BİRİ OLUMLU DİĞERİ OLUMSUZ

Ülkemizin, seçim sathı mahalline girdiği bu günlerde. Tabii ki siyasal partilerimiz, bu yarışı istedikleri gibi bitirmek için, kolları sıvamışlardır .

Ülkemizin, seçim sathı mahalline girdiği bu günlerde. Tabii ki siyasal partilerimiz, bu yarışı istedikleri gibi bitirmek için, kolları sıvamışlardır .
Ülkemiz, Temsili Demokrasi ile idare edilir .
Yani .
Yönetim biçimi, temsili demokrasidir.
Bu temsiliyeti de halk, siyasi partiler üzerinden, gerçekleştirirler .
Bizde, yasalarla, Bağımsız Adaylara, bu olanak pek tanınmamıştır. Verilmemiştir.
Bağımsız bir adayın, ağzı ile kuş tutsa, bu seçim sistemi ile, Meclise girmesi imkansız .
Bu iş, siyasi partiler kanalı ile, gerçekleştiriliyor.
Pekala, bu tam manası ile gerçekleştiriliyor mu?
Buna “evet” demek, mümkün mü?
Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu ortamda, bazı siyasal partilerimizin, aday belirlemede, uygulamaya koydukları yöntem.
Çağdaş Demokrasi, bir yana.
Klasik Demokrasi ile bile, örtüşmez.
Buna bile, terstir.
Siyasal partilerimizin, inşa edildiği güç .
Kendi üye ve delegeleridir.
Yani kurultaylarıdır.
En büyük karar organı. Kurultaydır.
Fakat seçim nedeni ile, bazı partilerimizin yöneticileri .
Kurum olarak, siyasi partilerin varlık nedeni olan bu gücü, by-pass
ederek. Uydurma bir organla, aday belirleme yöntemine, baş vuruyorlar .
Bu, ne demektir?
O partinin yöneticilerinin.
Kendi kurultaylarına, güven duymadıkları anlamına, gelmez mi ?
Kurultayı oluşturan üye ve delegeye, aday belirlemede, güven duyulmuyorsa. O kurul, niye oluşturuldu?
Güven duyuluyor, ise.
Aday belirleme yöntemi, niye başka oluşumlarda, aranıyor ?
Bu uygulama, Demokrasimize, zarar vermiyor mu ?
Parti içi Demokrasiyi, sağlayamayan bir parti .
Ülkede, Demokrasiyi, nasıl sağlayabilir?
Bunun için, Halkın bakış açısı, ne olur ?
Parti içi Demokrasiyi, ayaklar altına alacaksınız .
Sonra da, ülkede demokrasiden. Çağdaş demokrasiden, bahsedeceksiniz.
Yemezler…
Yazıma, olumsuzlukla başladım.
Bir de, olumlu bulduğum bir gelişme var !
19 milletvekilinin.
Bulunacak bir çözümde, Federasyonun, bir çözüm modeli olmaktan, çıkarılması ile ilgili. Meclis Başkanlığına verdikleri, karar önerisi.
Aslında, geç kalınmasına rağmen.
Olumlu ve güzel, bir gelişme.

Çıkacak olan karar :
“ İki Eşit Devlet “ arasında, müzakerelerin tekrardan başlamasıdır .
Bu ilkenin dışında, oturulacak masanın, şimdikinin akıbetinden başka olmayacağı .
Görüşme masasının .
İkinci kez, berhavası demektir .
Bunun yorumunu, varın siz yapın .
Bu ilkenin dışında, masaya oturmak .
Kıbrıs Türk’ünden . Bir 43 yıl daha, çalmak demek, olmayacak mı ?
Karşı tarafın, niyeti bu .
Son, Rusya gezisinde, Anastasiadis efendinin, terennüm ettiklerinden, bunlar ortaya çıkmadı mı ?
19 vekil ve 26 sivil toplum örgütünü, bu kararlarından dolayı, kutluyorum .
Bu kararı .
İmza koyan vekillerin, partilerinin, seçim bildirgesine de, bunları
aldırması ve bu görüşte olup da, Mecliste, temsil edilmeyen partilerin
de, bu şekilde davranması gerek .
Güney ve Dünya kamuoyu üzerinde, karşı taraf için, masadaki sekter tavrına da, bir caydırıcılık olur kanısındayım .
Bu haber 3953 defa okunmuştur

:

:

:

: