Asgari fiyat tespit komisyonu niye olmasın ?

Bu günlerde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için, harıl harıl çalışıyor .

Bu günlerde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için, harıl harıl çalışıyor .
Mevcut asgari ücret, artan hayatın pahalılaşmasından dolayı.
Ücret sahiplerine ve ailelerine, asgari bir yaşam düzeyini sağlayamayacak kadar çok gerilerde kalmıştır .
Yani asgari ücret alan çalışanlar . Ellerine geçen paranın alım gücü kalmadığı için . Ciddi bir geçim zorluğu çekmektedirler .
Hele hele . Aile nüfusunun bireyleri, dördün de üzerinde ise . İşte felaket o zaman başlar .
Dört kişilik bir ailenin mutfağının aylık gideri, 4600 TL olarak hesaplanan ülkemizde. Mevcut asgari ücretle geçinmek, hep iyi bir marifet sergilemekten geçer .
Bu marifetlerden biri de .
Çalışan, her dara düştüğü zaman. Bağlı oldukları kurumlar kanalı ile Komisyonu toplantıya çağırarak . Çalışanı, biraz daha rahatlatmak için, yeni bir ücret belirlemeye gidilir .
Bu belirleme ameliyesinde .
İşçi ve işveren tarafı, karşı karşıya gelir.
Hükümet burada sözde tarafsız .
Sonuçta açıklanan yeni asgari ücretin rakamına . İşçi kesimi her zaman itirazda bulunur . Fakat itiraz kaale alınmaz .
Sonuçta açıklanan rakam yürürlüğe girer .
Yeni rakam yürürlüğe girer girmesine de . Girmesi ile birlikte , fiyatlardaki etiketler, yıldırım hızı ile değişmeye başlar .
Yeni asgari ücretle, alımlar . Hızla değişen rakamlar üzerinden yapılır .
Çalışan, ücretine yapılmış olan rakamın da üzerinde, harcama yapmaya başlar .
Çalışan, yine, olduğu yerin de, gerisine gider .
Bazen, daha asgari ücret belirlenmeden . Ülkede fiyatlar tavan yapar .
Tekrar . Asgari ücret oyununa geri döner .
Bu, Denizlerdeki med cezir gibi. Git gel . Devam eder durur .
Bu oyun da, içinde bulunduğumuz statükonun bir parçası .
Pekala .
Bu oyundan, kurtula bilinir mi ?
Tam manası ile kurtulmak için . Fiyatların . Ücret ve maaşlarla dengelenmesine bağlı .
Bu da, Devlet müdahaleciliği ile mümkün .
Devleti yönetenlerimiz . Sistemin, bir serbest piyasa ekonomisini ihtiva ettiğini . Serbest piyasaya müdahalenin, mümkün olmadığı savını ileri sürerek . Fiyatlara müdahaleden kaçınıyorlar .
Fiyatlara müdahaleden kaçınan Hükümet . Ücretlerin belirlenmesi ile ilgili . Müdahaleyi beis görmektedir .
Aslında bu, Sosyal Devletin bir gerekliliğidir. Fakat bizde, Sosyal Devletle ilgili, geçmişten günümüze sadece bu kalmıştır .
Devleti yönetenler, ücretlere bu şekilde müdahale ederek. Ücretlerde, sözde bir adalet sağladığını zannetmektedirler .
Hükümetler . Gerçekten, çalışanın insanca ve asgari bir geçim düzeyinde, bir hayat sürdürmesini istiyorlarsa. Bu Komisyona benzer, fakat içeriği daha değişik, bir Komisyon kurabilirler !
Mevcut Komisyon, fiyat artışı ile meydana gelen, hayat pahalılığını önlemek için .
Asgari Fiyat Tespit Komisyonu, adı altında bir Komisyon kurabilir .
Komisyon üyeleri de, Tüketicilerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin göstereceği kişilerden . Sermaye kesimi de, kendi üyelerinden belirleyeceği kişilerden oluşabilir .
Devlet adına da . Hükümetin temsilcileri bulunur .
Maliyetler. Üretimin girdileri ile, ülke dışı gelen fatura veya makbuzların rakamlarından, tespit edilerek, fiyatlar saptanabilir .
Tabii bunun olması için . Yasal dayanağın olması gerek .
Bu sağlandığı takdirde . Aşırı hayat pahalılığının da önüne geçilmiş olur .
Bu yapıldığı zaman .
Hayat pahalılığının önüne, iki ayaklı bir sistemle çıkılır ve pahalılığı uzun bir süre ayni çizgide tutmak mümkün olur ..


Bu haber 3855 defa okunmuştur

:

:

:

: