‘Özelleştirmede temel hedef insanın refahı ve yaşam kalitesi olmalı: İngiltere ve Türkiye örneği’

Özelleştirmelerin amacı konusunda yanlış bri önyargı oluşmaya başladı. Şöyle ki, sanki sadece devlet bütçe baskısını ortadan kaldırmak için devlet işletmelerinin mülkiyet ve/veya yönetim/işletmesi özele devrediliyormuş gibi imaj yaratılıyor.
Özelleştirmelerin amacı konusunda yanlış bri önyargı oluşmaya başladı. Şöyle ki, sanki sadece devlet bütçe baskısını ortadan kaldırmak için devlet işletmelerinin mülkiyet ve/veya yönetim/işletmesi özele devrediliyormuş gibi imaj yaratılıyor. Oysa, işin temelinde ülke insanına daha ucuz, daha kaliteli ve kesintisiz mal veya hizmet sunmak tüm özelleştirmelerin olmazsa olmasıdır. Bunun için ise ülkede kaynakların rasyonel dağıtımı, etkin rekabet koşullarının sağlanması, rekabet ihlallerinin önlenmesi ve kurumları etkin ve verimli bir şekilde çalışır kılınması nihayi hedef olarak ülke insanına daha iyi bir hizmet veya mal sunumu sağlayacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkesi İngiltere ve ANAVATAN Türkiye’de elektrik enerjisine yönelik ortaya konan özelleştirme hedeflerine atıfta bulunmak yararlı olacaktır.

İngiltere hükümeti özelleştirme kararı verirken “The White Paper” (Beyaz Kitap) isimli özelleştirme teklifi açıklamış ve bilahare bu teklifi yasalaştırmıştır. Beyaz Kitap’daki amaçlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 Elektrik üretimi ile ilgili kararları tüketici ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek,
 Tüketici çıkarlarını garanti altına almak için rekabet ortamını sağlamak,
 Rekabetin artırılması, fiyatların gözetimi ve doğal tekellerin oluştuğu bölgelerde müşteri menfaatinin korunması doğrultusunda düzenlemelerde bulunmak,
 Elektrik arz güvenliğini sağlamak,
 Tüketicilere arz güvenliği dışında başka haklar vermek,
 Sektörde çalışanlara gelecekte yeni kariyer fırsatları sağlamak ve ticari faaliyetleri devlet müdahalesi olmaksızınn yürütebilme özgürlüğünü temin etmek

Türkiye’de rekabet kanununa göre temel amaç “Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek mali açıdan güçlü, şeffaf ve eşit, taraflar arasında fark gözetmeyen bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleyici kurumun denetimi altında elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak”tır

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi özelleştirmelerde temel hedef ülke insanının yaşam kalitesini artırmaktır. Ancak, özelleştirmenin her sektör için geçerli ve ekonomik olmadığı Avrupa Birliği bünyesinde de anlaşılmıştır. Özellikle Doğal Tekel olan elektrik gibi sektörlede birden çok üreticinin varlığı sektör verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı, küçük ölçekli Güney Kıbrıs ve Malta gibi ülkelere elektrik sektöründe Kamu İşletmeciliğinin devamı yönünde Avrupa Birliği deregosyan tanımıştır. KKTC’NİN İSE ÖLÇEĞİ BU ÜLKELERDEN DAHA DÜŞÜKTÜR.
Bu haber 1683 defa okunmuştur

:

:

:

: