Orta Doğu Ülkeleri duruma seyirci kalıyor

Dün yazımızda Kaddafi’nin zor günleri diye başlık atmıştık. Her savaşta, müdahalede vb olduğu gibi siviller en büyük zararları görürler.

Dün yazımızda Kaddafi’nin zor günleri diye başlık atmıştık. Her savaşta, müdahalede
vb olduğu gibi siviller en büyük zararları görürler. Nitekim bugün medya’ya
yansıtılmayan Libya’da ki sivillerin bombardımanlarda gördüğü zarar gibi.

Gelgelelim Libya’da yapılan operasyona. Yapılan operasyonun ne kadar
tartışılan bir operasyon olduğunu görüyoruz. Koalisyon güçlerinin
müdahalesini savunanda var, savunmayanda! Bizi ilgilendiren tarafı
Türkiye’nin operasonda ki konumu. Türkiye’nin durumu hakkında daha
önceki yazımızda kısa kısa notlar düşmüştük. Burada üzerinde
durulması gereken 2.bir husus ise Libya halkının uğradığı mezalimler
karşısında tüm islam aleminin daha önceki dönemlerde olduğu gibi
sessiz kalışı. Mantığa bakarsak BANA DOKUNMAYN YILAN BİN YAŞASIN!
Ne mutlu ne güzel. Koalisyon güçleri kafalarına estikçe istediği
ülkeye özellikle petrol üreten ülkelere demokrasi götürüyorlar.

Arap birliği ve İKÖ gibi büyük organizasyonlar kurulduğu günden beri
ne yaptılar? Barış misyonunda aracı rol üstlenmek gibi tüzükte
maddeleri olmalarına rağmen Libya gibi birçok olayda sınıfta
kaldılar. 3.önemli husus ise şudur; Libya’da Kaddafi’nin
yaptıklarına sesinin yükselten Koalisyon güçleri dün, bugün Filistin
olanlara neden sesinin çıkarmıyorlar? Demokrasi götüren bunlar değil
mi? Filistine de demokrasi götürün. Filistinli çocukları hunlarca
harcayanlara neden seslerini çıkaramıyorlar? Bunun cevabını benden
daha çok sizler de bilirsiniz. İslam dünyasında ki
işbirliği(co-operation) eksikliği her geçen gün ortaya çıkıyor.

Türkiye Başbakanın Cidde’de anlatmak istediğide bu noktada bizleri
aydınlatıyor.Arap liderlerine açık açık birlik olmaları konusunda
telkinlerde bulunması anlamlı oldu(tam da bu zamanda).
İsrail’in coğrafya’ya yerleştiğinden beri kan kokusunun, şiddetin,
İnsan haklarının hiçe sayıldığu bu topraklarda işbirliği
şarttır.Sessiz kalınması hiçbir devletin karına değildir. Çin’de
Doğu Türkistan’da ki ayaklanmalarda sayısını bilmediğimiz bir çok
kişi öldürüldü. Bunlar daha bugün olanlar. Koalisyon güçleri bunada
sesini çıkarsaydı.

Çıkaramaz.Çıkarmaz…

Bu coğrafya’da şiddetin son bulmasında ki en büyük gerekli olan işbirliğidir.
Kurulan organizasyonlar ve kuruluşlar boş işleri bir kenara bırakıp tek ses olmaları
gerekmektedir. Arap sermayesinin İsviçre bankalarında yatması da hoş bir durum
değildir. Sermayenin Türkiye gibi yükselmekte olan ülkelere kaydırılması önemli bir
gelişme sayılabilir.Körfez sermayesinin isviçre’de yatması bizlerin yararına
değildir. Filistinde atılan kurşunların her kuruşu buralardan gelmektedir. Orta Doğu
liderlerinin servetlerinin yattığı bu bankalar bizlerin çıkarlarına hizmet
etmemektedir. Bu konuda Türkiye’ye de çok iş düşmektedir. Kendi bankalarını daha
cazip kılmak için elinden geleni ardına koymalıdır. Konuyu değıtmadan tekrardan
anlattıklarıza dönersek, Milletler cemiyeti gibi bir çok kurum ve kuruluş
faaliyetlerinin yürütemediklerinden ve başarısız olduklarını anladıklarında bir
sebep olarak bunları göstererek kendilerini fes etmişlerdi. Peki şimdi İKÖ ne
yapıyor? BM kafasına estiği gibi karar çıkarmaya devam ediyor. Orta Doğu ülkelerinde
bulunan sermayenin lobi konusunda da harcanması gerekmektedir. Lobicilik olarak
pasif görünen bu ülkelerin bir an evvel BM gibi büyük kuruluşlarda söz sahibi
olması için lobi faaliyetlerine girilmelidir. Daha çok söylenecek söz var bu
ülkelere ama sol kulaktan söylenen sağ kulaktan çıkı veriyor !

Bu haber 439 defa okunmuştur

:

:

:

: