Homeros ünlü şair

Son günlerde çok ünlü olan (M.Ö 9.yy) Homeros'un hakkında çok şeyler söylenmeye başlandı.

Son günlerde çok ünlü olan (M.Ö 9.yy) Homeros'un hakkında çok şeyler söylenmeye başlandı. Bilim adamları İzmir topraklarında bir çok bulguların bulunduğunu söylemekte. Her kafadan bir ses değişik değişik yorumlar yapılıyor. Homeros'un hakkında çok az bilgi olmasına rağmen edebiyat fakültesi şöyle diyor; “Homeros'un kör ve ihtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak büyük bir şevkle şiir okuyup ekmeğini öyle kazandığıdır” Uzun yıllar Ege Adalarında yaşadığı söyleniyor. Homeros'u en önemli eseri destanlarıdır. İlyada ve Odysseia adlı bu destanlar, bütün Yunan kültürünün temelini oluşturmaktadır. İlk bakışta çok eskimiş ve çocuksu gelebilir Homeros'un Destanları mitolojiden , fantastik anlatımdan hoşlanmayanlar ise onları saçma bulacaklardır. Oysa bu metinlerde insanoğlunun yüzyıllardan beri değişmeyen pek çok temel dürtüsü, duygusu vardır. Onları tüm zamanlarla çağdaşlaştıran yani “klasik” yapan işte bu özellikleridir. Üstelik “İlyada” ve Odysseia bir yandan Yunan tragedyalarının habercisidir. Diğer yandan yalın bir dille kaleme alınan daha doğrusu söze dökülen destanlardaki anlatım tarzı; geçmiş ve şimdi arasında gidip gelerek, zaman akışını kırarak aktarılan hikayeler, modern edebiyatın bilinç akışı tekniğinin öncüsüdür. Üsluptaki sadeliğin asıl nedenini ise o çağlarda sözlü anlatımın müzik eşliğinde yapılmasında bulabiliriz.Ancak bu sadelik, bir cansızlık anlamına gelmez tersine, çok canlı ve eğlenceli bir havası vardır. Homeros hikayelerinin yukarıda da belirttiğim gibi, gördüğü, bildiği insanlar, mekanlar ve eşyalarıdır onun anlattıkları. “Homeros” sürülmüş bir tarlayı buğday yürekli ekmeği, kuşların uçuşunu , yontulmuş bir sandalyeyi, limanda bir gece gökyüzüne karşı duran gemileri, derede çamaşır yıkayan kadınları anlatır. Yalındır, canlıdır, klasiktir....


Homeros ve Eski Yunan Edebiyatı, edebiyatın geliştiği ilk uygarlıktır. Eski Yunan elbette Anadolu'da Mezapotomya'da, Mısır'da yaşayan diğer topluluklarda da güzel sanatlara karşı bir ilgi olmuştur. Ama Yunan şiiri düzeyinde şan ve şerefin en büyük erdem kabul edildiği çağlara en uygun düşen edebi tarzdır şiir. Olaylar, karakterler, hurafeler, örf ve adetlerde gösterir. Gördükleri ona tesir etmiştir. O da bu tesirleri size taşıdı ve Homeros'u okumalıyız, tanımalıyız. Anlatımları bir başkadır. Tekrarları, sunuşları hiçbir şekilde sıkıcı değildir. Sözel kültürün etki yaratma araçlarıdır. İlk bakışta çocuksu gelebilir Homeros'un destanları. Mitolojiden, fantastik anlatımdan hoşlanmayanlara saçma gelebilir. Oysa bu metinlerde insanoğlunun yüzyıllardan beri pek çok değişmeye temel dürtüsü, duygusu vardır. Onları tüm zamanlarla çağdaştıran yani klasik yapan bu özellikleridir. Homeros ile ilgili o kadar çok şey yazıldı ki İzmir'de bulunan bulgularla çağımıza ışık tutacak. Dünyamız bugüne durup dururken gelmemiştir. Şuanda geldiğimiz kültür seviyesi yüzyılların bin yılların bilgi birikimiyle bu günlere taşındı. Peki bu bilgi birikiminin ilk halkası kimdir? Nedeir? Hangi toplumlardır? Alacağımız cevapların çoğu eski Yunan kültür ve yazarları olacaktır. Homeros, Antik Yunan'ın günümüze kadar unutulmamış tüm çağlar boyu bütün yazarları etkilemiş isimlerin başında gelir Homeos, Antik Yunanistanda da yaşamış İyonyalı Halk Ozanıdır. Batı edebiyatının ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odessa destanların yaratıcısı veya derleyicisi olduğu bilinir İzmir'de de yaşadığı bilinir.

Homeros'un eserleri, yazdığı destanlar, klasik çağ Yunan edebiyatını ve mitolojisini derinden etkilemiş ve bunların aracılığı ile bütün batı edebiyatına etki etmiştir. İrlanda'lı yazar James Joyce'un Ulysses'i İngiliz yazar Shakespare'in Troilus ve Cressida'sı Roma'lı şair Virgilin Aeneidi Homeros'un detanlarından derin izler taşıyan eserlerdendiler.


Gündeme bomba gibi düşen Homeros'un İzmir ile ilgili haberlerini büyük bir heyecan ile bekliyoruz.

Sizi seviyorum

Bu haber 7755 defa okunmuştur
  • can  lefkoşa - 23.11.2013 Çok güzel yazı olmuş tesekkürler bilgi için eline koluna sağlık tebrikler güzelimmm
  • homer   - 23.11.2013 Şehir efsaneleri bunlar

:

:

:

: