Böyle dünya düzenine lanet olsun

Yıllardır, sistematik şekilde Türkistan’daki Türklere soy kırım uygulanmakta. Dünyanın gıkı çıkmamakta.

Yıllardır, sistematik şekilde Türkistan’daki Türklere soy kırım uygulanmakta. Dünyanın gıkı çıkmamakta.
Dünya dedim.
Dünyada birçok kuruluş var.
En büyüğü Birleşmiş Milletler Teşkilatı.
İkinci Dünya Savaşından sonra, 24 Ekim 1945 ‘te kurulmuş ve iki dünya savaşının getirdiği yıkımların ortadan kalkmasını sağlamak ve ileride insanlığa gelecek olan felaketlerin önünde set çekerek. İnsanların zarar görmesini önlemek içindi.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, bunun için de üye ülkelerin kabul ettiği bir sözleşmeyi imzalayarak, yayınladı ve dünya kamuoyuna duyurdu. Buna siyasi literatürde, BM Anlaşması da denilmektedir.
Buna paralel olarak, yine BM Teşkilatına bağlı Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesi içerisine, İnsan Hakları Komisyonunu da dahil etti.
BM Teşkilatı, İnsan Haklarını garanti altına almak için de kendi bünyesinde .
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini “ dünya kamuoyuna duyurmuştu.
Burada, dünya insanlığının sahip olduğu haklar, sırası ile belirtilerek. Uygulanması ve ihlal edilmemesi için Teşkilat görevler üstlenmiştir.
Dilerseniz, bu bildirinin insanlık için önemli olan bir maddesini, hatırlatmak istiyorum.
“ Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine, hakkı vardır .”
Sözleşme, dünyadaki insanlık için diğer hakları da güvence altına almıştır.
Konumuz, Yaşam Hakkı ihlalleri olduğu için, buna değinmek istiyorum.
Yaşam Hakkının olmadığı bir ortamda. Diğer insan haklarının ne önemi olabilir ki ?
Bu konuda, BM Teşkilatından sonra, dünyada ikinci bir kuruluş olan Avrupa Birliğinin sözleşmesine de bir bakalım.
Madde 1 . Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı, hakkında mahkemece hükmedilen bir cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.
Genellikle bu madde. Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan tüm devletlerinin anayasalarının en önemli maddelerinden birini teşkil etmektedir.
Teşkil etmesine teşkil etmektedir de uygulama alanı ne kadardır ?
Genellikle yaşam hakkını ilgilendiren bu maddenin. Dört dörtlük dünyada uygulandığına dair “evet” diyebilir miyiz ?
Evet dersek, kendimizi aldatmış olmaz mıyız ?
Teknolojinin her geçen gün gelişmesi. Dünyayı daha da küçülterek. Dünyadaki hal ve ahvalin ne durumda olduğunu. Daha iyi görüp kavramamıza etken olmuyor mu ?
Hele hele, sosyal medya denilen iletişim aracının. Günümüzde dünyada olup biteni anında bilgilerimize getirmesi. Dünyada meydana gelen olay ve gelişmelerin neler olduğunu ortaya koyması bakımından. Çok önemli olsa gerek.
Dünyanın doğusu olarak nitelendirilen Türkistan’da. Türklere karşı yapılan insanlık dışı davranış ve yaşam haklarına karşı düşmanca hareketlerin haberleri. Zannedersem tüm dünyadaki ülkelere, anında duyurulmaktadır.
Yaşam hakları ellerinden alınan Türkistan’daki Türklerle ilgili olarak. Gerekli tepkinin dünya kamuoyunda ve Türk kamuoyunda gösterildiğine dair. Her hangi bir hareketin veya tepkinin oluştuğunu gördük mü ?
Gören veya duyan varsa, beri gelsin.
İnsan haklarını, ağızlarından eksik etmeyen örgütler nerede ?
İkinci Dünya Savaşının hengamesi içinde, işgal edilen Doğu Türkistan için, nasıl dünyanın gıkı çıkmadı ise.
Bugün de ayni coğrafyada meydana gelen insanlık dışı uygulamalar karşısında, ayni tutumu devam ettirmektedirler.
Türkistan’da Türkler, çok büyük bir soy kırımla karşı karşıya.
Uluslararası kuruluşlar, sus pus.
BM’den gerekli tepki yok.
Nasıl olsun ki.
Bu suçu işleyen, BM ‘in aslarından biri.
Yakın geçmişte Fransa’da. Tarihi bir kilise olan Notredam’ın çatısında yangın çıkmıştı.
Günlerce, aylarca, dünya bunun canlı haberini verdi, yorumunu yaptı.
Ayni dünya. Bu konuda, tıss.
Notredam‘ın çatısının kıymeti. Türkistan Türklerinin canından daha kıymetli telakki edildi ki. Ayni çevreler bu konuda sesiz sedasız.
Demek, insanlık için çıkarılan sözleşmeler, yazılan maddeler. Şova yönelik hareketler imiş.
Bu olayı muhakeme ettiğimde. Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü ve mücadelesinin anlamını, daha iyi kavrıyorum.
Hareket başarısız olmuş olsa idi.
Anadolu’daki Türklere ve onların garantisi altında olan bizlere. Türkistan’daki Türklerin başına gelenlerin. Bizim de başımıza gelmeyeceğini, kim garanti edebilirdi.
Türkistan’da Türkler, katledilerek soykırıma tabii tutulmakta.
Dünya, gözlerini, kulaklarını, ağzını kapamış vaziyette.
Yarattıkları dünya düzeni, bu imiş.
Lanet olsun, bu dünya düzenine…

Bu haber 4588 defa okunmuştur

:

:

:

: