EMEK EN YÜCE DEĞERDİR 1 MAYIS KUTLU MUTLU OLSUN

Bu gün 1 Mayıs .

Bu gün 1 Mayıs .
Çalışan emekçilerin , çalışma hayatı ile elde ettikleri kazanımların , yıl dönümü .
Bu kazanımlar , ülkeden ülkeye değişmekte ve ayni tarihi perspektif içerisinde de maalesef gelişmemiştir .
Çalışanın en önemli kazanımları .
Çalışma saatleri ile grev haklarıdır .
Bunlar da , birçok ülkenin Anayasalarında ve ona bağlı yasalarında belirtilmiştir .
Kapitalist sistemde , tarihin her sayfasında , işçi hakları çiğnenmekte ve sömürü düzeni daha da artırılmaktadır .
1 Mayıs , dünyanın hemen hemen her yerinde kutlanmakta olup . Birçok ülkede , değişik isimlerle kutlanmaktadır .
Bahar Bayramı diye .
Mayısın biri , baharın müjdecisi olarak nitelendirilir . Ahali , doğada kendi olanakları ölçüsünde , yiyip içerek “Bahar Bayramını “ kutlamaktadır .
Dünyada bilmiyorum , fakat Türkiye’de , emeğin en yüce değer olduğunu teslim eden rahmetli Ecevit olmuştu .
60 ‘lı yıllarda Çalışma Bakanı iken , Türk işçisine devrim niteliğinde haklar vermiş . Türk işçisi , tarihinde , grev hakkına kavuşmuştu .
Fakat , o hükümet dağılınca , elde edilen haklar , daha da ileriye götürülmemişti .
1973 seçimlerinde , Ecevit’in başkanı olduğu CHP . İşçi haklarına , seçim bildirgesinde geniş yer ayırarak “ emeğin en yüce değer “ olduğu ibaresi yazılmıştı .
1 Mayıs münasebeti ile rahmetli Ecevit’i de anmış ve yad etmiş olduk .
Bundan sonraki cümlelerimi , iç konulara ayırarak , içteki durumu ele alarak devam etmek istiyorum .
Aslında değineceğim konu , hem dışı , hem de içi ilgilendirmekte .
Bundan bir müddet önce , Türk Devletleri Teşkilatına , gözlemci olarak alınan KKTC . Şimdilerde ise , bu teşkilatın ortak meclisi olan , Türk parlamenter Asamblesine
Cumhuriyet Meclisimizin alınması . Ülkede bayağı sevinç yaratmışsa da , vatandaşların
ekonomi ile boğuşmaları nedeni ile bu sevinci gerektiği kadar tadamadık .
Malum veçhile .
Ada Tv . de program yaptığımdan dolayı , geçen haftaki konuğum , Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sn. Olgun Amcaoğlu idi .
Elektrikte olanların , her kurumda olduğu gibi “bir sistemsizliğin “ eseri olduğunu belirterek . Kalkınma planları ile , sistemin ele alınarak yeniden yapılması gerektiğinin altını çizdi .
Et fiyatlarının el yaktığını , vatandaşın bu konuda çok sıkıntılı ve şikayetçi olduğunu . Ne gibi bir önlemin düşünüldüğünü sorduğumda .
Bir gün önceki bakanlar kurulunda bu konuda karar alındığını ve üç bakanlıktan oluşan bir komisyon oluşturulup , et ithaline gidilebileceği yollu açıklamada bulundu .
Bu haber , duyulur duyulmaz , ilgili çeşitli çevrelerden değişik açıklamaların da beraberinde geldiğini gördük .
Maliye , Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarından birer üye ile oluşacak komisyon . Bu konuda, yani et ithali konusunda , karar verecektir .
Bu komiteyi oluşturan Bakanlıklardan biri olan Tarım Bakanlığı Müsteşarı , Sn. Emirali Deveci , bir açıklama yaparak . Ülkede yetersiz etin olması karşısında , bu üç Bakanlıktan oluşan birim , ancak et ithaline onay verebilecektir dedi .
Yani kasaplarda ve çobanlarda , kesimlik hayvan yoksa veya arzın , talebi karşılayamaması durumunda , et ithaline ancak bu durumda gidilebileceğini açıklamıştır .
Oluşturulan komite , etin pahalı olmasından dolayı , ithal izni vermesi diye bir konunun olamayacağını da bu vesile ile açıklamış oldu .
Ülkede , kasap dükkanlarında buzdolapları , etle dolu .
Fakat , vatandaş aşırı derecede fiyat yüksek olduğu ve aile bütçesinin bunu kaldırmayacağı ciheti ile et satın alamıyor .
Akaryakıtta , güney komşularımız , akaryakıt kuzeyde , güneyden daha ucuz olduğu için KKTC’ deki benzin istasyonlarından akar yakıt alıyorlar .
Güneyde et ucuz olduğu için de KKTC vatandaşları , güneyden et tedarik ediyorlar .
Güzelyurt’ta oturduğum için , güneyin bir köyü olan , Astromerit köyündeki kasabın , yakında milyoner olduğunu duyarsak , hiç şaşırmamamız gerekecek .
O kadar akın varmış ki , adamcağız , belirli bir kilonun üzerinde satış yapmıyormuş . Bu da istismarın önüne geçmek için olsa gerek .
Sn. Amcaoğlu ile , seçim ve halkoylaması yasasında ve UBP tüzüğünde yapılması düşünülen konuları da görüştük . Delege sistemine olumlu baktığını , ayrıca , karma oy kullanımı ile , seçim barajının % 5 ‘ten , % 7 ‘ ye yükseltilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi .
Karma oyun kalkmasına , CTP’nin de sıcak baktığını biliyoruz .
Seçim barajının yükselmesi ile ilgili , ana muhalefetten henüz bir ses duyulmadı .
Seçim barajının % 7‘ ye yükselmesi , hem sağda , hem de solda olan iki büyük partinin işine gelir . Oy potansiyellerini artırmak açısından .
Böyle de olunca , Türkiye’deki gibi , ittifaklara gidilerek , küçük partiler kendi aralarında koalisyon oluşturarak , seçimde yarışa katılırlar .
Bu haber 2227 defa okunmuştur

:

:

:

: