Atatürk ne kadar haklı idi !

Netanyahu, Türkiye, Kıbrıs’ı işgal etti yollu açıklamada bulundu .

Netanyahu, Türkiye, Kıbrıs’ı işgal etti yollu açıklamada bulundu .
Türkiye’yi Kıbrıs konusunda Netanyahu’nun eleştirecek yüzü suratı var mı ?
Yok amma . Konuşuyor .
Bu cesareti de Trump’tan alıyor .
ABD’deki seçimlerin kaderini tayin eden faktörlerin başında. Yahudi ve Ermeni lobilerinin katkısı, yatsınamayacak kadar büyük .
Onun için . Bu lobiler ABD’de de güçlü.
Dolayısı ile iş başına gelen başkan ve idaresi. Bu lobilerin isteğini yapmak zorunda .
Bunun en güzel örneği de , İsrail .
Bu lobilerin . ABD ile Orta Doğuda çizdikleri politikaları ölüm . Kan ve gözyaşına rağmen uygulamaktadırlar .
ABD, Yahudi Devletinin Orta Doğudaki çevre bahçesi .
Yahudi Devletini yönetenler . Bu çevre bahçeye güvenerek . Filistin coğrafyasının büyük bir kısmını işgal etti .
Kudüs’ün tümünü, BM GK ‘nin kararlarına karşı, işgal etti .
Filistin Müslümanlarının tümü , tecrit ettirilerek . Tecrit kamplarında insanlık dışı koşullarda, yaşam sürmeye zorlanmaktadırlar .
Yazımın başlığı . Atatürk ne kadar haklı idi cümlesini taşımaktadır .
Atatürk, kurduğu Cumhuriyetinde . 15 sene iktidarda kaldı .
Bu 15 yıl içinde . Filistin topraklarına, bir Yahudi Devletinin Batılıların baskılarına rağmen kurulmasına, hep karşı çıktı .
Orta Doğuda . Bir Yahudi Devletinin kurulması demek . Bölgede Emperyalist Amerika’nın bir uydusunun . Bir maşasının oluşacağını . Bunun zamanla . ABD’nin yardımı ile de bölgede bir Emperyal güç olacağını ve bölge coğrafyasında yayılmacı politikalar güdeceğini . Bunun da, Türkiye Cumhuriyeti açısından, menfi durumlar yaratacağı için, böyle bir Devletin kurulmasına, ölünceye kadar karşı çıktı .
Ondan sonra gelen İnönü Hükümetleri . SSCB’nin Başkanı Stalin’in Türkiye’den toprak talepleri karşısında . Çareyi , ABD ile yakınlaşmada buldu . Halbuki ayni zat . Atatürk döneminde de toprak talebinde bulunmuş . Fakat yanıtını almıştı . Atatürk bu talep karşısında . Dümeni ABD’ye doğru kırmamış . Tam Bağımsız Türkiye’nin rotasına devam etmişti .
İnönü’den sonra iktidara gelen Menderes Hükümetleri . İnönü’nün ABD yakınlaşması mirası güden politikaları, daha da yakınlaştıracak ve Türkiye’yi bölgede, ABD’nin bir uydusu haline getirecekti .
Bunun bir sonucu olarak da . İlan edilen ve dünyada hiçbir devlet tarafından kabul edilmeyen . Yahudi Devletini, ABD’nin talimatı ile, ilk tanıyan ülke .Türkiye Cumhuriyetinin başındaki Adnan Menderes Hükümeti olmuştu .
Besle kargayı, oysun gözünü .
Bu kararla . Türkiye, tüm Arap uluslarını karşısına almıştı . Günümüze kadar . Bu husumet, Arap dünyası tarafından devam ettirilmektedir .
Yahudiler, Türkiye’nin desteğini aldılar . Fakat Türkiye’ye destek, şunda dursun . Günümüze kadar hep köstek olmuştur .
Türkiye’yi bölüp parçalamak için oluşturulan PKK ‘nın. Kimin eseri olduğu da, belgelerle ortaya çıkmıştır .
1952 ‘de, Türkiye tarafından tanınan İsrail . Türkiye’nin kucağına öyle bir bomba koydu ki . Türkiye , binlerce şehit vermesine rağmen. Bu bombadan kurtulamamış ve mücadelesine devam etmektedir .
Netanyahu katillikle suçlanıyor . Aslında . Bu suçlama tüm Yahudi halkınındır . Bu yönetimleri onlar seçiyor .
Tüm Filistin topraklarını işgal eden Yahudi .
Türkiye’yi işgalci olarak görüyor .
Barış Harekatından, kaç yıl sonra ?
Niye 1974 ‘ te öyle bir suçlama yapma gereğini duymuyor da . 2018 ‘in son günlerinde harekattan 44 sene sonra. Türkiye’ye, işgalci suçlaması getiriliyor ?
Türkiye . Uluslararası Hukuka, dayanmayarak adaya çıksa idi . Türkiye’ye karşı tüm dünya ayağa kalkardı .
Yahudiler, bunu yaptı .
Dünyanın gıkı çıkmıyor .
Çünkü, hepsi ayni kumaşın pantolonları .
Hepsi Emperyalist .
Netanyahu . Dünyada, işgalci olarak Türkiye’yi suçlayacak son kişi de olamaz .
Aynaya bir bakarsa . Kimin işgalci ve kimin katil olduğunu anlayacaktır .
Bu haber 3865 defa okunmuştur

:

:

:

: