Caydırıcılık ve tatbikatın sonlandırılması

Uluslar arası ilişkilerde yaptırım ve caydırıcılık konuları başlıca konulardan birileridir.

Uluslar arası ilişkilerde yaptırım ve caydırıcılık konuları başlıca konulardan birileridir. Bu iki konudan ilki yaptırımı ele alırsak; diplomasi başarısızlığa uğradığında başvurulan ilk yöntem ve devletleri anlaşmalara zorlamanın ana yollarından biridir. Yaptırımlar, diplomatik ve ekonomik şekillerde olabilir ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi, ekonomik bariyerler ve ambargoları da içerir. En basit anlatımıyla caydırıcılık 'rakibin zarar verebilecek bir davranışı sergilemekten vazgeçmesini sağlayacak tutum ve davranışı açık ve kararlı bir şekilde ortaya koymak' olarak tanımlanabilir. Caydırıcılığın başarıyla uygulanabilmesi için birinci koşul bir devletin belli bir sorun hakkında çözüme yönelik siyasi bir iradeyi açık ve net olarak ortaya koymasıdır. İkinci koşul bu siyasi iradeyi gerçekleştirebilecek yeterli askeri gücün oluşturulmasıdır. Üçüncü koşul ise, ortaya konulan siyasi iradenin, belli bir davranışı sergilemesi engellenmek istenen ülke tarafından, açık ve net olarak anlaşıldığından emin olunmasıdır.

Son günlerde Orta Doğu’da yaşanan olaylarda BM’nin yaptırımlarına şahit olduk. Caydırıcılık konusu da günümüz konjonktüründe muhteviyat bakımından değişikliğe uğramıştır. Yukarıda saydığımız iki kavram dışında önemli olan diğer bir başlık ise ‘’Ödül’’ dür. Kısacası vererek almaktır. Bu kavram içinde ülkeler arasında ki tatbikatlar konusunu bu çatı altında inceleyebiliriz. Askeri tatbikatlar diğer bir yandan da caydırıcılık kavramının içinde de yorumlanabilir. Askeri tatbikatların hangi kuvvetlerle ve nerede yapıldığı, tek taraflı mı yoksa düşman varmış gibi yapıldığı da önemlidir. Tatbikatta ordunun koordinasyon kapasitesinin test edilmesi karşı tarafın caydırılmasını hedefler. Bu tatbikatlar yapılmadan öncede kamuoyuyla da paylaşılır.

Türkiye’de her yıl olduğu gibi çeşitli tatbikatlar yapmaktadır. Bilindiği üzere bu tatbikatların çoğu Eğe’de ve bazıları da Akdeniz de olmaktadır. Ege’de yapılan tatbikatlar Yunanistan’ı sadece değil, Yunanistan ı destekleyen müttefik ülkeleri de hedef aldığı tüm kamuoyunca bilinir. Bugün konjonktür itibari ile Ege’de Denizkurdu ve Efes tatbikatlarında Yunanistan’ı caydırmak için yapılması söz konusu değil. Bu yüzden ortak tatbikat yapılıyordu. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde bunu iptal ettiğini duyurdu. Tabi ki bunun nedenlerini bugün itibari ile yorumlamak anlamsız olacaktır. Bu iptalin altında bir çok neden bulunabilir. Mesela; Kıbrıs Meselesi, Yunanistan’a mali yükü, Yunanistan’da ki ekonomik ve siyasi sorunlar da olabilir. Fakat asıl nedenini burada deklare edersek yanlış olur. Başlayan bir tatbikatın sonlandırılması hiç alışıla gelmiş bir durum değildir.

Bu tatbikatın sonlandırılması ileriki günlerde uluslar arası ilişkiler bazında neleri getirip götüreceğini hep beraber göreceğiz. Tatbikatların muhteviyatı bakımından ilişkileri pekiştirdiğini de ayırdığına da geçmiş yıllarda şahit olmuştuk. Ayrıca, Yunanistan’ın şu an ki mali sıkıntı bölgesel dengeleri daha da etkileyeceğe benziyor.
Bu haber 549 defa okunmuştur

:

:

:

: