ORMAN YANGINLARINA NASIL SON VERİLİR

Yaz mevsimi , daha tam manası ile gelmeden , sıcaklar tutuşma derecesine varmadan . Geçen gün Yeşilırmak’taki yangınla yüreklerimiz yandı .

Yaz mevsimi , daha tam manası ile gelmeden , sıcaklar tutuşma derecesine varmadan . Geçen gün Yeşilırmak’taki yangınla yüreklerimiz yandı .
Yanan alan , 40 Hektar .
İçerisinde çeşitli tür ağaçlar yandı , kül oldu .
İşin ciddiyeti , yerleşim birimi olan Yeşilırmak beldesi için de büyük bir felaket oluşturdu .
Kaymakamlık dönemimden , o yörelerin coğrafyasının nasıl olduğunu biliyorum .
Karadan , yangın söndürülmesi çok zor .
Ancak , havadan sonuç alıcı girişim yapılabilir .
O da ,iklim koşullarının elvermesi ile mümkün .
2000’ li yıllarda , bundan daha büyük bir yangın çıkmış . Lefke şehrimizi de kapsamıştı .
Bir öğretmenimizin , evi yanmıştı .
Rüzgarın yön değiştirmesi ile büyük bir felaketten dönülmüştü .
Adamızda , iki ormanlık alan var .
Biri Trodos , diğeri Beşparmak dağlarının oluşturduğu iki ayrı orman alanı.
Beşparmak orman alanı bizde , Trodos Orman alanı güney komşumuzda .
Orman yangınları , bu ülkede , tabiat şartlarının olumsuzluklarına karşın zaman zaman çıkmaktadır .
En önemlisi , insan oğlunun ihmalkarlığı ve yetkililerin yetki ve görevlerini tam manada yapmamalarından meydana gelmektedir .
Son yangın olayı da yapılan açıklamalara göre , yapılması gerekenin yapılmaması sonucunda çıkmıştır .
Yapılması gereken neydi ?
Yapılan açıklamada , orman alanı içindeki ağaç dallarının , elektrik tellerine sürtülmesi nedeni ile oluşan , kısa devre sonucunda çıkmış olduğudur .
Bu olayda , sorumlu iki kurumumuz var .
Birisi , Elektrik Kurumu .
Diğeri ise , Orman Dairemiz .
Elektrik tellerine temas edip , yangına sebebiyet veren ağaç dallarını kesme görevi ve yetkisi , bu iki kurumdan hangisine ait ?
Orman alanları içerisinden geçen , birçok elektrik direği ve kablolar var .
Bunların denetimleri , rutin olarak yapılmakta mıdır ?
Yoksa , yangınlar çıktıktan sonra mı , görev ve yetki akla gelir .
Teknik olanakların ve donanımların , bu kadar gelişmediği geçmiş dönemlerde, bu denli sık ve büyük yangınlar olmuyordu .
Denilebilir ki , iklim değişikliğinin bunda büyük payı var . Bu doğru .
Fakat , gerekli önlemler alınırsa , iklim değişikliğine karşın , çok büyük zararların oluşmasının önüne geçilebilir .
Geçmişte , orman tabanında yangınların çıkması pek mümkün değildi .
Ancak , ağaçlardan başlayarak yangınlar çıkardı .
Şimdilerde yangınlar , tabandan , kuru otların yanarak , barut haline gelmesi ile oluşuyor .
Şimşek ve yıldırım düşmesi ile orman yangınlarına şahit oluyorduk .
Tabandan , kuru otların yanması ile meydana gelen yangınların kapısını , biz açtık .
Nasıl mı ?
Ormanları , alçak orman arazisi ve yüksek orman arazisi olarak ayırarak . Alçak orman arazilerini , iskana açtık .
İskana açılan , o orman arazilerindeki , dağ keçilerinden , ev sahiplerinin şikayet etmesi üzerine . Orman alanlarını , dağ keçilerinden arındırdık .
İngiliz Yönetimi ve Ortaklık Cumhuriyetinde , denetimli olarak tüm orman alanları içerisinde , keçiler barındırılır ve tabanda çıkan yeşil otları yerlerdi . Böylece yaz mevsiminde , kuru ot haline gelmelerinin ve barut görevi yapmalarının önüne geçilirdi .
Arada sırada kalan kuru otları da yiyerek , bu potansiyel tehlikenin önüne kaynağında geçilirdi . Ayni zamanda , keçiler için de bir besin kaynağı sağlanmış olurdu .
Amerika’da geçen yıl çıkan , büyük can ve mal kayıplarına neden olan orman yangınları için , idare , milyonlarca dolar bütçe ayırarak . Orman alanlarına dağ keçilerinin yerleştirilmesi için davar sahiplerine , teşviklerin verileceğini , medyadan öğrenmiştik .
Biz , orman yangınlarının panzehiri olan keçilere , orman alanlarını yasaklamış durumdayız .
Orman yangınlarını , büyük oranda önleyecek ve önüne geçecek olan doğal önlem , dağ keçileridir .
Bu sütunlarda ve Tv de yaptığım canlı yayınlarda , bunları söylüyor , yazıyorum .
Bu gerçekleşene değin , yazıp , çizeceğim , konuşmaya devam edeceğim .
Bu haber 2354 defa okunmuştur

:

:

:

: