Dengeyi kaybetmemek için ilerle

İhtiyaçlar kişilerin zihninde yer eden ve teorik olarak bir ihtiyaç hiyerarşisi içerisinde, sırası ile gerçekleştiği görülen dizi içerisinde basamakların tek tek çıkışıdır...

İhtiyaçlar kişilerin zihninde yer eden ve teorik olarak bir ihtiyaç hiyerarşisi içerisinde, sırası ile gerçekleştiği görülen dizi içerisinde basamakların tek tek çıkışıdır... İhtiyaçların ilki sağlanmadan diğerinin sağlanabileceği görüşü pek kabul görmeyendir... Her basamakta geçecek süre için hedeflenen amaç doğrultusunda gösterilecek gayretin boyutu, kişilerin gelecek planlaması, içerisinde kendine çizdiği yol, amaç ve hedef vardır... Genel olarak insanların düşünce yapısı içerisinde yüreğinde hissettiği sevgi, saygı, inanç, korku, yiğitlik, aşk gibi... Soyut kavramlar öncelikli mevhumlarıdır... Bütün bu sayılanların elde edilmesi hali ile memnuniyetin olup olmadığı ise kişilerin ruh yapısının dışa yansıması ile anlaşılır. Her bir duyuda aşırı istek, tüketimde çılgınlık, aşırı bir şekilde yeme alışkanlığı, tatiller, doyumsuzluk görülebilir insan davranışlarıdır... Halbuki yaşam boyu değer bulmak, anlaşılmak ve güven duygusunun hissedilir olması insana yakışandır... Kişiler mahrum olduklarını isteyen, bu mahrumiyetlerini gidermek açısından harekete geçen ve gerçekleştirme çabaları gösterenler olmaktadır... İhtiyaçların varlığı insanın özgürlüğünün de sınırlarını çizendir...
Çoğu insan yaşadıklarına “kader” deyip geçendir... Amma velakin çoğu kez insanlar kendi kaderlerini nasip kısmet deyip bu çerçevede belirleyen olmaktadır... Yetinme ve şükretmek gibi kavramları da zaman zaman unutanlar olarak vardır... Bu ikisi arasındaki dengede olmak zor olsa dahi denge unsuru olan insan değer bulandır...

İnsanlar nefes aldıkları sürece gerek manen gerekse madden üstlerinde ne olup olmadığı hallerinin, muhasebe sonucunu bilenlerdir... Toplum içerisinde sosyal statü ulaşılan kaynaklarda belirtildiği üzere ' Toplumsal statü, sosyal hiyerarşide bir kişinin konumu... Bu konum prestije dayanır ve beraberinde yaşam tarzı, haklar ve sorumluluklar getirir. Toplumsal statü genel olarak kazanılmış statü ve verilmiş statü olarak ikiye ayrılır. Kazanılmış statü, birey tarafından çaba sarf edilerek rekabet gerektiren bir süreçle edinilir. Verilmiş statüyse doğuştan gelir; kişinin yetilerine bakılmaksızın cinsiyet, aile, ırk gibi kavramlara dayanarak belirlenir.' Diye tarif edilirken, bu paragraf içerisindeki anlatımdan da anlaşılacağı üzere donanımlı insan kaynaklarının önemini bir hakikat olarak karşımızda belirleyendir... Ülkemizde bu çerçevede her meslek grubunda yer edinmiş kadını ile erkeği ile insan kaynakları mevcuttur... Her birey kendini kendi amacına hedeflenen toplumsal görevleri hizmet açısından yapandır... İnsana yapılan yatırım toplumun geleceğidir... Toplumun geleceğini birlikteliğini heba etmeye kimsenin hakkı yoktur... Bu vatan nüfusu ile toplumsal değerleriyle hepimizindir... Bu hassas seçim sürecinde kaynaklarımızı hırs yüzünden kurutmaya yönelik çalışmalar içerisine girmek yanlıştır... Son söz ada genelinde açılacak sandıklardan çıkacak olan sonuçtur... Bu seçim, anketlerin gölgesinde geçecek bir seçim olmayacaktır... Ne demişler 'Hayat bisiklet gibidir, dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir' sözü, hakikaten doğru bir sözdür...
Bu haber 1894 defa okunmuştur

:

:

:

: