HER ŞEY GELECEK KUŞAKLAR İÇİN

UBP Lefkoşa Milletvekili aday adayı Ahmet Savaşan, en önemli sorunlarının başında çevrenin geldiğine dikkat çekerek, “Ekonomi biliminin yegane amacı, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınmadır” dedi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Aday Adayı Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında çevre ve ekonomik kalkınma konularında önemli açıklamalarda bulundu. Çevrenin bütün canlıların yaşamında önemli bir rol oynadığını ifade eden Savaşan, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerin çevre kirliliğinin artmasında önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünya gündemini işgal eden büyük sorunların başını çektiğini ifade eden Savaşan, nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların miktarında ve türlerinde artış olduğunu anlattı.

“ÇEVRE SADECE BİZİM DEĞİL DÜNYA’NIN SORUNU”

Çevre kirliliğinin başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıktığını belirten Savaşan, çevre sorununun sadece ülkemizde yaşanmadığını, bu sorunun Dünya’nın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÖNEM KAZANIYOR”

Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artmasının kalkınma ve büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırdığını anlatan Ahmet Savaşan, bu çabaların özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olduğuna dikkat çekti.

“ÇEVRE POLİTİKALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART”

Başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğinin altını çizen Savaşan, Dünya’nın sağlıklı geleceğinin kaynakları gezegenin sunabileceklerinin sınırlarını bilerek tüketmekten geçtiğini ifade etti.

Devletlerin politikalarını bu gerçekler temelinde gözden geçirmesi ve önlemler almasının kaçınılmaz ve hayati bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Savaşan, “gezegenin kendini yenileme kapasitesi içerisinde eğer onun kurallarına uyarsak hep beraber sürdürülebilir bir toplum yaratabilir ve bu toplum içerisinde mevcut tüketim kültürümüzü yeniden tanımlayarak refah içinde yaşayabiliriz” dedi.

AHMET SAVAŞAN, UBP’DEN LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

UBP’den Lefkoşa Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Ahmet Savaşan, istesek de istemesek de siyasetin hayatımızın her alanına nüfuz ettiğini belirterek, “biz siyasetle ilgilenmesek de o bizimle ilgilenmeyi ihmal etmiyor ve bizi çepeçevre kuşatıyor. Bu kadarla da kalmıyor; siyaset, sadece bireyler olarak bizim değil toplumların, ülkelerin ve bütün insanlığın kaderini çiziyor, Dünya’nın dengesini belirliyor” dedi.

Ülkelerin müreffeh yarınları için, siyasetin, erdemli, bilgili kişilerin mutlaka aktif rol almasını gerektiren kutsal ve seçkin bir bilim ve sanat olduğunu belirten Ahmet Savaşan, turizm, sağlık ve eğitim alanlarında yirmi yıla yakın bir süredir gerek yurt içinde gerekse de uluslararası alanda topluma hizmet için çalıştığını, görev verilirse bu alanlardaki hizmetlerini meclis çatısı altında sürdürmek istediğini ifade etti.
Bu haber 114 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER