Ne yapılsa azdır

Kıbrıs Türk Halkını, çok büyük badirelerden kurtarıp, özgürlük , bağımsızlık ve egemenliğine kavuşturan rahmetli Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın, aramızdan ayrılışlarının, yıl dönümlerini kutluyoruz .

Kıbrıs Türk Halkını, çok büyük badirelerden kurtarıp, özgürlük , bağımsızlık ve egemenliğine kavuşturan rahmetli Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın, aramızdan ayrılışlarının, yıl dönümlerini kutluyoruz .
Her iki liderin de, ölümü, nerede ise ayni güne rastlayacaktı .
Bir gün arayla, değişik tarihlerde, aramızdan ayrılsalar da. Arada iki günlük bir zaman dilimi bulunmakta .
Ayni kaderi paylaştılar .
Nerede ise ölüm tarihleri de, ayni olacaktı .
Dr. Küçük ve Rauf Denktaş, İngiliz sömürge idaresinin, baskıcı döneminde, Kıbrıs Türk halkını, lokomotif gibi çekerek. Hem İngiliz sömürge idaresine karşı , hem de Rum ve Yunanistan’ın adayı Yunanistan’a bağlama girişimleri karşısında. Kıbrıs Türk’üne, kendi egemenliğinde, bağımsız bir vatan ve bir Devlet bırakmayı başarmışlardır .
Dr. Küçükle başlayan, milli mücadelede, emsal, Atatürk’ün modern devlet yapısı alınmıştı .
Dr. Küçük, bunun için, Atatürk devrimlerinden biri olan, harf devrimini örnek alarak. Arap harflerini bir yana iterek, yeni alfabeye dayanan, Türk harfleri ile matbaa oluşturarak . Kıbrıs Türk halkını da
yeni harfleri öğrenmesi bakımından, teşvik ve ikna etmişti .
Dünyada, Misakı Milli sınırları dışında kalan Kıbrıs Türk Halkı, diğer Türklere örnek olmuş ve sadece harf devrimini değil. Atatürk’ün tüm devrimlerini benimseyerek, kabul etmiştir .
İngiliz sömürge idaresinin, tüm baskılarına rağmen , yeni harfler Türk okullarında okutulmaya başlanmış. Okul dışı olan Türkler ise, kendi çabaları ile, yeni Türk harflerini öğrenmenin yollarını bulmuşlardı .
Dr. Küçük, kendi gazetesi olan Halkın Sesi ile, adanın dört yanındaki Kıbrıs Türklerine ulaşarak, mücadele azimlerini ve morallerini yükseltmek için, makaleler yazıyor. Kıbrıs Türklerinin de, Rumlar kadar bu adada hakları olduğunu, bıkmadan usanmadan tekrar ediyordu .
İngiliz yönetiminin, çeşitli dönemlerde, adanın Yunanistan’a bağlanması vaatlerine , yazıları ile karşı çıkarak . Kıbrıs Türk halkını başı bozukluktan çıkarıp, örgütlenmeye sevk ediyordu .
Dr. Küçük, Tıp Doktorluğuna, adada başlaması ile, EOKA’yı karşısında buldu .
Eli kanlı EOKA terör örgütü, Sömürge idaresini hedef aldığında. Kıbrıs Türk Halkını, bundan vareste tutmamıştı .
Kıbrıs Türk Halkı bireyleri, köşe bucakta, hunharca öldürülüyor, evleri, barınakları, iş yerleri kundaklanıyordu .
Bu durum, 1955 yılından, 1960’a, Kıbrıs Cumhuriyetinin iki halk tarafından ortak olarak kurulmasına kadar, devam etmiştir .
1963 ‘ te, Kıbrıs Türk’ünü topyekun imha ederek, adaya tek başlarına hakim olma girişimleri karşısında. Dr. Küçük, Kıbrıs Türklerine ekibi ile sahip çıkarak, Rauf Denktaş’la birlikte, militarist olarak örgütleyerek, var oluş mücadelesini başlattılar .
Rauf Denktaş, Türk Cemaat Meclisi Başkanı olarak, 1968 ‘de Lübnan’ın başkenti olan Beyrut’ta. Kleridis’le ikili görüşmeleri başlattı.
Dr. Küçük içeride, Rauf Denktaş dışarıda, Kıbrıs Türkünün özgürlük , bağımsızlık ve egemenlik haklarını kazanması için, mücadele verdiler .
1971’de, Dr. Küçük, görevi Rauf Denktaş’a bırakarak. Cumhur Başkan Yardımcılığından, imtina eder .
Tek aday olan Rauf Denktaş, Cumhurbaşkan Yrd. Olur .
Bu görev, 15 Temmuz 1974, adada Yunan cuntasının darbesine kadar devam eder .
20 Temmuz 1974 ‘ten sonra 1975 ‘ de Federe Devlet oluşturularak.
Rauf Denktaş, Devlet Başkanı olur .
Rumlarla yapılan anlaşma görüşmelerinde, bir sonuç alınmaması üzerine. BMGK ‘den de, Kıbrıs Türkleri aleyhine karar çıkarmaları sonucunda . 15 Kasım 1983 ‘ te, KKTC, Devlet Başkanı Rauf Denktaş tarafından, Federe Mecliste ilan edilir .
Rahmetli Dr. Küçük tarafından başlatılan hareket , Rahmetli Rauf Denktaş tarafından Cumhuriyetin ilanı ile, devam etmiştir .
Rauf Denktaş, Cumhuriyetin ilanından sonra da , Kıbrıs görüşmelerine katılmış. Rumların, Kıbrıs Türklerini kendilerine yama
yapma girişimleri karşısında. Bu görüşmelerden, sağlığında, sonuç alınamamıştı .
Rauf Denktaş, Annan çözüm anlaşmasında, Ankara Hükümeti ile ters düşmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayarak. Ölünceye kadar, bir vatandaş olarak, milli davayı sürdürmeye devam etmiştir .
Kıbrıs görüşmelerinde, Kıbrıs Rum tarafının sergilediği tutum. Sn. Talat . Sn. Eroğlu ve Sn. Akıncı’nın görüşme sürecinde karşılaştıkları karşı tavırlar. Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen, Sn. Denktaş’ı haklı çıkarması bakımından da, üzerinde durulması gereken gerçek .
Rahmetli Dr. Küçük’ü ve Rahmetli Denktaş’ı çok özet olarak anlatmaya ve yad etmeye çalıştım .
Bilmem başarabildim mi ?
Kıbrıs Türk mücadele tarihinde, Dr. Küçük ve Rauf Denktaş, bu mücadele içerisinde olan aslardan, sadece ikisi .
Her ikisini de, saygıyla, sevgiyle, özlem ve rahmetle anıyor. Işıklarının, hiç eksik olmamasını diliyorum.
Bu haber 4226 defa okunmuştur

:

:

:

: