Beş milyara yakın eş değer puanı ne olacak ?

Geçen hafta . Medyaya yansıyan, İTEM Yasasında değişikliğe gidileceği yollu bir haber .

Geçen hafta . Medyaya yansıyan, İTEM Yasasında değişikliğe gidileceği yollu bir haber .
Haberin kaynağı İçişleri Bakanlığı . İskan Komitesi başkanı Sn. Yonca Dayıoğlu . Gerekçe olarak da, günün ihtiyaçlarını karşılamayan noktaları ile ilgili, yeni bir değişikliğe gidileceği .
Kısa ismi İTEM Yasası olarak isimlendirilen. İskan Topraklandırma ve Eş Mal Yasası . Günün koşullarına göre uyarlanmak için düğmeye basıldı .
Bu yasanın çıkmasındaki esas gerekçe . 1974 ‘ten sonra, Güneyden Kuzeye gelen, Güney Göçmenlerinin. Rehabilite edilerek, iskanlandırılmaları idi .
Yasa . İskanlandırma açısından . 2004 yılına kadar inişli yokuşlu bir seyirle, uygulandı .
2004 Annan referandumu ile birlikte . Adada nihai bir sonuç elde edilmiş gibi . Daha müzakereler sonuçlanmadan . Zamanın iktidarı . Yasanın amacı ve ruhunun . Güney den gelen Türk göçmenlere toprak ve konut dağıtmak asli görevi iken . Hukuk Devleti ilkeleri çiğnenerek . Keyfi bir kararla . Güney göçmenine eş değer mal verilmesi için oluşturulan Komisyonların çalışması durduruldu . Mahkemelerimiz . İskanla ilgili olarak, bakmakta oldukları davaları, askıya alarak . Sonuçlandırma safhasına gitmediler .
Nedeni de . Batılıların, çözüm ve anlaşma ile ilgili vermiş oldukları, sözde kalan vaatleri .
Tabi verilen bu vaatlerin, sonradan balon oldukları ortaya çıktı . Bu vaatlere kananlar da, daha sonra “kandırıldık “ diyerek. Bu vaat sahiplerine tepkilerini dile getirdiler .
Mahkemeler askıya aldıkları davaları sonuçlandırdılar. Fakat, kaynak paketlerinin açılmasını yasaya rağmen engelleyenler . Günümüze dek bu kaynak paketlerinin açılışı yoluna gitmediler .
Neden . Kıbrıs müzakerelerinin devam etmiş olması .
Aradan 14 yıl geçti . Müzakereleri, bir zamana oynama olarak amaç edinen Rum tarafının. Bu taktiğine
kanan siyasi iktidarlar. 14 yıl, Güneyden gelen Türk göçmenlerinin ellerinde bulunan, toplam 5 milyar eş değer puanına karşılık . Kıbrıs müzakereleri devam ettiği müddetçe . Rum’a bir iyi niyet göstergesi olarak . Eş değer uygulamasından vaz geçtiler .
Pekala . Ayni iyi niyet karşı taraftan geldi mi ?
Güneydeki mülklerini, satmaya çalışan Türklere yapılanları görüyor, duyuyoruz .
Biz, eşdeğer uygulamalarına. Mevcut hukuk sistemimize ve Güney göçmenlerinin Anayasa Mahkemesinde kazandıkları davaya karşın. Eşdeğer uygulamalarından keyfi olarak vaz geçtik .
Bununla da öğünüyoruz .
Ya, yarısı Kıbrıs Türk Halkına ait olan ekonomik kaynaklardan. Hidrokarbonlardan, bizim jestimize karşılık. Diğer taraftan, iyi niyetli yaklaşım gördük mü ?
Gördük diyen varsa, beri gelsin .
Son cümlem .
Güney göçmeni Türklerin. 5 milyarlık eşdeğer puanına karşılık . Kaynak ne zaman verilecek ?
Bunun verilmesi için de. Kaynak paketleri, ne zaman ilan edilecek ?
Yoksa . Güneyin zamana oynama taktiğine, destek amaçlı kaynak paketlerine. Son mu verilecek ?
Bu haber 3833 defa okunmuştur

:

:

:

: