Ma ne sigorta be gardaş

Bu yıl havaların yağışlı ve soğuk gitmesi, hem can kayıplarına . Hem de mal kayıplarına neden olmaktadır .

Bu yıl havaların yağışlı ve soğuk gitmesi, hem can kayıplarına . Hem de mal kayıplarına neden olmaktadır .
Kış mevsimi. Tarım alanlarına da vurmaya devam ediyor . Bu olumsuzluklardan, Narenciyeciler de, nasibini almıştır . Havaların soğuk olmasından dolayı, doluya dönüşen yağmur . Bir çok narenciye bahçesindeki narenciye ürünlerine zarar verdi .
Bu konuda, Bakanlık duyuru yaparak . Zarar görmüş olan üreticilerin. Tarım Bakanlığı veya Tarım Dairelerine müracaat etmelerini ve tazmin edilmelerini istedi .
Konuyu mevzuat açısından öğrenmek için, ilgili daireye gidip sordum .
Böyle bir şeyin olduğunu biliyordum . Fakat teyit etmek istedim .
Bana verilen bilgi . Zarar % 25 kriterine göre sigorta tarafından tazmin edildiğini . Mevzuatın bu olduğu söylendi .
Hayretler içerisinde kaldım .
Sigortanın ancak % 25 in üzerinde bir tabi afet olursa, zararı karşılayabileceği. Mevcut mevzuat, bu şekilde düzenlenmiş .
Mevzuatı düzenleyenler . Bunu takdir etmiş . % 25 ve altındaki zarar . Üreticinin üzerine, diğer yükler gibi, bu da yükleniyor .
Bu ne demektir, değerli okurlar.
Bir tabii afet karşısında, örneğin bir üreticinin ürünü 100 ton ise .
Daha iyi anlaşılması için . Bunu narenciye ürünü ile bir mukayese edelim .
Bir üreticinin 100 ton narenciye ürünü varsa ve dolu vurgunu yedi . Mevzuata göre . İlgili sigorta ancak, 25 tonun üzerindeki zararı karşılayacak . 25 ton ürün üreticinin hanesine yazılacak . Yani üretici bundan zarar edecek .
25 ton ürün bir kamyona tekabül etmektedir .
% 25 miktarın sigortadan muaf tutulması demek . Üreticiye vurulan en büyük darbe .
Devleti yönetenler tarafından, üreticinin daha da batması için . Yapılan en büyük kötülük .
Bu yasayı geçirenler ve uygulama alanına sokanlar .
Üretim ve üreticinin halinden anlamayan, siyasiler tarafından yapıldığı da, bu uygulama ile ortaya çıkmıştır .
30 bin dönüme düşürülen narenciye bahçeleri. Bu mevzuat efendilerinin becerileri ile, her halde sıfır noktasına çekilmek için . Ant içilmiş .
Limit sadece . 25 le de bitmiyor . Bunun üzerindeki zararların tespitini yapacak olan kurul da önemli . Genel Sigorta Fonu yasası, bir de fon oluşturulmasını ve bu fona da bir yönetimin tayinini öngörür .
Bu yönetimde . En çok hayvan üreticisi ve en çok çiftçi üreticisi olan kuruluşlardan bir temsilci . Narenciye üreticilerinden, bu yasaya göre temsilci yok .
Fon yönetim kurulunda . Narenciye birliklerinden temsilci yok .
Olmasa da olur mantığı ile, konuya bakmamız mümkün değil . Çünkü bu temsilciler . Zarara uğrayan üreticilerin, zarar ziyan tespitindeki, Saptama ve Değerlendirme Komitesinde. Karara katılıp oy kullanma yetkisine sahiptirler .
Bu komitede . Narenciye üreticileri yer almıyor .
Zarar ziyan tespitinde . Diğer üretici birlikleri temsilcilerinin insafına kalıyorlar .
İlgili Yasada . En çok üreticiye sahip olan narenciye kuruluşu ibaresi konularak . Bu kurul ve komitede . Narenciye üreticileri de temsil edilebilirdi .
Kaldı ki bu yasa, 1982 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi .
O zaman tek kurum vardı .
Belki bu gözden kaçmış olabilir .
Bu oluşumlarda da . Narenciye üreticilerinin muhakkak temsilcileri olmalıdır .
Çünkü narenciye üreticilerinin her türlü haklarını savunup alabilecek . Ancak, kendi temsilcilerinin ilgili kurullarda olması ile mümkündür .
“Bunun, başka izah tarzı yoktur .”


Bu haber 3793 defa okunmuştur

:

:

:

: