SEYAHAT ENDÜSTRİSİNE KADIN DAMGASI!

Ada Tv’de yayınlanan ve Nihan Yücel’in sunduğu Gündemde Bu Gün programına katılan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan seyahat kararlarının % 80’i ister evli, ister bekar veya isterse boşanmış olsun kadınlar tarafından alındığına vurgu yaptı.

Ada Tv’de yayınlanan ve Nihan Yücel’in sunduğu Gündemde Bu Gün programına katılan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan seyahat kararlarının % 80’i ister evli, ister bekar veya isterse boşanmış olsun kadınlar tarafından alındığına vurgu yaptı.

2018 yılında turistlerin gerçek anlamda mobil olabilmenin keyfini yaşamak istediğini anlatan Savaşan, “şimdiye kadar otelciler ve havayolu şirketleri temel düzeyde ürün ve hizmet sunma tecrübesini elde etmişlerdir. Ancak teknolojideki son gelişmelere paralel olarak bu yıldan itibaren daha hızlı bilgi işleme zorunlu kalacaklar” dedi.

ULUSLARARASI SEYAHATLERE Y KUŞAĞI DAMGASI

Savaşan, 2018 yılı için uluslararası seyahatlere damga vurması beklenen gelişmelere Y kuşağını (1980-2000 yılları arasında doğmuş olanlar), macera seyahatlerine katılanları, yalnız seyahat eden kadınları, gastronomi turizmini, sorumluluk turizmini, mobil fotoğraf çekimini, sağlık, iş ve tatil turizmini de ilave etmek gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs’ta turizmde sürdürülebilirliğin ürünleri çeşitlendirmekten geçtiğini anlatan Savaşan, “2018 yılında turizm bakanlığının başlattığı projelerin devam ettirilmesi, Türkiye’nin katkılarının ve sektörün özverisinin sürmesi halinde turizmin iyiye gidebileceğinin ve gelirlerin artabileceğini söyledi.

EMİTT’DE YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI ...

Sağlık Turizmi Konseyi’nin EMİTT’e, KITSAB, KITOB, KITREB ve sektörün diğer temsilcileri ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı çatısı altında katıldığını ifade eden Savaşan, fuarda Kuzey Kıbrıs’ın kitle, sağlık ve eko yanısıra alternatif turizm ürünleriyle başarılı bir şekilde tanıtıldığını ve pek çok yeni anlaşmaya da imza atıldığını söyledi.

SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA 20 ÜLKE İLE YENİ İŞBİRLİĞİ...

Balkan ülkeleri, Hindistan, Endonezya, Filipinler, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ürdün, Bahreyn başta olmak üzere yirmiye yakın ülke ile Kuzey Kıbrıs arasında sağlık turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladıklarını anlatan Savaşan, Emitt’in Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin Dünya’ya tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının yakalanmasında olağanüstü bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

SEKTÖR TURİZM ÖRGÜTÜNÜN YASALLAŞMASINI İSTİYOR...

Emitt’te Kuzey Kıbrıs’a 2. defa en iyi stant ödülü verildiğine de değinen Dr. Ahmet Savaşan, gerek İstanbul’da gerekse de dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan ödüllerin ülkenin bilinirliğini arttırdığını ve turizmcileri de motive ettiğini ifade etti. Turizmde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Savaşan, sektörün beklentisinin erken zamanda sözü verilen turizm örgütünün yasallaştırılması ve turizmin ülke politikası haline getirilmesi olduğunun da altını çizdi.

HER 10 İŞTEN 1’İ TURİZME DENK DÜŞÜYOR...

2017 yılında uluslararası turizm hareketlerinin güvenlikle ilgili bütün yaşanan sıkıntılara rağmen artış gösterdiğini anlatan Savaşan, uluslararası turizm hareketlerinin 1 milyar 235 milyon kişiyi aştığını söyledi. Seyahat ve turizm endüstrisinin Dünya’da ekonomik gelişmede ve istihdam sağlamada ana bileşenlerden biri olduğunun altını çizen Savaşan, seyahat ve turizm endüstrisinin Dünya genelinde doğrudan 2.3 trilyon Amerikan Dolarından fazla katkıda bulunduğunu, 109 milyon kişiye iş sağladığını ifade etti. Dolaylı ve uyarılmış katkısı da dikkate alındığında endüstrinin katkısı 7.6 trilyon Amerikan Dolarını ve sağladığı iş imkanı da 292 milyonu bulduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, seyahat ve turizm endüstrisinin her 10 iş’ten 1’ine denk geldiğini söyledi.

KONGRE TURİZMİ ÜLKE TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ...

Özellikle ekonomik katkısı, lobi gücü ve uluslararası arenada tanıtım yönleri değerlendirildiğinde bugün için birçok ülkenin geliştirmek istediğini belirten Savaşan, kongre turizminin krizler haricinde dünya genelinde büyüme göstermeye devam ettiğini anlattı. Kuzey Kıbrıs’da bu alanın daha da gelişebilmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığına önemli görevler düştüğünü ifade eden Savaşan, “Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın konunun öneminin bilincinde olması memnuniyet verici. Bu yeni dönem Kongre Turizmi faaliyetlerinin desteklenmesi ve böylelikle de ülkede alternatif turizm çeşitlerinin gelişmesi için fırsat sunuyor. Bu fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilmeli ve ülke içi katmadeğerin artmasına olanak sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN GEREKEN PROJELER HAYAT BULMALI...

2016 yılı itibariyle küresel kruvaziyer seyahatlerine katılan kişi sayısı 24.2 milyon yolcuyu bulduğuna da dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, kruvaziyer turizminin tatil turizmi kategorisinde en fazla büyüyen endüstrisi olduğunun altını çizdi. 2005 – 2015 yılları arasında talebin % 62 artış gösterdiğini anlatan Savaşan, kruvaziyer seyahatlerine katılanların % 92’si bir sonraki seyahatlerinde de büyük bir ihtimalle/kesin olarak tekrar kruvaziyer seyahatlerini tercih ettiklerine işaret etti. Seçim öncesinde şimdiki hükümet partilerinin ve mevcut Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kruvaziyer turizminin ülkeye kazandırılması için projeleri olduğunu söylediklerini anımsatan Savaşan, “en kısa sürede bu projelerin hayat bulması ülke turizmimiz açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK ÖNEMLİ...

Sağlık turizminin hem turizm hem de sağlık endüstrileriyle yakından ilgili olduğunu ifade eden Savaşan, sağlık turizmi bünyesinde alınan hizmetler değerlendirildiğinde sağlık turizmi ürünlerinin, ileri yaştakiler için gezi turları, meşguliyet terapileri, yaşlılar açısından bakım evlerinde rehabilitasyon imkanları, engelliler için özel bakım ve geziler, termal turizme katılanlar açısından kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler, talassoterapiler, hidroterapiler ve ilgili egzersizler, balnoeterapiler ve peloidoterapiler, klimaterapiler, medikal turizme katılanlar açısından ise ileri boyutta tedaviler kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, cyberknife, transplantasyon, tüp bebek uygulamaları, estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz tedavileri olduğunu anlattı.

SAĞLIK TURİZMİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE KAYIYOR...

Son yıllarda gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olmak üzere sağlık turizm amaçlı seyahatlerin yoğunluk kazandığını belirten Savaşan, “dünya nüfusu yaşlanmış, sürekli görülen hastalıkların hastalık yükü içerisinde ağırlıkları artmış ve tedavi masrafları kişileri hatta ülkeleri maliyeti daha az olan ülkelerde alınacak sağlık hizmetlerine yöneltmiştir. Bu yönelimi arttıran diğer faktörler ise başta küreselleşmenin etkisi olmakla birlikte, ülkelerarasındaki ulaşım imkanlarının artması, enformasyon teknolojilerinin gelişmesi, sağlıkla ilgili olarak küresel çapta detaylı, güncel ve doğru bilgiye ulaşmanın kolay hale gelmesidir” dedi.

AKREDİTASYON VE EĞİTİMLİ SAĞLIK PERSONELİ ÖNEMLİ...

Ülkeler açısından sağlık turizminde ilerleme kaydedebilmenin karmaşık bir süreç olduğunu anlatan Savaşan, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin şart olduğunu söyledi. “Sağlık turizminin gelişebilmesi adına uluslararası düzeyde akreditasyona sahip olmak, ürün ve hizmetlerle ilgili kalite güvencesi sunabilmek, özellikle yabancı ülkelerden sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin harcamaları ve sayıları hakkında açık ve net bilgiye sahip olmak, , sağlık turizminde varsa maliyet tasarruf imkanlarına kavuşmak, turizm alanında mükemmel altyapıya sahip olmak, klinik hizmetlerinde sürdürülebilir üne kavuşmak, sağlıkla ilgili hizmetlerde inovasyon ve elde edilen başarılarla ilgili bir geçmişe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca verilebilecek en iyi sağlık hizmetinin kişiye özgü uygulamalarla desteklenmesi, uluslararası düzeyde eğitim almış ve deneyimli sağlık personelinin de kadroda bulunmaları son derece önemlidir” dedi.

SAĞLIK, KONGRE, GASTRONOMİ, KRUVAZİYER, EKO TURİZMİNE ÖNEM VERİLMELİ...

Sağlık turizminin, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği bir pazar olduğunu ifade eden Savaşan, “ülke turizmini geliştirmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak ülke içi katmadeğeri arttırabilmek için, bir yandan mevcut kitle turizmi gelirlerimizi artırmaya çalışırken, diğer bir yandan da stratejik ürün konumlanmasında sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirrerek uluslararası sağlık turistlerini çekmeye çalışmamız, her geçen gün nitelikli turistler tarafından daha fazla tercih edilen kongre, eko, gastronomi gibi alanlarında çalışmalarımızı hızlandırmamız ve kruvaziyer turizmi pazarına girebilmek için de gerekli çalışmaları yapmamız gerekmektedir” diye konuştu.
Bu haber 39 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER