Trafikte kılını kıpırdatmayanlar canavarın ta kendisi!...

Trafik haftası içerisinde bu satırları yazarken dahi bugün biri 87 diğeri ise 24 yaşında iki insanımızı daha trafiğe kurban verdiğimizi okudum.
Trafik haftası içerisinde bu satırları yazarken dahi bugün biri 87 diğeri ise 24 yaşında iki insanımızı daha trafiğe kurban verdiğimizi okudum. Ve ne kadar esef vericidir ki; analar artık ağlamasın diye diye göstermelik işlerden başka bir şey yapmıyoruz. Yani, zaman zaman yükselen tansiyonu düşürmek için neredeyse trafiğin T’sinden anlamayan müdür ve/veya birim yetkilileri ad hoc olarak biraraya gelmekte ve temayüle uygun açıklamalar yapmaktadırlar. Yapılan tek şey TRAFİK MİYOPLUĞU şeklinde açıklanabilen dar bakış açısı ile sözde önlem almaktır. İşte sabit kameralar da böyle bir miyopluğun eseridir.

Peki canavardan kurtulmanın temel ipucu nedir? Hiç kuşkusuz işin özü emekli trafik müdürü Sayın Özdemir UZUNER’in söylediklerin de yatmaktadır. Yani, trafiği “SORUN KİMYASI” yaklaşımıyla çözebiliriz. Trafik sorununun kimyası ortaya konmadan alınacak ezbere önlemler futboldaki gibi Takım arkadaşınızi görmeden guduru pas vermeye benzer. Başka bir ifade ile, adeta tıp doktoru gibi hastalığa teşhiz koymak gerekmektedir. Bu teşhisi koyacak olanlar ise ad hoc toplanan ehliyetsiz devlet memurları değil trafikte farklı uzmanlığı olan kişiler olmalıdır.
Kimler mi olmalıdır?

Sorunun kimyasını ortaya koymakta ehliyet sahibi olabilecek komisyon üyeleri; başlıca bir ayağı Amerika’da olan Trafik Mühendisi Taner AKSU, gayet donanımlı eski trafik müdürü Özdemir UZUNER, DAÜ Trafik Araştırmaları ve Eğimi Merkezi Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mehmet Metin KUNT ve trafiğin farklı alanların da ehliyet sahibi olan diğer kişilerden oluşmalıdır. Bu komisyon ise, trafiği etkiyen faktörlerin sistematiği içerisinde toplum, kurumlar, grup, arkadaş, aile, kişi, eğitim, kültür, bilgilendirme, mühendislik, yol-araç, fiziki yapı, denetim ve hukuki yapı gibi unsurları profesyonelce değerlendirilebileceği bir platform ile sorunların çözümüne sistematik yaklaşacak ve siyasi erke rehberlik yapacaktır. KKTC Trafiğine has SORUNUN KİMYASI ortaya konduktan sonra ülkemizde hazırlanacak bir TRAFİK MASTER PLANI ile kısa, orta ve uzun vadeli önlemler alınmalıdır. Bu çerçevede, ülkemizin aşağıdaki muhtemel sorunlarına sistematik ve entegre bir bütün içerisinde yaklaşılabilir:

• Ülke nüfüsü ve yerleşim ile ilgili mevcut ve gelecekteki trafik yoğunluğunun öngörülmesi (Ülkesel Fiziki Plan kapsamında)
• Gelecekteki trafik yoğunluğu öngörüsüne göre fiziki altyapı ve toplu taşımacılık gibi enstrumanların planlanması
• Trafikte eğitim ve bilinçlenme
• Şoför okullarının yapısı
• Ehliyet verme yöntemi
• Yol güvenliği (Trafik levha, işaretler ve bariyerler)
• Fahri trafik müfettişliği
• Trafik-Sağlık ilişkisi
• Trafikte yönetim, denetim ve eşgüdümün sistematik hale getirilmesi

Yukarıdaki liste uzatılabilir. Özetle vurgulanabilecek tek şey trafiğe proaktif, profesyonel ve sistematik yaklaşmak yerine halen daha göstermelik davrananlar aslında trafik canavarının ta kendileridir.
Bu haber 1627 defa okunmuştur

:

:

:

: