Erdoğan’ın müjdeleri

Bağımsızlık, Özgürlük ve Egemenliğimizin 47. yılında Garantör Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile maiyetinde gelen kalabalık bir heyetle Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olunmuştur .

Bağımsızlık, Özgürlük ve Egemenliğimizin 47. yılında Garantör Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile maiyetinde gelen kalabalık bir heyetle Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olunmuştur .
Kutlamalara Azerbaycan parlamentosundan gelen milletvekillerinin varlığı , değişik yorumlandı . Sn. RTE’ın vereceği müjdeye , bu vekillerin kuzeyde olması neden sayılarak , Azerbaycan’ın KKTC ‘ni tanıma yönüne gideceği söylentilerine neden olmuştu .
Bir devletin tanınması , tanıyacak devletin birkaç vekilinin yetkisi altında olamaz . Bunun yetki alanı o devletin karar mekanizmalarında ve ilgili mevzuatlarındadır . Azerbaycan’ın şu anda KKTC’yi istese de tanıması mümkün değildir . Bu konuda BM GK’nin kararı var . Bunun mümkün olması ancak ve ancak değişik bir ülke ismi ile olabilir .
Bu olmadığına göre , Azerbaycan’ın KKTC’ni tanıması şimdilik mümkün değil. Zaten öyle bir talep de olmuş değil .
KKTC ve garantör Türkiye , KKTC’nin tanınmasını BM ‘den talep etmiş . Bunu Kıbrıs müzakerelerine başlanmasında ana şart olarak bildirmiştir .
Top BM’de .
Bana göre Sn. Erdoğan’ın gelişi ile verdiği en önemli müjde . Kıbrıs davası 1974 ‘te ne ise bugün de aynisinin olduğunu açıklamasıdır .
Buna karar vermesinin sebebinin , batının söylediklerinin hep yalanlar üzerine oluşturduğu politikalarının neden olduğudur .
En önemlisi de , Güneydeki Rumların ve Yunanistan’dakilerin samimiyetsizliği ve kafa yapılarının değişmediğini ve değişmeyeceğini tespit etmiş olması .
Uluslararası toplumun ise yalan makinesinden ibaret olduğudur .
2004 ‘te makası değiştirilen Kıbrıs milli davası , 2021 ‘de tekrar makas değiştirilerek milli olan raya getirilmiştir . Kıbrıs Türk Halkı bu iki tarih arasında geleceği açısından çok sıkıntılar çekmiş , istiklali ve istikbali için ciddi kaygılar içerisine girmişti .
Sn. Erdoğan , özgürlüğün 47 ‘ci yıl dönümünde yapmış olduğu konuşma ile yüreklere su serpti .
Ayrıca Kıbrıs Türk Halkı için Ortaklık Cumhuriyetinden kazanılmış olan muktesep hakları için de garantör Türkiye olarak her türlü mücadelenin verileceğini açıklaması . Ayrı bir memnuniyet yaratmıştır .
Alt yatırımlar için de ciddi bir hamleye girişilmiş olması . Ayrı bir memnuniyet işareti yaratmıştır .
Tabii daha çok yapılması gereken işler var .
KKTC ‘de üretilen tarım ve sanayi ürünlerinin Türkiye kanalı ile tüketilmesi veya dış pazarlara ihracı için de çalışmalar yapılmalıdır .
Tarım suyunun sağlayacağı üretimin pazarlanması için de plan ve projelerin yapılmasında büyük yararlar olacağı kanısındayım .
İstihdam olanaklarının yaratılması açısından pandemi de göz önünde bulundurularak , yeni çalışma alanların oluşturulmasına gidilmeli . Bunun için de planlamaya geçilmelidir .
Unutulmasın ki , güçlü dış politikanın kapısı güçlü ekonomilerle sağlanabilir .
Dün özgürlüğümüzün 47. yılı . 47 yıldan beridir , KKTC coğrafyasında özgürce nefes alıp veriyorsak . Bunu Kıbrıs’a Barış harekatı kararı alarak 20 Temmuzda adaya çıkarmanın yapılmasını sağlayan Rahmetli Ecevit’e borçluyuz . Denilebilir ki kim olsa bunu yapardı .
11 yıllık varoluş mücadelesi yıllarında bunu çok gördüm ve yaşadım.
1964 Jhonson mektubu harekatı 11 yıl geciktirdi .
Bu sürede Türk bölgelerine yapılanlar .
1967 Köfünye katliamını yaşadım .
Sahnede yine Yunan ordusu .
Muhtıralar verildi . Siskolar geldi . Donanma Mersin’den denize açıldı geri döndü . Yunan askerleri Mağusa Limanından çıkış yaptı . Sivil elbiselerle Leymosun limanına çıktılar .
Amerika’nın senaryosunu 1974 ‘ te uygulamasına dur diyen Ecevit oldu . Ayni Sisco ABD baskısı ile yine sahnede idi . Geçmiş Türk Hükümetlerine yapılan baskıların çok daha ağırı Ecevit’e yapılıyordu . Bu baskılar tehdit aşamasına gelmişti . Ecevit çok kararlı bir durum sergileyerek çıkarma kararından geri adım atmadı .
Dün törenlerde Ecevit’i geçiştirenler , unutmasınlar ki nefes alıp verişlerini ve oturdukları koltukları Ecevit’e borçlular .
Sevgili Ecevit . Ne kadar ahde vefasızlık örnekleri ile karşılaşırsak karşılaşalım . Senin Kıbrıs Türk Halkının yüreğinde oluşturduğun yüce değeri yıkmalarına hiçbir güç yetmez .
Belki Ahde vefa tavanda yitirilmiştir .
Fakat tabanda asla .
Nurlarda yat sevgili Ecevit . Kıbrıs Türk Halkı sana minnettardır .
Bu haber 3799 defa okunmuştur

:

:

:

: