Hükümeti bekleyen en önemli sorunlar

Yeni oluşacak Hükümet, nasıl ve hangi aritmetiğe göre kurulacaksa kurulsun . Kurulacak Hükümeti bekleyen sorunlar çok.

Yeni oluşacak Hükümet, nasıl ve hangi aritmetiğe göre kurulacaksa kurulsun . Kurulacak Hükümeti bekleyen sorunlar çok.
Bu sorunların en önemlilerinden biri .
Devlet ve bağlı kurumlarındaki mali denetimin kontrolüdür .
Mevcut sistemde bunu yapan, Sayıştay’dır .
Fakat bu denetim organımız , oluştuğu tarihteki şartlara göre kurulduğu için, günümüzde çok yetersiz kalmaktadır .
Gerek personel ve gerekse diğer donanım eksikliği, bu organın gerektiği şekilde ve gerektiği zaman ve süratte, bu işlevini maalesef yerine getirmesini sağlamamaktadır .
Gelinen noktada, Sayıştay bu yükü kaldıracak durumda değildir .
28 Belediyemizi de, dahil edersek, yük o kadar daha artmış olmaktadır .
Yarı devlet teşekküllerinde, kitlerde, nerede ise ciddi şekilde bir denetimden bahsetmek, mümkün değildir .
Yeni çıkarılan ve 2018 yılında yürürlüğe giren, Dernekler yasası altında kurulan derneklerin ise. Mevcut yasadaki mali denetimi, çok kısıtlı . Dernekler, nerede ise, bu konuda sente baş, deli gönül misali .
Diğer ivedi bir sorun !
Devlet çarkının, vatandaşın isteği doğrultusunda, dönmemesini teşkil etmektedir .
Devlet Dairelerinin, büyük bir kısmındaki işler, çok hantal .
Teknolojinin çağ atladığı günümüzde, ondan yeteri kadar faydalanabiliyor muyuz ?
Devlet Dairelerimizin büyük çoğunluğunun da, vatandaş tarafından komik isimlerle anılması , ayrı bir espri konusu .
“ Git da gel . Git da gel .”
“Böyün git, yarın gel . Böyün git, yarın gel .”
Bunları çoğaltmak mümkün .
Devlet Dairelerinin bir çoğunda, çarkın beklenildiği gibi dönmemesinin nedeni de, Kamu Görevlileri Yasasının uygulanmaması.
Kadrolu mevkilerin, geçicilerle doldurulup, işlevsizleştirilmesinde.
Büyük yanlışlığın, bundan kaynaklandığını, görüyoruz .
Devlette, kanayan yaralardan biri de bu .
Sağlık sistemini de, buraya kaydetmemek, mümkün mü ?
Keşke kaydetmemek durumda olsa idi de, kaydetmeseydik .
Eğitim, nerede ise içinden çıkılamaz bir hal almış gibi .
Bu soruna da, temelden çareler bulmak gerek .
Eğitim sistemi, baştan tırnağa ele alınmalı .
Ülkemiz, kanser illetinde dünyada birinci .
Gıda güvenliği ile ilgili, acilen önlemler alınmalı . Yediğimizin,
ne olup ne olmadığını, bilebilecek duruma gelmeliyiz .
Hayati sorunların en önemlilerinden bir tanesi de, çevre sorunudur.
Bakanlığın, Daireleri var . Fakat çevremizin, yeterince korunduğunu iddia edebilir miyiz ?
Çevre kirliliği , sağlığı ilgilendiren ve olumsuzluklara neden olan, faktörlerin başında gelmektedir .
Çevreye, yeteri kadar eğildik mi ?
Bilinçsiz olanların üzerine, caydırıcı önlemlerle gidebildik mi ?
Maalesef gidemedik .
Ulaşımdaki trafik kazalarından, yitirdiklerimizi geri getirmek mümkün değil .Bundan sonra kazaların olmayacağı ve insanlarımızı yitirmeyeceğimiz önlemlerin alınması ve ölümcül kazaların meydana geldiği bu büyük sorunu, ortadan kaldıracak radikal tedbirlerin uygulanması. Yeni Hükümeti bekleyen, ivedi icraatlardan en önemlisi olsa gerek .
Trafikte, maalesef alt yapı açısından yolun sonuna geldik .
Bunun için kısa , orta ve uzun vadeli tedbirlerin alınması da, yeni Hükümeti bekler durumdadır .
Uzun lafın kısası !
Kurulacak olan Hükümet, başta bunlar olmak üzere, derhal bir seferberlik ilan ederek , bunu da halkla paylaşarak, işe koyulmalıdır .
Yok, günü birlik bir Hükümet veya seçim Hükümeti gibi bir Hükümet kurulacaksa . Vay başımıza gelen .
Bu haber 3927 defa okunmuştur

:

:

:

: