOBİ tanımı getirilmesi gerekmektedir.

• Genelde KOBİ’lere ait araç-gereç, makine ve teknolojik donanımın demode olduğu gerçeğinden hareketle gelecekte pazar değeri artacak olan teknoloji odaklı verimli çalışabilecek KOBİ’lerin desteklenmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile ekonomik, teknik, finansal ve çevresel açıdan fisıbıl proje sunan KOBİ’ler desteklenmelidir.

• Özellikle bankacılık sektöründe uygulamaya giren Basel II kurallarına göre kurumsallaşmayan, şeffaflaşmayan ve düzenli olarak finansal rapor sunamayan işletmeler yüksek risk grubuna girmekte ve dolayısıyla finansman maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle KOBİGEM, aile şirketi yapısından uzaklaşıp kurumsallaşmaya dönük atılacak adımları teşvik etmesi gerekmektedir. Bu paralelde, KOBİ’lerin kendi aralarında yeni ilişkiler geliştirmelerini (Birleşmeler, Ortaklık, stratejik yakınlaşmalar, alt yapı paylaşmak vb.) teşvik etmesi gerekmektedir.

• KOBİ’lerin finansman ile ilgili karşılaştığı en önemli problem yeterli teminat gösterememeleridir. Bu açıdan uygun görülecek KOBİ projeleri için çekirdek sermaye, risk sermayesi, kredi garanti fonu gibi imkanların sunulması gerekmektedir.

• KOBİ’lerin halen karşılaştığı yönetim, pazarlama, finansman, bilgi ve teknik donanım sorunlarının halline yönelik olarak eğitim programlarının teşvik edilmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir.

• İnternet ve diğer iletişim araçlarından da yararlanmak suretiyle KOBİ’lerin AB teşvik politikaları ve diğer uluslararası kaynaklar hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

• KOBİ’lerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kooperatifleşmeleri teşvik edilmelidir.

• KKTC’de KOBİ’lerle bankalar arasında mali sorunların tesbiti ve çözümüne yönelik AB’de olduğu gibi “Bankacılar ve KOBİ’ler Yuvarlak Masası” tipi bir oluşum yaratılmasına öncülük edilmelidir.
Bu haber 178 defa okunmuştur

:

:

:

: