Yeni Çiftçiler Birliği mi?

Cumhuriyet Meclisine verilen bir öneri ile tüm tarım sektörü, Çiftçiler Birliğinin, şemsiyesi altına sokulmak isteniyor.

Cumhuriyet Meclisine verilen bir öneri ile tüm tarım sektörü, Çiftçiler Birliğinin, şemsiyesi altına sokulmak isteniyor.
Amaç. Tüm tarım sektörünün yönetimi, yeni yasa ile Çiftçiler Birliğinin yetkisinde olacak.
Yasa önerisinin genel gerekçesi:
Bu Yasa ile ülkemizde faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan
çiftçilerin ve/veya tarım sektöründe bulunan kişilerin, mesleğini daha verimli, daha örgütlü bir şekilde icra edebilmelerine bağlı olarak çiftçilerin aynı çatı altında toplanması...
Genel gerekçesinden, maksada dayalı olarak aldığım cümleler.
Bir de Yasa Önerisinin maddelerine, bakalım.
Yasa Önerisinin, Tefsir bölümündeki çiftçi tanımına, göz atmakta.
Büyük fayda var kanısındayım.
Tefsir bölümündeki Çiftçi açıklaması, aynen şöyle:
KKTC ‘ deki ekime elverişli toprakları, çeşitli aletle ve makinalarla
İşleyerek, bitki, özellikle de tahıl, sebzecilik, meyvecilik, ağaç yetiştirmek gibi tarımsal işler yapan kişiyi anlatır.
Tefsirde dikkat edilirse, tahıla özellikle vurgu yapılmıştır.
Yapılması da, gayet doğal.
Çünkü çiftçiliğin esas dayanağı tahıldır. Hububattır.
İlgili Yasa Önerisinde ise, Çiftçiliğin alanına, tüm tarım sektörleri de, dahil edilmeye çalışılmaktadır.
Bölgeler, taşralar veya ilçelerde olan Çiftçi Birlikleri ve tarımla iştiğal eden, diğer tarım işletmelerini. Yasa ile Birliğin Genel Merkezine, birer şube olarak alınmasını öngörmektedir.
Binlerce tarımda çalışan insan var ki, çiftçilik yapmıyor.
Tarımın, diğer sektörlerinde çalışıyor.
Örneğin, narenciye, nar, patates, sulu ziraat yapan, seracılıkla iştigal eden, binlerce kişi ve bunların bağlı oldukları Birlik ve Dernekler. Bu yasa ile, Çiftçiler Birliğinin Genel Merkezine, şube olarak bağlanacaklar.
İlgili Yasa Önerisi, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeyi beklemektedir.
Çiftçilik adı altında, tüm tarım sektörlerini, bir Birlik altında toplama faaliyetine karşı. Çiftçiliğin dışında, tarımla iştigal eden tüm sektör temsilcileri. Çok ciddi bir şekilde, oluşturulacak olan bu Birliğe karşı, tavır koymak ve bu yasa önerisinden bağlı oldukları sektörleri çıkarmak için, faaliyete geçmiş durumdadırlar. Bu günden itibaren,
her türlü eylemi, ortak yapmak üzere de, diyaloğa geçmişlerdir.
Amaçları !
Kendi Birlik ve Derneklerinin faaliyetlerini, bağımsız bir şekilde sürdürebilmek.
Bunun için , öneri yasalaşmadan, siyasi erk ile çok ivedi bir şekilde
temasa geçmek için, faaliyete geçmiş durumdalar.
Güzelyurt’ta, konuştuğum bir Narenciye Üreticisi Birliği Başkanının tepkileri, bir hayli sert oldu.
“Bunlar, bu seçim arifesinde ne yapıyorlar? Bizim geçmişte olduğu gibi Lefkoşa’yı, alt üst etmemizi mi istiyorlar?
Bizimle konuşmadan, bizim sektörü ilgilendiren Yasa önerilerini nasıl olur da, Meclise sunarlar?
Bu yasaya oy verip, Mecliste el kaldıranı, sandıkta bırakırız.”
Bu, Üretici Derneklerinin, tavandaki, şimdilik tepkileri.
Konudan, taban daha habersiz.
Üretici Derneklerinin Yöneticileri, konunun halli için sıkıntı ile karşılaşmaları durumunda ise.
Tabanla hareket etmek için, faaliyet planlarına geçecekler.
Hükümet seçime giderayak, bu öneriyi geri çekmelidir.
Veyahut da, çiftçi tefsirindeki, çiftçiyi sadece tahılla iştigal eden olarak değiştirmelidir.
Öneride, Hükümet ısrarcı olursa.
Seçim arifesinde, başı çok ağrıyacaktır.
Bu ağrı, seçim sandığına kadar yansır.
Sonra, Yalçın Cemal demedi demeyin.
Bu haber 4052 defa okunmuştur

:

:

:

: