Çiftçiler hariç tüm tarım sektörü eylem hazırlığında

Bir önceki yazımda da, bu sütunlardan konuya değinmiştim .

Bir önceki yazımda da, bu sütunlardan konuya değinmiştim .
Hafızaları tazelemek açısından, yine özetle belirtmemde fayda var !
24 Nisan 2017 tarihinde, Cumhuriyet Meclisine iki vekil tarafından
verilen, bir yasa önerisi ile “yeniden Çiftçiler Birliği örgütlendiriliyor .”
Geçen haftalarda, ilgili komiteden oybirliği ile geçen, yasa önerisine. İlgili komite raportörü son şeklini vererek . 11 Aralık Cumhuriyet Meclisinde görüşülmek üzere, yasa önerisi, Genel Kurula sevk edildi .
Sevk edilen yasa önerisinde, tüm tarım sektörü, Çiftçi statüsüne getirilmek istenmektedir .
Meclis Genel Sekreterliğinden aldığımız bilgiye göre . Görüşülecek olan yasa önerileri bölümündeki sıralamaya baktığımızda , son şekli ile karşımızda durmakta .
Geçen haftalarda konu ile ilgili , Kıbrıs Türk Narenciye Üreticilerinden , Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliğinden , Güzelyurt Lefke Narenciye Üreticilerinden , Patates Üreticilerinden
ve Sera Üreticilerinden heyetler. Meclise gidip, ilgili yasa önerisinde,
sadece, tahılla iştigal eden kişi ve tüzel kişilerin kalmasını . Diğerlerinin, Yasa önerisinin tefsir bölümünden çıkarılması için, kulis faaliyetinde bulunmuştu .
Yasa önerisinin, tefsir bölümüne bir bakalım :
KKTC ‘ de, ekime elverişli toprakları, çeşitli alet ve makinelerle
işleyerek. Bitki , özellikle de tahıl , sebzecilik , meyvecilik , ağaç yetiştirme gibi tarımsal işler yapan kişiyi anlatır .
İlgili yasa önerisinin, tefsir bölümünden de anlaşılacağı gibi .
Tüm tarım sektörü, bu yasa önerisi ile, Çiftçi statüsüne getirilmek istenmektedir .
İlgili yasa önerisinde, bu kapsamda olan tarım sektörlerinin tümü .
Çiftçiler Birliğinin, bir alt yönetimi olarak, şubeler haline getiriliyor .
Oluşacak Birlikte, iki tür üye olacak .
Genel Merkezin üyeleri, asil üye .
Şubelerdeki üyeler ise , şube üyesi olacak .
Kararlar, Genel Merkez tarafından alınacak ve buna, şubeler
uymak zorunda kalacak .
Çiftçilikle uğraşan sektörlerin, dışındaki sektör temsilcileri ve üyeleri. Bu yasa önerisine, onay veren ve komiteden oybirliği ile geçiren, başta UBP , CTP ve DP’ye ateş püskürüyorlar .
Seçime beş kala, böyle bir yasa önerisine oy veren partilerin. Çiftçi kesimindeki oyları alacakları hesabı ile hareket ettiklerine inanan, bu kesimdeki üreticiler . “ Buna oy veren ve Genel Kurulda oy verecek olan partiler ve vekillerin. Her halde oylarımıza ihtiyaçları yoktur ki, böyle bir yasa önerisini, Genel Kurul safhasına getirdiler “ diye de, bu öneriye oy verenlere sitem etmektedirler .
Bu hafta, çok hareketli geçeceğe benziyor .
Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, son girişimlerini yapmak için hazırlıklarının son safhasına, gelmiş bulunmaktadırlar .
Ya, bu yasa önerisi, Genel Kuruldan geri alınır veya sadece tefsir bölümüne, tahılla iştigal eden ibaresi yazılarak, bu iş tatlılıkla sonlandırılır .
Aksine, bu yasa önerisine komitede oy veren , Genel Kurulda oy verecek olan parti ve vekiller için, her türlü eylem planı kapıda .
Seçime beş kala, Meclisteki üç partinin, böyle bir riske girmesi ve tahıl üreticilerinin dışındaki, tüm üreticileri, karşılarına almalarının
mantığını anlamak da, mümkün değil .
Bu aşamada, bu sektörleri yollara dökmek, kimin yararına olacak ?
İş bu aşamaya gelmişken .
Tüm ilgili taraflarla temasa geçip, bir çıkar yol bulunma denemesi de, yapılabilir .
Halen, tüm köprüler atılmış değil .
Bu yasa önerisine oy veren parti ve vekiller , bu yasa önerisine karşı olan kesimlerle, diyaloga girmelidirler .
Sadece Çiftçi temsilcileri ile, iktifa etmek . Gayrısının tepkisini
çekmez mi ?
Yasaya, Genel Kurulda oy vermeyi düşünenler. Bunu iyice muhakeme etmelidirler, diye düşünüyorum .
Aksi halde, doğacak olan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara katlanmaya, şimdiden hazır olsunlar .
Bu, Meclis boyutundakiler .
Son olarak şunu belirteyim .
Çiftçi oyları ile yola çıkanlar .
Yolda, kalırlar …
Bu haber 4001 defa okunmuştur

:

:

:

: