‘Toplumsal yokoluş”tan sadece hükümetler mi sorumlu? El insaf !..

28 Ocak 2011 tarihini birlikte yaşadık ve sözde “Toplumsal Varoluş” mitingine tanık olduk.
28 Ocak 2011 tarihini birlikte yaşadık ve sözde “Toplumsal Varoluş” mitingine tanık olduk. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti’ne de meydan okumaya dönük açılan pankartlarla herhalde toplumsal olarak da varolduk. Yani “Lâfla peynir gemisi yürüttük”. Tabii ki, Lâfla peynir gemisini sadece toplumsal varoluşta değil, 2011’i turizm yılı ve çevre yılı yapmada ve hatta cumhuriyeti kurmada da yürütüyoruz. Her şeyden daha öte yaşadığımız laf-ı güzaf ortamının en enterasan yönü, Toplumsal Varoluş mitingi düzenlemekle “Toplumsal Yokoluşa” gidişimizin bir nevi idrak edilmesidir. Mevcut düzenin sürdürülemez olduğu fevkalade memnuniyet verici bir gelişme olarak yorumlanabilir. Gelelim “zurnanın zırt dediği yere!”... Toplumsal yokoluşun sorumluları kim? Mitinge katılmayan kesimler mi? Tüm altyapı yatırımlarımızı yapmakta olduğu gibi bütçe açıklarımızı kapatan Türkiye Cumhuriyeti mi Toplumsal Yokoluş’un başıca müsebbibi?….Yoksa % 50’den fazla oy alarak tek başına iktidara gelen UBP hükümeti mi yok oluşun müsebbibi?..... Mitingi düzenleyen ve katkı koyan aşağıdaki baş aktörler yokoluşta herhangi bir rol oynamadılar mı?

 UBP hükümetlerini her kötülüğün başı gösterek barış rüzgarının eseri olarak iktidara gelen ve nepotizmin şampiyonluğunu yaparak hiçbir yapısal önlem almayan bugünün muhalefetinin yokoluşta payı yok mudur?
 Çağdaş sendikacılığın aksine kurum verimliliği ve etkinliği ile bağdaşmayan salt çıkar kavgası yapan sendikal platformun yokoluşta payı yok mudur?
 Sözünde durmayan iktidar partilerini suçlarken ülke kaynakları ile bağdaşmayan yani yoktan yonga talebinde bulunan sendikal platformun yokoluşta payı yok mudur?
 2006 Dünya Bankası raporunda da açıkça belirtildiği gibi ekonomik açıdan alınacak her önleme karşı çıkan ve bir nevi hükümete icazet verme rolüne bürünen sendikal platformun yokoluşta payı yok mudur?
 Yokoluşun yaşandığı başlıca eğitim, sağlık ve devlet kurumlarındaki çöküşte başkalarını suçlarken hizmeti verenlerin üyesi olduğu sendikal platformun yokoluşta payı yok mudur?
 İthalat yapacaksa tamamen serbesiyet, üretim yapacaksa tamamen koruma talep edip rekabetçi bir ekonomi bağlamında verimliliği ve kurumsallaşmayı misyon edinmeyen iş çevrelerinin yokoluşta payı yok mudur?
 Her gelen iktidarın şakşakçısı kesilen ve teşvik, sübvansiyon ve af talebleriyle “besleme işadamı” pozisyonuna girenlerin yokoluşta payı yok mudur?
 Verimlilik, etkinlik ve kurumsallaşma faktörlerinin rekabet edebilirliğe etkisini ön plana çıkarmayıp asgari ücreti en önemli maliyet unsuru gören, çalışanları sömürü noktasında yasal sınırların ötesinde çalıştırarak sosyal güvenlikten yoksul bırakan ve muhasebe oyunlarıyla zarar gösterirken luks içinde yaşayan “besleme işadamları” nın yokoluşta payı yok mudur?
 Torpil düzeninden ve haksızlıktan dem vururken iktidara getirdiği siyasi partilerden istihdam, iskan, tapu ve diğer alanlarda torpil talebinde bulunan ve dolayısıyla kamu yönetiminde daha başarılı olabilecek vasıflı kişilerin önünü kesmeye çalışan, haksız talebleri yerine getirilmediği zaman ise tehdit savuran siyasi partilere mensup halkımızın yani hepimizin yokoluşta payı yok mudur?
 Mecliste, Bakanlık’ta ve devletin diğer kurumlarında başarılı olabilecekleri seçmeyip, bütün gün hiçbir şey üretmeden kahve, düğün ve cenaze dolaşan bal yapmaz arıları meclise ve dolayısıyla iktidara taşıyan bizlerin yokoluşta payı yok mudur?
 Her türlü derdimize ilaç olduğu için günah keçisi yapılan Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısal önlemlerin gerçekleşmesi şartı yerine bozuk düzeni finanse ettiği için yokoluşta payı yok mudur?
 Bir önceki iktidar gibi Fincancı katırlarını ürkütmemek için yapısal önlemleri alma cesareti gösteremeyen ve kaçınılmaz olarak dolaylı vergilerle sosyal adaleti daha da bozan ve aynı zamanda bal yapmaz arıları ve kadroları uzaklaştırmayarak parti içi dengeleri kamu yararının üzerinde gören iktidar partisinin yokoluşta payı yok mudur?

Bu haber 1236 defa okunmuştur

:

:

:

: