Trafik canavarından kurtulmanın yegane engeli içimizdeki ‘ejderhalar’

Birçok kez ifade ettiğim gibi ülkede yaşadığımız sorunların çözümü atla deve midir?
Birçok kez ifade ettiğim gibi ülkede yaşadığımız sorunların çözümü atla deve midir? Basmakalıp bir ifade ile başta trafik olmak üzere kayıt dışı ekonominin önlenmesi, vergi adaleti, bürokrasinin iyileştirilmesi yanında kamuda etkinlik ve verimliliği sağlamak için dünyayı yeniden keşfetmek mi gerekiyor? Elbette çağdaş ülkeler bu sorunları minimize etmenin yolunu bulmuşlardır. Peki, başka ülkeler bu sorunlara çözüm bulurken bizde neden 40 yıldır sözde arayış devam etmektedir. Kral çıplak şeklinde ifade edersek; çözüm iradesi varsa bu sorunları çözmeye muktedir kişiler göreve çağrılabilir ve neticede bu sorunlar asgariye iner. İşin özü sorunların çözümüne yönelik temel engele vurgu yapmaktır. Temel engel maalesef bizleri statükonun devamına zorlayan içimizdeki “ejderhalar”dır. Bir de ejderha mı çıktı diye mırıldandığınızı duyar gibiyim. Hemen içimizdeki bazı ejderahaları aşağıdaki gibi tanıtmaya çalışayım. ‘Ejderha’, insana değer vermeden hatalı yol ve trafik altyapısı yapmamıza neden olan zihniyetimizdir. ‘Ejderha’, ehliyet vermeyi çağdaş normlara göre değil de beşeri ve hatır ilişkilerine göre trafik müfettişlerinin inisiyatifine bırakan kolaycılığımızdır. ‘Ejderha’, alkollü araç kullanmayı marifet sayıp kendini, ailesini ve trafikteki diğer kişileri tehlikeye atan potansiyel katillerdir. ‘Ejderha’, başımıza gelenleri trafik güvenliği açısından değil de kader olarak açıklamaya çalışan çağ dışı zihniyetimizdir. ‘Ejderha’, şoföre yazık-günah gerekçesiyle araç muayenesini göstermelik yapan uygulamalardır. ‘Ejderha’, yetki karmaşası içerisinde trafikte liderlik pozisyonu yaratamayan ve bu çerçevede eşgüdüm, plan ve program güdemeyen verimsiz devlet yönetimimizdir. Yukarıda olduğu gibi aramızda gezinen ve övündüğü zaman bir harman yer isteyen birçok ejderhadan bahsedebiliriz. Her şeyden önce önemle vurgulamamız gereken olgu, ‘trafik canavarını bizzat içimizdeki ejderhaların beslediği’dir. Kısa vadeli çıkarlarımız şeklinde özetlenebilecek içimizdeki ejderha trafik canavarının hüküm sürmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Gerek dış dinamikler (AB muktesebatı gibi) gerekse uzun vadeli kayıplarımızın kısa vadeli çıkarlarımızı aşacağı şeklinde oluşacak toplumsal bilinç inşallah içimizdeki ejderhaların imha edilmesine imkan verebilecektir.
Bu haber 799 defa okunmuştur

:

:

:

: