KKTC’de istikrar sağlanacaktır

Nasıl “tarih tekerrürden ibarettir” denilmişse hayatta ailelerin yaşadıkları, geçirdikleri süreç de aynen öyledir...

Nasıl “tarih tekerrürden ibarettir” denilmişse hayatta ailelerin yaşadıkları, geçirdikleri süreç de aynen öyledir... Düşüncelerin içinde öyle bir an vardır ki insan geçmişten gelen bir anıyı şimdiye taşıdığı bir yana gelecek için de deftere yazar olur...
Cuma günleri insan kalbinin manevi değerlerde çok hassas bir atışı vardır. Kalbin içinde birikmiş olduğunu sandığı kendi vicdanında kara deftere yazdığını sandığı, kinini, öfkesini, sevgisini, gururunu, yaşanmış her ne varsa hepsini düşünür olur. Yaşam bu düzen üzerine kurulu ise de su üzerine yazılan yazı misali izi de çabuk silinir olur... Cuma günleri ise düşüncelerde mevcut bütün hesaplaşma dua ile yapılır, manevi huzur sağlanır.
Evet, babam Hüseyin Özdemir Larnaka kasabasındaki anılarına notlarında epey yer vermiştir. Lefkoşa Rüştiye okuluna giriş sınavları için okuldan sekiz öğrenciyi imtihana hazırlayan babama müdür Niyazi efendinin kendisine vazgeç Larnaka'dan öğrencileri geçirmezler demiş olmasına rağmen yılmadıklarını, ailelerin verdiği birer Kıbrıs Lirası ile Lefkoşa'da bir başka muhitte öğrencilerine ders çalıştırırken Niyazi efendinin ricası ile Limasol'dan akrabaları Ali ve Cemal'i de çalıştır ne olur dediğini, sonuç olarak sınav başarısı bir yana öğrencilerin burslu okuma hakkı elde ettiklerini anılarına not düşerken, Lefkoşa'da Kitapçı Deniz'den tanesi 5 KL( Kıbrıs Lirası) ‘dan 8 keman aldığını öğrencileri ile müzik aletleri üzerinde çalışıp, orkestraları ile küçük klasik parçaları seslendirdiklerini de yazmıştır...
Larnaka'da son hizmet senelerinde kendilerine tehdit mektupları yazıldığını ancak bu tehditlerin onların kahveye gidişlerini, radyonun sadece kahvede olması dolayısıyla savaş haberlerini oradan halkla birlikte dinlediklerini, Ankara'dan uzun dalganın verebildiği haberler ile marşların mesajını anlamaya çalıştıklarını bu mesajlara göre milli duygularının daha da derinleştiği hep yazdıkları notlarında kayıtlı ve var olanlardır...
Yıllar eskidir ve 1940 -1945 arasıdır. Savaş nedeniyle Larnaka'da gittikçe azalan öğrenci sayısı ve şehir içindeki okula taşınma faslı olduğu, yeni okula İngiliz askerlerinin yerleştiğini, okulun boşaltılması aşamasında telefon cihazını kendilerine vermek isteyen İngilizlere, müdürün hayır dediğini de yazan babam o dönemde Eğitim Encümenine her kazadan bir öğretmenin katıldığını, zamanın sorunları arasında Türklerin idari yapıdan şikâyetlerinin İngiliz vali tarafından saptanırken Evkafın Türklere devredilmesi, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi, orta okul açılması, Türkiye'den öğretmen getirtilmesi konusu öncelikli istekler arasında olduğunu yazmıştır... KATAK kurulduğunu Bunun 'Kıbrıs Adası Türk Azınlıkları Koruma' ile mükellef olduğu zamanları da yaşadığını ifade eden babam Larnaka Türk-Rum Belediye Meclisi üyesi Sayın Suphi Kenan'ın Hammallar Lokalinde toplantı düzenlediğini nisap olmadığı için toplantının tehir edildiğinde, nisap yoktur söylemini yanlış anlayan birkaç kişinin hesap isteriz şeklinde istenç belirmelerini de notlarına eklerken halkın kendi anlayış biçimine uygun konuşmanın o yıllardaki önemine ayıca dikkat çekiştir...
O gün bu gün bu anlayış şeklinin siyaseten önemi hala daha kendini hissettirendir... Vatandaş kendi konumuna göre konuşma yapılmasını istemekte, izahatın ise basit ve anlaşılır olmasına dikkat etmektedir... Nitekim Seçim sistemindeki oy verme konusundaki tariflerde olduğu gibi... Kısa öz ve anlaşılır bir tarif istenmektedir... Bu günlerde milletvekili adaylarının özgeçmişleri okunurken akılda kalanlar kişilerin öz geçmişlerinin, mesleklerinin kısa ve öz tanıtımıdır... Köklü ve örgütlü partilerin avantajı seçmen ile özdeşleşmiş olmasındandır... Bu gün hala daha kök partililerin unutulmadığı ayrı bir gerçektir... Günlerin geri sayımla sandık gününü, yaklaştırdığı zamandayız... Sandıktan çıkacak sonuç ise iç barışı perçinleyecek olması yanında, Kıbrıs konusunun gündemdeki yerini de koruyacaktır.
Milli Mücadele ve Şehitler Haftasında Kıbrıs Türklerinin vatan toprakları için kendini feda etmesi unutulmayacaktır... Tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken, yaşanmış olan hakikatlerde bir kez daha seçmen iradesini mührü ile ortaya koyacak ve istikrar KKTC’de sağlanacaktır... İnanç budur ve Cuma günün duasında bunlar bariz olan gerçeklerin manevi hissiyatıdır...
Bu haber 2401 defa okunmuştur

:

:

:

: