Siyasi erkin dikkatine

Son yağan yağmurlarla, ülke nerede ise, yoğun bakıma girecek bir duruma geldi . Ülkedeki, son manzaralar karşısında . Somut bir gerçekle karşı karşıya kaldık ! Yüz yüze, geldik .

Son yağan yağmurlarla, ülke nerede ise, yoğun bakıma girecek bir duruma geldi .
Ülkedeki, son manzaralar karşısında . Somut bir gerçekle karşı karşıya kaldık !
Yüz yüze, geldik .
O somut gerçek de .
Şu .
Alt yapısız, alt yapılara havale edilişimizin, acı gerçeği ile karşı karşıya kalışımızdır .
Benim sütunumu takip eden okuyucular, anımsayacaklar .
İkide bir .
Dere yataklarını ve su evleklerini, temcit pilavı gibi gündeme getirip, uyarılarda bulunuyorum .
Takan kim ?
Yollar, kurak ülkelere göre yapılmış .
Suudi Arabistan da. Çöl Başkentini, sel bastı .
Yağmurun, ne zaman yağıp, ne zaman yağmayacağını, ne kadar yağacağını.
Seneler itibarı ile gösteren, bir alet icat edildi mi ki. Bu yollar, bu yağışlara göre yapıldı .
Ülkede, dere yataklarını silip süpüreceksiniz . Onlara, su akışını sağlayan, su evleklerinin yerinde yeller estireceksiniz . Sonra da, ülkeyi bu hale getireceksiniz .
Sözüm . 74 ‘den, günümüze kadar gelen tüm Hükümetlere . Tüm siyasileredir .
Sn. Bakan master plandan bahsetti .
Master plana, hiç gerek yok .
Dere yatakları ve su evlekleri, tapu kütüklerinde vardır .
Yer haritaları ile bunların sınırları tespit edilerek . Eski hallerine en kısa zamanda dönüştürülebilir .
Tabiat Ana, sürekli bizi uyarıyor .
İhtar ediyor .
Anlayana, sivrisinek saz .
Bir ülkenin, alt yapısı .
Yollarıdır .
Kullandığı su ve onun sağladığı şebekedir .
Nehirleri , su kanalları , dereleridir .
Dua edelim ki . Ülkemizde nehir yok .
Olsa idi, vay halimize .
Onları da, bir şekilde kurutup. İskan alanına açar mıydık ?
Ülkeye baktığımızda, galiba olsaydı, onları da açardık .
Bizde ulaşım, sadece kara yolu ile olmaktadır .
Bir türlü . Şimendifer hattına, geçemediğimize göre . Mevcudu iyileştirmek ve yeni güvenilir yollar yapmak zorundayız .
Yaptık da .
Amma . Alt yapılarını oluşturmadan yollar yaptık .
Asfalt yolları tahrip eden . Su akışlarıdır .
Yapılan yeni yolları . Akan suların taziğinden koruduk mu ?
Uzman olmaya gerek yok .
Yolun ortası . Çadır direği gibi tümsek olmalıdır .
Yağan yağmur suyu, sağlı sollu, yolun iki tarafına aksın diye . Yolun iki tarafında ise, akan suyu, derelere ulaştıracak, su evleklerine götürecek kanalların yapılması elzem ve kaçınılmaz olmasına rağmen. Hiçbir yolumuzda, bir tamam bu yapıyı görmek mümkün değil . Bu olmadan yapılan yolların, uzun süre hizmet vermesi, şöyle dursun . Gelen sel suları karşısında, altı oyularak, trafik açısından tehlikeli hale gelmektedir .
Siyaset kurumu . En erken bir zamanda çok ciddi radikal önlemler almalıdır .
Dere ve su evlekleri üzerine yapılan kaçak binaların ve inşaatların en erken bir zamanda icabına bakmalıdır .
Yapılan yolların tümü, uzmanlar tarafından gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır .
Bunun, şakaya gelir yanı yoktur .
Her zaman, tabiat ana uyarmayabilir …
Bu haber 3843 defa okunmuştur

:

:

:

: