İki devletli çözüm masada mı ?

Bir taktik gereği de olsa , Anastasiadis’in ortaya attığı iki Devletli bir çözüm modeli . Sn. Çavuşoğlu’nun adaya gelişi ile dillendirildi . Kuzeyde değişik kesimler arasında, değişik algılara neden olmuş olacak ki . Büyük tartışmaların kapısını açtı .

Bir taktik gereği de olsa , Anastasiadis’in ortaya attığı iki Devletli bir çözüm modeli . Sn. Çavuşoğlu’nun adaya gelişi ile dillendirildi . Kuzeyde değişik kesimler arasında, değişik algılara neden olmuş olacak ki . Büyük tartışmaların kapısını açtı .
Adadaki Türk Halkı gerildi . Halk iki kutba ayrıldı .
Federasyoncular ve gayri Federasyoncular .
Bu bölünmeli tartışmalar, sosyal medya üzerinden de yapılmakta ve doz kaçırılmaktadır .
Herkes, hele hele geleceği açısından, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili fikir beyan etme hakkına sahiptir .
Çünkü fikir beyan ettiği konu, kendi geleceği . Kaderidir .
Ve bu da en doğal hakkıdır .
Tabii, yukarıda da değindiğim gibi doz ve kantarın topu kaçırılmamak kaydı ile .
Bn. Lute 3 Şubatta geliyor .
Bu satırları yazdığın dakikalara kadarki duyumuma göre, ilk önce Sn. Akıncı . Ondan sonra da Anastasiadis efendiyle görüşecek . Lüzum hissederse. Tekrardan Sn. Akıncı ile görüşebilecek .
Tabii , Bn. Lute’nin Ankara ve Atina’da da görüşmeleri oldu .
Ankara ve Atina’nın da garantörler olarak . Fikirlerini almıştır .
BM Parametreleri . Tarafların ve garantörlerin görüşleri alınarak belgeye dökülmüştür .
Taraflar artık bu parametreler çerçevesinde, bir anlaşmanın olabileceğini mümkün görmedikleri için . Yeni parametreler dillendirdiler .
Bunu da ilk dillendiren . Rum yönetimi başkanı Anastasiadis oldu .
Bu dillendirmeyi, ilk kez kamu oyu , Sn. Çavuşoğlu’nun adaya gelmesi ile öğrendi .
Anastasiadis , hem Sn. Akıncı’ya . Hem de Sn. Çavuşoğlu’na söylemiştir . Basına açıklamalarında da, zaman zaman bunu söylemiştir .
Sn. Çavuşoğlu son ziyaretinde . Masada, sadece Federasyon değil . Çok seçenek vardır yollu açıklamalarda bulundu . Sn. Akıncı da, bu seçeneklerden bahsetti .
BM Barış gücünün, adada kalış süresinin, BM tarafından altı ay daha uzatılması ile ilgili. Sn. Akıncı’nın yaptığı açıklamasının bir yerinde . Olası müzakerelerden de bahsetti ve BM Parametrelerinin Federasyonu işaret ederek . Federasyon temelinde olası müzakerelerin yapılabileceğini söyledi .
Sn. Akıncı, bu açıklamasında şunu da söyledi .
“İki Kurucu Devletin yetkilerini, daha da güçlendireceği bir modeli konuşmaya hazırız .”
Sn. Akıncı’nın açıklamasındaki bu cümlesi . Bende şu kanıyı yarattı .
Kim ne derse desin .
Artık , görüşme masasında . İki Devletli çözüm modeli, yerini almaya başlamıştır .
Anastasiadis bu öneriyi, belki taktiksel olarak ortaya atmış olabilir .
Zaman kazanmak olarak söyleyebilir .
Fakat ne amaçla yapmış olursa olsun . Önerisi masada yerini almak üzere .
Kurucu Devletlerin yetkileri meselesine gelince .
Adı üstünde Kurucu Devlet . Federasyonun temelleri, bu Devletler üzerine inşa edilecek .
Yetkiler, Kurucu Devletlerden, Federal Devlete verilecek .
Gevşek Federasyondan bahsedildiğine göre . Merkezin gücü, kendi egemenliklerine dayanacak .
Daha açıkçası . Eşit iki Egemen Kurucu Devlete dayanan, gevşek bir Federasyon yapısı .
Barış gücünün görev süresi, 6 ay daha ayni şartlarda uzatıldı . Güneyin talimatları ile hareket etmeye devam . Bu talimatlar, Kuzeyde de geçerli . Bunun açık ve seçik izah tarzı . BM barış gücü sayesinde, Güney egemenliğini KKTC ‘de de devam ettiriyor .
Bütçesinin 1/3 ü Güney ve Yunanistan tarafından karşılanan, sözde barış gücünün esas görevi . Rum’un sözde egemenliğini, Kuzeye de
yansıtması . Uygulaması .
Süreyi uzatan kararda . Güven artırıcı önlem olarak . Türk tarafının isteklerinin yerine getirilmesi ile ilgili paragraf ise , teselli kaynağı .
Devleti yönetenler, bu konuda şikayet edeceklerine ve statükonun devamı niteliğinde yorumlar yapacaklarına .
Barış gücü ile ilgili radikal kararlar alınarak . Bu statükoya son verilmeli.
Yoksa, bu o kadar zor mu ?
Bu haber 3926 defa okunmuştur

:

:

:

: