Terör ve terörün çözüm noktaları

Terörizm üzerine yıllardan beridir tartışıp durmaktayız. Türkiye’de bu yüzden ülke gelirinin önemli bir miktarını terörle mücadele için harcamaktadır.

Terörizm üzerine yıllardan beridir tartışıp durmaktayız. Türkiye’de bu yüzden
ülke gelirinin önemli bir miktarını terörle mücadele için harcamaktadır.
1970’lerden bu yana on binlerce T.C Vatandaşımızı bu yüzden kaybetmişizdir.
Terörün ülke ekonomisine verdiği zarar ise gerçekten çok ciddi.
Terör nedir? Terörün sebepleri nelerdir? Terör nelerden beslenir? terör
neden bir türlü bitirilemiyor? Bu soruları çoğumuz işitmişizdir. Evvela
Terör’ün tanımına bir bakmalıyız. Terör sözcüğü asıl olarak Latinceden
dilimize girmiştir. Terör kavram olarak korkutmak, yıldırmak anlamına
gelir.Bu genellikle bireylerden çok topluluğu hedef almaktadır. Terörün
ortak bir tanımı yoktur. Terör kavramı yenidir fakat terminolojik olarak ta
bir o kadar da eski sayılır. Bugünkü anlamıyla terör ilk olarak Fransız
devriminde kullanılmıştır. Terörü besleyen başlıca kaynaklarda
vardır.Bunlara bakarsak; Dış ülkelerden gelen yardımlar, Uyuşturucu
Ticareti, Alınan Haraçlar,Yapılan bağışlar,Kaçakçılık vb.. Mesela Taliban’ın
en büyük kaynağı olarak uyuşturucu maddelerinin kazancını gösterebiliriz.
Terörün sebebini sadece ekonomik olarak sınıflandırmak yanlıştır.Bunun
yanında sosyo- politik, psikolojik,dinsel ,sosyal nedenler vardır.

Terör kavramı dünya’nın gündemine özellikle 11 Eylül’de oturmuştur. Terör kavramı bu
tarihten sonra İslami-terör olarak dünya basınına servis edilmiştir. Bugün bu ortaya
atılan tezlerin çoğu çürütüldüğünden dünya’da büyük güçlerin çıkarlarına hizmet
edecek yeni kavramlar gelecek yıllarda piyasa sürülecektir. Terörün uluslar arası
boyutta devam etmesi bir türlü bitirilememesi sorun teşkil etmektedir. Bugün
Afganistan’da halen terör için her gün milyonlarca para harcanmaktadır. Bu işten
kendine nema çıkaranlarda olduğundan terörün bitirilmesi bugün itibariyle söz konusu
değildir. Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da vb ülkelerde Terör halen kol
gezmektedir. Türkiye gibi uluslar arası arenada stratejik öneme haiz ülkelerde terör
çıkar sahiplerinin işlerine gelmektedir.Bu sebepten ötürü, Terörizm bir isyasi
mücadelenin dışında ülkeleri zayıf bırakmak içinde bir araç olarak
kullanılmaktadır.11 Eylül sonrası yukarda belirttiğimiz gibi terör ülke içi
olamaktan çıkıp uluslar arası bir tehdit olmuştur.Günümüzde terörizm demokratik
ülkelerin tahribatına en büyük etkiyi yapan bir araçtır.Çıkar sağlayan gruplara
karşı en büyük cevap olarak tüm uluslar arası aktörlerin bir araya gelip teröre
karşı tek el olması lazımdır.

Terör konusunda diğer önemli bir konuda terörist mi yoksa değil mi
konusudur. Afganistan’da Taliban katılan kişiler kendilerini Allah yolunda
cihat ettiklerini düşündüklerinden terörist olarak kendilerini
nitelendirmiyorlar. Fakat madalyonun diğer yüzünden bakılınca diğer kişiler
ise bunları terörist olarak adlandırıyorlar. Bu yüzden kavramı karşılayacak
bakış acısı da burada önemli rol tutmaktadır. Mesela yine bu konu hk. Örnek
verirsek Sri Lanka ‘da TAMİL TİGERS kendini özgürlük savaşcısı(freedom
Fighters) olarak adlandırıyorlar. Yine burada da bakış açısı önemlidir.

Terörün çözümü konusunda aktörler bir araya gelse de çıkarlarının
çatışmasından dolayı çözüm yolu bulunamıyor. Bugün Türkiye ve ya başka
ülkelerde yapılan terörist eylemler aslında tüm insanlığa karşı yapılmış bir
girişimdir. Terör gün geçtikçe dünya’yı etkisi altına alan konu olduğundan
çözümü noktasında insanoğlu’nun tek vücut olması gerekmektedir. Terörün
içeride de dışarıda da çözümü böyle gerçekleşir.Bugün Türkiye’de teröre
karşı yürütülen askeri operasyonların tam anlamıyla olumlu gitmemesi de
beraberinde soru işaretlerini de getirmiştir. Terör silahla mı çözülür?
Diyalogla mı? Bu sorunun cevabı günümüzde değerini bulmuştur. Fakat tam
anlamıyla yarar sağlayacak mı sağlamayacak mı ileri ki günlerde hepberaber
göreceğiz…
Bu haber 692 defa okunmuştur
  • Terör hk biricik   - 25.07.2011 Terör yine hortladı İsrail-TC ilişk bu dönemde dikkat çekmek istiyorum dikkat edin tam olark özür dönemine denk geldi çok başarılı yazı. H.Yazarı
  • NE TERORU? yANI  Londra - 23.07.2011 Teror,, savas,, kavga, gurultu hep 'insanlarin' diyalog ile bir halt beceremedigi zaman baslar.!!Azinlik hakkiymis, Isci hakkiymis, ogrenci hakkiymis ,uretici hakkiymis, tuketici hakkiymis, kadin hakkiymis, cocuk hakkiymis, hepsi ayni.. Tabii sen yine istersen silaha bas vur!!..
  • Teröre lanet okuyoruz tUĞBA   - 23.07.2011 terörden zarar gören bir ülke olarak terörü kınıyorum.Açıklayıcı yazın gerçtekn güzel bizleri bilgilendirdin saol varol sevigli yazarım..

:

:

:

: