“KKTC Ekonomisi Toparlanıyor, Bankacılık Sektörü ise Güçleniyor”

İstatistik fakiri olan ülkemizde güncel olarak verilerine güvenebileceğimiz tek kurum özerk pozisyonda KKTC Merkez Bankasıdır.

İstatistik fakiri olan ülkemizde güncel olarak verilerine güvenebileceğimiz tek kurum özerk pozisyonda KKTC Merkez Bankasıdır. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, 2010'un 4. çeyreğine ilişkin bülteni yayınladı.

Bültene göre, KKTC ekonomisi krizden yavaş yavaş çıkıp toparlanmakta, Bankacılık sektörü ise güçlenmektedir.

KKTC’nin dış ticaret açığı, 2009 yılsonuna göre yüzde 6,65 oranında azalarak Aralık 2010’da 371,8 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. 2010 yılı dördüncü çeyrek toplam ithalatında, 2009 yılı aynı dönemine göre Dolar bazında yüzde 5,53 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Buna göre 2009 yılı son çeyreğinde 410,7 milyon Dolar olan toplam ithalat, 2010 yılı aynı döneminde 388,0 milyon Dolar’a gerilemiştir. 2009 yılında toplam 1.332,7 milyon Dolar olarak gerçekleşen ithalatın 2010 yılı toplam değeri yüzde 13,00 oranında aratarak 1.506,0 milyon Dolar seviyesine yükselmiştir. KKTC’nin 2009 yılı son çeyreğinde 18,5 milyon TL olan toplam ihracat tutarı, 2010 yılı aynı çeyreğinde yüzde 27,57 oranında artarak 23,6 milyon TL’ye yükselmiştir. Söz konusu çeyrek dönemde 2009 ve 2010 yılı ihracat rakamları Dolar bazında karşılaştırıldığı zaman, ihracatın yüzde 30,64 oranında artarak 12,4 milyon Dolar’dan 16,2 milyon Dolar’a yükseldiği görülmektedir.

2009 yılında 2.509,8 milyon TL olan kamu maliyesinin bütçe gelirleri, Aralık 2010 sonunda yüzde 5,30 oranında artarak 2.642,9 milyon TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 3,33 oranında artarak 2.575,1 milyon TL’den 2.660,9 milyon TL’ye ulaştı.Daralma gözlemlenen 2010 bütçe açığı 18 milyon TL olarak gerçekleşti. 2009’da bu açık 65.5 milyon TL idi. Ancak, aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi KKTC 2010 mali yılı dördüncü çeyrek bütçe gerçekleşme rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre incelendiği zaman bütçe gelir toplamlarında yüzde 7,56 gerileme, bütçe gider toplamlarında ise yüzde 2,88 artış yaşandığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan değişimlerin ardından bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 2010 yılı son çeyreğinde sırasıyla 761,3 milyon TL ve 934,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde gerileme, giderlerinde ise artış yaşanmasına bağlı olarak dördüncü çeyrek bütçe açığı önceki yılın aynı dönemine göre iki katına ulaşmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010 4. Çeyreğine ait bütçe gelirlerinin bir önceki yılın çeyreğine göre olan düşüş olumsuz değil aksine olumlu değerlendirilebilecek bir gelişmedir. Şöyle ki, aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi gelirlerdeki bu düşüş “Alınan Bağış Yardım ve Krediler”de olan düşüştür. Bu ise, KKTC’nin mali açıdan dışa bağımlılığının azaldığına işarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KKTC ekonomisinin toparlanması yanında bankacılık sektörünün güçlendiğine dair ipuçlarını Merkez Bankası bülteninde bulabiliriz.
Ekonomik aktiviteye katkı koyacak şekilde finansal aracılık fonksiyonunda artış gözlemlenmektedir. Bankacılık sektörü brüt kredileri bir yıllık dönemde yüzde 16,53, sektörün en önemli fon kaynağı konumundaki mevduat ise yüzde 7,63 oranında artış göstermiştir. Brüt krediler kalemi artış hızının mevduat kalemi artış hızından fazla olmasına bağlı olarak 2009 yılsonunda yüzde 60,52 olan sektör mevduatının krediye dönüşüm oranı, 2010 yılsonu itibarıyla 5,01 puan artarak yüzde 65,53’e yükselmiştir.
Olumlu karşılanak şekilde sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) 2010 yılında 3,07 puan azalmıştır. Buna göre 2009 yılında 455,4 milyon TL olan TGA toplamı 14 milyon TL azalarak 2010 yılı sonunda 441,4 milyon TL seviyesine gerilemiştir.
KKTC Bankacılık sektörünün özsermaye yapısı güçlenerek krizlere karşı potansiyel direnci artmıştır. 2009 yılsonunda 790,7 milyon TL olan sektörün özkaynakları yüzde 18,31 oranında artarak Aralık 2010 itibarıyla 935,5 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Buna paralel, Bankacılık sektörü ‘Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu’ 2009 yılsonuna göre 0,47 puan artarak Aralık 2010 sonunda yüzde 20,86 olarak gerçekleşmiştir.Bu haber 1733 defa okunmuştur

:

:

:

: