Anayasa kabul edildi bile

Gelecek pazar günü KKTC'de Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi yapılırken Anayasa değişikliği için de oy verilecek.

Gelecek pazar günü KKTC'de Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi yapılırken Anayasa değişikliği için de oy verilecek.

Mevcut Anayasamız her ne kadar 1985 doğumlu ise de iskeletini ve içeriğinin büyük bir kısmını 13 Şubat 1975 tarihinde ilan edilen Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunda hazırlanan Anayasa oluşturmakta. O Anayasa'nın iskeletini de gerçekte, 28 Aralık 1967 tarihinde ilan edilen 'Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nin Anayasası oluşturmakta. Aslında Anayasamız 29 yaşında değil, tamı tamına 47 yaşında.

1963-1974 yılları arasında yaşanan Milli Direniş ve Varoluş Savaşında, ayakta durabilmek ve Kıbrıslı Türklerin adada varlığını sürdürebilmesi için geçerli olan koşulları içeriyor halihazırdaki Anayasa.

15 Kasım 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1985 yılında tamamlanarak halkoyuna sunulan Anayasası, ilk kez aradan geçen 29 yıl sonra değişikliğe uğruyor. Gerçekte değiştirilmesi gereken daha birçok maddesi var Anayasamızın. Artık 1963-1974 yılları arasında yaşanan mezalim ve o günlerin kötü koşulları çok gerilerde kaldı. O kötü günlerin kötü koşulları üzerine inşa edilmiş Anayasa tümden değişmeliydi, 21. yüzyılın gerçeklerine, demokrasi anlayışına, insan haklarına ve koşullarına uygun olarak.

29 Haziran Pazar günü Anayasa değişikliği ile ilgili olarak ne olacağı, halkımızın hangi doğrultuda oy vereceği ve Anayasa değişikliğinin kabul edilip edilmeyeceği şimdiden belli aslında. Mevcut Anayasanın değiştirilecek 21 maddesi Cumhuriyet Meclisinden oybirliği ile geçti.

İktidar partileri olan CTP ile DP'ye ilaveten ana muhalefet partisi olan UBP de Anayasa değişikliğine 'Evet' derken ve bu doğrultuda yazılı ve görsel medyada 'Evet' kampanyası sürdürürken, TDP oy birliğine rağmen Anayasa değişikliği konusunda kampanya yapmama kararında.

Milletvekilliği Genel Seçimlerinde siyasi partilerin aldıkları oylar esas alındığında Anayasa değişikliği oylamasında çıkacak 'Evet' oylarının, kullanılan oyların dörtte üçü civarında veya da biraz daha fazlası olacağı görülmekte.

YKP, BKP, Baraka, K.T. Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, K.T. Taşeronlar Birliği ve Devrimci Komünist Birlik her ne kadar Anayasa değişikliği oylamasında 'Hayır' oyu kullanacaklarını açıklamışlarsa da, bu grubun toplam oyları seçmen sayısının yüzde 5'ine bile ulaşmamakta. Seçime katılım oranının 2013 KKTC Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi yüzde 81,42 civarında olacağı varsayıldığında, 29 Haziran 2014 pazar günü yapılacak halk oylamasında 'Anayasa Değişikliği'nin kabul edileceği daha bir hafta evvelsinden kesin gözüküyor.


Bu haber 9524 defa okunmuştur
  •    - 23.06.2014 rumlara merhaba - Kalispera!

:

:

:

: