Uluslararası hukuk mu?

Sevgili okurlar. Kıbrıs görüşmelerinin, seyrettiği bu günlerde.

Sevgili okurlar.
Kıbrıs görüşmelerinin, seyrettiği bu günlerde.
Olası bir çözüm için, Kıbrıs Türklerine uzatılan havuç.
“Uluslararası Hukuk. “
“Uluslararası Hukukun” bir parçası olmak.
Hatırlanacağı gibi, bu sloganlı vaad.
2004 Annan referandumunda da, gündeme getirilmişti.
Bunun yanında.
Geçen günkü yazımda da belirtmiştim.
“Nurlu ufuklar.”
Şimdi sadece.
“Uluslararası Hukuk ” vaadi ile yetiniliyor.
Nedir bu “Uluslararası Hukuk.“
Buna bir bakalım.
Hukuk.
Bir kurallar manzumesidir.
“Sürdürülecek Düzenin” kurallarını oluşturur.
Pek ala.
Bu kuralları belirleyecek hukuk, nasıl belirlenir?
Bunu belirleyen ülkelerin, parlamentolarıdır.
Yani meclisleri.
Bizi.
Kıbrıs Türklerini de “Uluslararası Hukuk “ edebiyatı ile götürecekleri.
AB ‘nin, geçerli olan Hukuku.
Bunu, canı gönülden isteyen.
CTP ve TDP.
Meclis dışında olan, bazı marjinal partiler.
Bu partilerimiz.
Genellikle, solcu olduklarını iddia ederler.
Bu partilerimiz.
İki kutuplu dünya düzeninde.
Bazıları.
Moskova’ya yelken açmıştı.
Bazıları da Pekin’e.
O günleri yaşayanlar, hatırlayacaklar.
Brüksel’e bağlı olan Avrupa’nın, baş düşmanları değiller miydi?
Bilindiği gibi Brüksel.
NATO ‘nun merkezi.
Dünya ile ilgili olan kararlar, hep oradan alınır.
Onlara göre:
NATO, Emperyalizmin oluşturduğu militarist bir güç olarak, hareket
etmiyor mu?
Dünyada.
Komünizmin ve Sosyalizmin yayılmasına, bir engel değil midir?
Sol ideolojilerin önünde bir engel değil midir?
Bu emperyalist güç.
BM GK de, ittifak halinde çalışmıyor mu?
Çok zora girildiğinde.
BM de Bay – Pas edilerek” koalisyon” adı altında istedikleri düzeni sürdürmek için, insanlık suçu işlemiyorlar mı?
1990 yıllarda.
SSCB ‘nin yıkılmasından sonra.
İki kutuplu dünya, ortadan kalktı.
Bir müddet sonra.
Bizim, sözde bazı solcularımız, dümeni Brüksel’e kırdılar.
AB ‘nin yani Brüksel’in bir parçası olmak için, can atmaya başladılar.
NATO’nun, hukukunu.
Yani, buram buram emperyalizm kokan bu hukuku.
Uluslararası hukuk diye ahaliye yutturmaya çalışıyorlar.
Sevgili okurlar.
Bu, içine girmek için can atılan hukuku yaratanların.
Orta Doğu’da, kendilerince yaratmaya çalıştıkları hukuka, bakın.
Uluslararası hukuku oluşturanların, yaptıklarına bakın.
Uluslararası hukuk denilen.
Dünyayı, sömürü düzenine uydurulan, kılıftır.
Bunları.
Bir zamanlar.
Brüksel’e karşı, savaş ilan edenlerin, talep etmesini anlamakta güçlük çekiyorum.
Ya.
O zamanlar. Saçları uzun. Modacı solcu idiler.
Veyahut da.
Moskova’dan sonra.
Brüksel.
Daha da tatlı geldi.
Hade.
Hayırlı tatlar.
Bu haber 9612 defa okunmuştur
  • KKTC KANUNLARI AVRUPADA KABUL EDİLMEKTEDİR-2 TR Alexy Flemming  Massachusetts - 30.12.2015 AİHMin 02.09.2015 kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155000 Hem hukuk mahkemelerini hem de ceza mahkemelerini içeren ``KKTC``deki yargı sistemi, işleyişinde ve usüllerinde, Kıbrısın yargısal ve örf/adete dayanan geleneğini yansıtmıştır ve bu yüzden, ``KKTC`` mahkemelerinin, bu mahkemeleri işleten ``anayasal ve yasal temel``e istinaden, ``kanunla kurulmuş olduğu`` düşünülmelidir. AİHM, daha önce zaten şuna hükmetmiştir: ``KKTC``de kurulmuş olan yargı sisteminin, bu sistemi işleten ``anayasal ve yasal temel``e istinaden, ``kanunla kurulmuş olduğu`` düşünülmelidir, ve AİHM, ``KKTC`` mahkemelerinin, bir bütün olarak, bağımsızlıklarının ve/veya tarafsızlıklarının eksik olduğunu kabul etmeMEktedir. ``KKTC`` otoritelerinin bir eylemi, kuzey Kıbrıs bölgesindeki yürürlükteki kanunlarla uyumlu olduğunda, ilkesel olarak, bu eylemler, Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu``nun amaçları için iç hukukta YASAL BİR TEMELE SAHİPTİR.
  • KKTC KANUNLARI AVRUPADA KABUL EDİLMEKTEDİR-1 EN TR Alexy Flemming  Massachusetts - 30.12.2015 AİHMin 02.07.2013 Kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122907 EN: ``...notwithstanding the lack of international recognition of the regime in the northern area, a de facto recognition of its acts may be rendered necessary for practical purposes. Thus, THE ADOPTION BY THE AUTHORITIES OF THE ``TRNC`` OF CIVIL, ADMINISTRATIVE OR CRIMINAL LAW MEASURES, AND THEIR APPLICATION OR ENFORCEMENT WITHIN THAT TERRITORY, may be regarded as having a legal basis in domestic law for the purposes of the Convention``. TR: ``kuzeydeki alandaki rejimin uluslararası tanınması eksik olsa da, KUZEYDEKİ ALANDAKİ REJİMİN EYLEMLERİNİN BİR DE FACTO TANINMASI pratik amaçlar için gerekli görülebilir. Bu yüzden, ``KKTC`` OTORİTELERİNİN MEDENİ, YÖNETİMSEL VEYA CEZAİ HUKUK TEDBİRLERİ BENİMSEMESİ, VE KUZEYDEKİ ALANDAKİ REJİM BÖLGESİNDE BU TEDBİRLERİN UYGULANMASI VEYA YAPTIRIMSAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu``nun (AİHK) amaçları için iç hukukta YASAL bir dayanağa sahip görülebilir``

:

:

:

: