Şehit Hüseyin Ruso ve diğerleri

Halen daha, 54 yıl önce, Kıbrıs Türk Halkının onuru ve şerefi ile, özgürce , egemence adanın gerçek sahibi sıfatı ile yaşayabilmesi için.

Halen daha, 54 yıl önce, Kıbrıs Türk Halkının onuru ve şerefi ile, özgürce , egemence adanın gerçek sahibi sıfatı ile yaşayabilmesi için. Her türlü saldırı karşısında, bu ilkelerden ödün vermeyerek, sadece kendileri için değil . Halkı için savaşarak toprağa düşenler, 54 yıl sonra bulunup son mekanlarına gömülürken. Geride, hala daha bulunamayanların da arayışları sürdürülmektedir .
Kıbrıs Türk halkının vazgeçemediği ilkeleri uğruna, 54 yıl önce şehit olanlardan biri de Şht . Hüseyin Ruso’dur .
Ailesi şehit oluşunun 54 ‘cü yılında , ismini de taşıdığı anıt olan , Hüseyin Ruso Anıtının olduğu yere defnedilmesini, istemektedir .
Şehidimizin, şehit edildiği yerde defnedilmesi , ailesinin bu yönde talepte bulunması, yerinde haklı bir istek olsa gerek .
Bizim geleneklerimizde, bu isteği doğrulayan ve haklı kılan bir çok
geçmişten gelen, örnekler yok mudur ?
Uluslarda , toplumlarda ve halklarda simgeleşmiş kişilerin . Halkları uğrunda şehit düşmeleri karşısında , şehitlik mertebesine ulaştıkları yerde defnedilmeleri ve toprakla buluşmaları. Bir örf adet ve gelenek değil midir ?
Osmanlı döneminde, simgeleşmiş bir çok savaşçıdaki uygulamalar. Bunun örnekleri ile doludur .
Mesela .
Bayraktarın Türbesi .
Canbulat’ın Türbesi .
Gibi .
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün .
Niye , Şehit Ruso için de, böyle bir defin düşünülmesin .
Denilebilir ki .
Böyle giderse, ülke mezarlığa döner .
Bu haksız bir endişe olmaz mı ?
Zaten .
Adına bir anıt yaptırılmış .
Bu kişinin adı da, kendi adını taşıyarak, simge haline gelmiş veya getirilmiş .
O halde Şht . Hüseyin Ruso’nun ailesine ve sevenlerine. Kalıntılarının bulunması için, sabırla 54 yıl geçmesini umutla bekleyen bu çevrelere. Bu istemleri karşısında suskunlukla yanıt verilmesi ve bu istemlerine karşı olumlu bir yanıt verilmemesi. Cidden düşündürücü olsa gerek .
Şehitlerimizden ve onları temsil eden anıtlarından korkmayalım .
Şehitlerimiz sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Bu hakları, onlar sayesinde elde ettiğimizi unutmamalıyız .
Güneyde, nerede ise her sokakta, bir EOKA’cının mezarı ile karşılaşıyoruz .
Şht. Hüseyin Ruso için karar verecek merci ve merciler, her kimse .
Derhal en kısa dönemde bu işe karar versinler .
83 yaşındaki kız kardeşinin, bu isteğini, hayatta iken yerine getirmek. Bir insanlık görevidir de .
Kaldı ki .
TMT Mücahitler Derneğinin de, bu istek doğrultusunda, kararı bulunmaktadır .
Hükümet, bu işi , seçime kadar halletmeli .
Seçime 11 gün kaldı .
Bu iş, günleri değil .
Saatleri de gerektirmeyecek oranda, bir iş .
Lefkoşa’da, hisar içinde, bir çok simgeleşmiş Osmanlı şehidi vardı .
İngiliz sömürge idaresinin Rum Belediye Başkanı , Meclisteki çoğunluğuna dayanarak . Bilhassa Rum semtinde olanları, buldozerlerle dümdüz etti .
Amaç .
Adadaki Türk varlıklarını ortadan kaldırmak ve adada Türk varlığının olmadığı, propagandasını yapmak .
Hani, bunda başarısız oldular diyemeyeceğim .
Çünkü, maalesef bu politikalarında başarılı oldular .
Osmanlı şehitliklerini kaldıran zihniyet .
EOKA’cı çapulcuların anıt mezarlarını yaparak, onların yerini alıyorlar .
Hemen hemen her yetkili, bu topraklarda can verdiğimizi .
Kan akıttığımızı, söyler durur .
Bunu, dünya kamuoyuna kabul ettirmenin yolunun .
Şehit Hüseyin Rusoların, anıt mezarlarından geçtiğini unutmayalım.
Şehidimizi daha fazla bekletmeden . Ebedi istirahatgahına
defnedelim .
Kemiklerini bu kadar zaman sızlattığımız yeter …
Bu haber 3841 defa okunmuştur

:

:

:

: