Federasyon değil miydi?

Sn . Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, beklenen basın konferansı yapıldı .

Sn . Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, beklenen basın konferansı yapıldı .
Gelinen aşamada . Rum tarafının . Bize, yani Kıbrıs Türk Halkına, hiçbir konuda ortaklık hakkı tanımayacağı ortaya çıkmıştır .
Sn. Akıncı’nın ısrarla üzerinde durduğu Federasyon modeli.1960 ‘ta oluşturulmuştu .
Bunun nevi .
Fonksiyonel Federasyondu .
Akıncı’nın istediği model . Kıbrıs Türk Halkının. Adanın kuzeyine yerleşmesi ile birlikte, gelişen yeni şartlar karşısında . Buna bölgesellik de eklenmiştir .
Kıbrıs ortaklık Cumhuriyetinde. Bilindiği gibi, iki ayrı bölge yoktu .
O ortaklık . Siyasal eşitliğe dayalı, bir ortaklık modeli olan fonksiyonel bir Federasyon tipi idi .
Bizlerin, bu yapıya ortaklığımızı, üç yıl bile sindiremeyen Rumlar ve Yunanistan . Kıbrıs Türk Halkını azınlık statüsüne . Kendilerini de, Adanın çoğunluğu olarak, Adanın sahibi durumuna getirmek istediler.
Türkiye’deki . 1960 İhtilalini de fırsat bilerek . Siyasi eşitliğe dayanan . Fonksiyonel Federasyon yapısını . Kendilerini çoğunluk . Kıbrıs Türk Halkını da, azınlık statüsüne sokmak için . Anayasayı değiştirmeye kalktılar .
Kıbrıs Türk Halkı, direnç gösterince. Kanlı Noel’e giriştiler .
Kıbrıslı Türkler, Adanın % 3 ü olan gettolara sıkıştırıldılar .
Türkleri, katletmeye devam ettiler .
1968 ‘de ilk kez, Federasyon temelinde, ikili görüşmeler yapıldı .
13 yılda, sonuca gidici bir yol bulunamadı .
Adanın, Yunanistan’a bağlanma girişiminden sonra . Türkiye . Uluslararası anlaşmalara dayanarak, Adaya müdahale etti .
Harekattan sonra da, ikili görüşmelere devam edildi .
Bu süre, 50 yıla tamamlandı . Görüşmeler, Federasyon temelinde yapıldı .
Fakat .
Tünelin ucunda, Federasyon ışığı, bir türlü görülmedi .
Crans Montana’da görüşme masası . Alabora oldu .
Bu süre içerisinde, ortaya çıkan .
50 yıl öncesi, Rum mentalitesinin, bütün şiddeti ile devam ettiği gerçeği ile, karşı karşıya kalmamızdır .
Gerçek şu .
Kıbrıslı Rumların . Her hal ve şartta . Bizimle, hiçbir konuda . Hiçbir ortaklığa girmeyeceklerinin, sözde Cumhurbaşkanları tarafından, açıklanmış olmasıdır .
50 yıl zamanımızı çaldılar . 50 yıl sonra “OHİ“ dediler .
Anastasiadis’in bu konudaki açıklaması, düşündürücü olsa gerek .
Federasyona dayanan bir anlaşmanın, yaşayamayacak olmasının da bilincinde .
Yaşayamayacak bir anlaşmanın yapılmasının. Adayı, daha da sıkıntılı günlere götüreceğinin endişesini mi taşıyor, acaba Sn. Anastasiadis ?
Bu açıklamasından, ben bunu çıkarıyorum .
Bu aşamada ve bu ortamda . Federasyon modelinin görüşülmesi . Zaman kaybından başka bir anlam, taşıyor mu ?
Sn . Akıncı. Federasyon olmazsa . Statüko devam eder . Veya iki Devletli bir model veya üniter bir model gündeme gelir .
Üniteri, Kıbrıs Türk Halkı .
İki Devletliliği de, Rum Halkı istemez .
Sn . Akıncı için, tek seçenek .
Federasyon kalıyor .
“ Üniteri, Kıbrıslı Türkler .
İki Devletliliği de, Rumlar istemiyor” diyor. Sn. Akıncı .
Pekala, Federasyonu, iki Halk ister mi ?
İsteseydi . İş, bu raddeye gelir miydi ?
Son, görüşülecek olan Guterres Belgesi. Herhalde bu belgede . Türk tarafının, başka ödün olarak vereceği bir şeyi kaldı mı ?
Güneyin anladığı ve bize önerilen . Ermeni , Latin ve Maronit Federasyonu .
Güneyin amacı . Bu üçlü trioya, bizleri de ekleyerek . Bunu kareye çevirmek .
Üniter Devlet ve iki Devletli bir ortaklığa da, Sn. Akıncı, kapıyı kapatıp . Bunun mümkün olmayacağını açıkladığına göre . Kıbrıs Türk Halkına, sadece bir seçenek bırakıyor . Zaten, kendileri de bunu. Bu cümle ile teyit etmedi mi ?
“ Statükonun devamı .“
Yani, KKTC ‘nin devamı .
Yarın, statükonun, yani Devletimizin, 35’ inci yıl dönümü .
Tek seçenek, bu kaldığına göre . Yola devamdan başka yapacak bir şey yok .
Güney . Kıbrıs Türk Halkına, Devletini yaşatmak ve tanıtmaktan başka bir alternatif bırakmadığına göre . Tek seçenek kalıyor . O da KKTC .
Devletimizin 35‘ inci yaşı. Kutlu ve Mutlu olsun ..Bu haber 3754 defa okunmuştur

:

:

:

: