Polisten alkışlanacak bir oluşum: Mali Polis, ama!....

Emniyet teşkilatımız bazı konularda eleştirilerle karşılaşıyor olmasına karşın alkışlanacak birçok yönlerinin de olduğu tartışılmaz. Bunların başında ise Mali Polis birimin kurulması olmuştur.

Emniyet teşkilatımız bazı konularda eleştirilerle karşılaşıyor olmasına karşın alkışlanacak birçok yönlerinin de olduğu tartışılmaz. Bunların başında ise Mali Polis birimin kurulması olmuştur. Benim de eğitmen olarak görev aldığım bu birim yaklaşık 3 aylık eğitim ve staj dönemi geçirdi.

25 Haziran 2011 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “KKTC’de Mali Suçlarla Mücadele Sempozyumu”nun hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nun katılımıyla Mali Polisler sertifikalarını aldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 


Öncelikle belirtmek isterim ki, Mali Polis Kursunda verilen eğitim küresel ihtiyaçlar ve ülke şartlarına son derece uygun oluşturmuş ve büyük ölçüde akademisyen ve alanlarında otorite denebilecek kadrolarla yürütülmüştür. Buna ilaveten düzenlenen “KKTC’de Mali Suçlarla Mücadele Sempozyumu” her yönüyle bilimsel nitelik taşımıştır. Bu açıdan başta Polis Genel Müdürü Günay Özan olmak üzere tüm yetkilileri yürekten kutlamak isterim.

Peki bu noktada sorulması gereken soru “ Mali Polis”le herşey çözülecek mi?.

Tabii ki, çözülemez ve bu nedenden dolayı “SAKIN HA MALİ POLİS GÜNAH KEÇİSİ YAPILMASIN” diye işin başından haykırmak istiyorum.

Bilinmesi gerekir ki, Mali Polis bataklıktan üreyen sivrisinekleri temizlemekle görevlidir. Bu açıdan son derece bilgili ve iyi yetişmiş bu polisler sivrisinekleri temizlemekte son derece başarılı olacaklardır. ANCAK VE ANCAK bataklığın kurutulması polisin değil polis dışındaki güçlerin ve toplum olarak bizlerin elindedir. Peki Mali Polisin önünü açacak Yolsuzluk ve Karapara bataklığının beslendiği ortam nereden türemektedir. YOLSUZLUĞUN KİMYASI olarak adlandırabileceğimiz bu faktörler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

 

 

 

 

Yönetsel Nedenler Ekonomik Nedenler Sosyal Nedenler
Merkeziyetçi ve statükocu yapı
• Bürokratik işlemlerin çokluğu ve gizlilik içinde yapılması
• Ücretlerin yetersiz, dengesiz ve eşit olmayışı
• Kamu kadrolarının şişkinliği
• Üst düzey yöneticilerin sık, sık değişmesi
• Hesap verme ve denetleme mekanizmalarının zayıf olması
• Adli sistemin zayıf olması • Enflasyon
• Devletin ekonomideki ağırlığı
• Kayıt dışı ekonomi
• Gelir dağılımındaki adaletsizlik
• Medya – ticaret ilişkisi
• Siyasetin finansmanı
• Özelleştirmelerde şeffaflık olmaması • Eğitimin yetersizliği
• Yurttaşlık bilincinin
oluşmamış olması
• Sivil toplum örgütlerinin
yetersizliği
• Olumsuz toplumsal algılar
• Rüşveti destekleyen kültürel
yapı


Yukarıdaki unsurlar YOLSUZLUK BATAKLIĞININ oluşmasına ortam yaratmaktadırlar. Bu çerçevede, bataklığı kurutmak için bilhassa SİYASİ İKTİDAR, SİVİL TOPLUM, SİYASİ PARTİLER, MEDYA, YARGI/ HUKUK SİSTEMİMİZ, BÜROKRASİ, DEMOKRATİK KÜLTÜR VE EĞİTİM düzeyimizin normalize edilmesi şartdır. İşte ancak normalize edilmiş şartlarda Mali Polisin önü açılabilir ve başlıca yoksulluğa, gelir dağılımı bozukluğuna, yurttaşlık bilincinin dejenere olmasına ve ekonomik kötüleşmeye neden olan yolsuzluk ve karaparının kökü kazılabilir.

Bu haber 1734 defa okunmuştur

:

:

:

: