Belirsiz ve süresiz zemin aramaya devam

Evet . Beklenen raporun, gayri resmi şekli basına düştü .

Evet .
Beklenen raporun, gayri resmi şekli basına düştü .
Hangi rapor mu ?
Hani iki liderin, tekrar bir araya gelebilmeleri için. Referans şartlarının arandığı, hareketlilikle ilgili rapor .
Bilindiği gibi, bu konuda, her iki lider ve Kıbrıs’la ilgili diğer taraflarla da yaptığı toplantı ve istişarelerden sonra. Özel temsilci Lute’nin bilgilendirilmesi ile BM GS Guterres. GK ‘ne sunmak üzere Kıbrıs Raporunu hazırlayarak. GK’ne sunma aşamasına getirdi .
Raporun, her zaman Kıbrıs’la ilgili çıkan raporlardan bir farkı yok .
Daha açıkçası .
Ne şiş yansın, ne kebap .
Her iki tarafa da .
Referans şartlarının oluşması için, uyarılarda bulunuyor .
Cenevre’de , masanın tumba olmasını, Rum tarafının tutumuna bağlayan . Bu konuda, karşı tarafı suçlayıcı açıklama yapmasına rağmen . GS’lik tarafından suçlanan ve raporlara giren, her iki taraf da oluyor .
Bu, BM’ in değişmeyeceği Kıbrıs politikası .
Tüm raporlar, 40 seneden bu yana, zamana oynayan, sadece karşı tarafı değil de . Her iki tarafı suçlayıcı içerikte .
Kıbrıs sorunu çıktı çıkalı . Bu böyle devam etmekte .
Bu son raporda da, BM’nin ayni politikalarını görüyoruz .
Kıbrıs’ı bu hale getiren .
Bu halin devamı için, 40 yıl taktik içinde taktik güderek, zamana oynayan, Rum tarafı ile Türk tarafı . BM’nin ayni sepetinde .
Bayan Lute’nin temasları sonucu .
Kesinlikle, siyasal eşitliği ve dönüşümlü başkanlığı söz verdiği halde sonradan kabul etmeyen ve referans şartlarını tek taraflı olarak oluşturmayan ve bunu tüm dünya kamu oyunun önünde sergileyen Rum tarafını . Genel sekreterin son raporunda. Türk tarafını, uyarılan veya suçlananla, ayni sepetin içerisinde yine görüyoruz .
Sn. Genel Sekreter . Raporunun bir yerinde .
Çözüm için, her iki tarafın da, bütün konularda beklentilerinden daha azını kabul etmesi gerektiğine de, parmak bastı .
Daha açıkçası her iki tarafa da .
“ Önerilerinizden tavizler vermelisiniz” diyor .
Bu öneri de adaletsizce yapılan bir öneri .
Türk tarafı . Kendileri de biliyor ki , dağarcığında ne var ne yok hepsini sundu .
Buna karşılık, sözü verilip sonra cayılan Siyasi eşitlik ve Dönüşümlü Başkanlığı, hanesine katmadı .
Türk tarafının tek beklentisi ve olmazsa olmazı, bu gösterildiğine göre .
Raporda, Türk tarafından daha taviz istenmesi . Düşündürücü olmanın da ötesinde. BM yaklaşımını, ortaya koyması bakımdan. Kaygı verici olsa gerek .
Ayni raporun bir yerinde .
İki bölgeli, iki toplumlu ve siyasal hakların eşitliğinden de dem vuruyor .
Bu ilkeleri, kim kabul etmiyor ?
Güney .
Bu açık seçik ortada iken .
Suçlu potasında, sadece Güney olacakken . Kuzeyde ayni potada .
Raporda . Güven artırıcı önlemlerden de bahsedilmekte ve yanlış bir algı oluşturulmakta .
İki toplum arasında yapılan etkinlikleri de, güven artırıcı olarak niteliyor . Bu etkinliklerin hangi marjinal gruplar arasında yapıldığı konusunda. Her halde GS’e yanlış bilgiler veriliyor .
Mayınların temizlenmesi . Kapıların açılması ve telefon olayını da güven artırıcı gelişme olarak raporuna koyan Gutterres . Güvenin tesisi konusunda gayet iyimser .
Kamuoyu araştırmasından bahsediyor .
Her iki toplumun büyük bir çoğunluğunun, uzlaşma taraflısı olduğunu da, ortaya koyuyor .
Bu anketleri, ortaklaşa yapan BM ve Dünya Bankası .
Sorulan soruları bilmiyorum .
Acaba, soruların içerisinde. Nasıl bir çözüm ? sorusu. Var mıydı ?
Gutterres’in raporu .
Gerçeklerden arınmış, hayal ve ütopya içeren bir rapor .
Rapor . Rum tarafının isteği doğrultusunda hazırlanmış .
Amaç !
Rum’a, biraz daha zaman kazandırmak .
GS . Güneye yakın BM’ in daimi, GK’ üyelerinin, istekleri doğrultusunda. Her zamanki gibi bu raporu hazırlamıştır .
Raporun içerisindekiler .
Deve kuşu misali, yazılmış olup .
Gerçeği yansıtmamaktadır .
Tek gerçek . Türkiye’nin kararlı tutumu karşısında .
Hidrokarbonlarda . Türk Halkının da, hakkı olduğudur .
Bu haber 3900 defa okunmuştur

:

:

:

: