Aynaya nasıl bakıyorsun?

Gerçek; insanın davranış biçimindeki sonucun iyi ile kötü arasındaki neticesinden anlaşılır...

Gerçek; insanın davranış biçimindeki sonucun iyi ile kötü arasındaki neticesinden anlaşılır... İyilik dururken kötülük düşünmek kadar anormal bir düşünce içine girmek çoğu kişide sağlıksız bir hayatın göstergesi olur. Karşındaki için ne diliyorsan onun da senin hakkındaki dileği aynı çizgide çatışırsa ki çoğu zaman öyledir, aynaya nasıl bakarsan onu görürsün, işte o anda dünyanı anlarsın... Dünya üzerindeki küçücük ülkendeki yerini ve itibarını anlarsın... Çoğu zaman insanları yargılamak en kolay yoldur... Yardım etmek varken yardımdan kaçınmak doğru bir davranış şekli değildir. Yardım derken hemen maddiyatla bir bağ da kurulmasın. Bazı hallerde hal
hatır sormak, nasılsın demek, karşındakini anlayabilme çabası en büyük yardımdır... Moral önemlidir... Herhangi bir konuda mevzuat bilgisi vermek de bir yardım olduğu gibi, yardım kuruluşlarında görev almak da ulvi bir görevdir. Sorumluluk çerçevesinde, yani, insan bilgisi ve yetisi doğrultusunda her zaman kendinden,
yardımcı olunması isteniyorsa problemli konularda her zaman yol gösterici olunmalıdır... Geçici bir dünyada bu kadar hiddetin ve hırsın ne faydası
olur... Çözüm karşılıklı oturup konuşmadan geçiyorsa konuşmadan çözümsüzlüğe
düğüm atıp konuyu kördüğüm haline getirmeye ne gerek vardır anlamak mümkün değildir... Siyasi partililerce ellerine Abaküs renkli topcuklar ile artı eksi koalisyon hesabı yapılıyor... Toplam rakam 50 içinde çeşitli senaryolar kuruluyor... Sanki
miras paylaşılacak tereke memuru aranıyor havasında gündem takip ediliyor... Nihayetinde suçlu bulundu... Seçmen sandığa gitmedi giden de tek başına iktidarı seçmedi deniyor... Siyasi Partiler bu şekildeki yatay bilgiler ile kendilerini akladıklarını sanıyor... Oluşturulmaya çalışılan algı yine malum çevrelerden Ankara
işimize karışmasın. Türkiye söz söylemesin... Düşünülmeyen tek şey Türkiye ile yapılan ekonomik bağlantılarda proje ve yatırımlar, KKTC Meclis'inden Bütçe yasasının geçirilmesi gerekliliği, devletin bekası için Meclis'te olunduğu, seçmenin iradesini sevk ettiği milletvekillerinin bu konulara eğilmeleri gerekliliğidir...
Mazbatalar alınmış milletvekilleri tescillenmiştir... Yapılacak tek şey koalisyon için gerekli zeminin hazırlanmasıdır, seçim oyuncak gibi sil baştan tekrar oynayalım gibi bir lüks değildir. En son çaredir... Vaktin değerlendirilmesi hem kişiye hem çevreye hem toplamda insanlara fayda yaratandır. Şimdi görev Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın parti liderleri ile yapması muhtemel görüşmeler sonucunda hükümeti kurma görevini anayasanın hükmettiği çerçevede görevlendirme yapmasıdır... Ülkemiz halkı refahını bekleyendir... Ne demişler 'Hiçbir şey insan için ” ölçüsüz tenkit” veya ” aşırı medih” kadar zararlı olmaz.' O zaman, itina etmek, sınırları aşmamak gerek... Hele hele seçmene suçlusun gibi ithamda bulunulması
affedilmesi güç bir durum arzeder... Hükümet olmak sorumluluğun kendisidir. Kişileri asılsız suçlamakla hiç bir yere varılamayacağı gibi...
Bu haber 2023 defa okunmuştur

:

:

:

: