Maceraya mı?

Güney Kıbrıs’ın Başkanı Anastasiadis.

Güney Kıbrıs’ın Başkanı Anastasiadis. Rum Ulusal Konseyine verdiği bilgilerde, görüşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Verilen bilgilerin toplamına baktığımızda, Kıbrıs Türk Halkı, anlaşma ile birlikte, bilinmeyen maceralara doğru, yelken açtırılmağa çalışılmakta. Bilinmeyen mecralara doğru götürülmek istenmektedir.
Kim ve kimler tarafından.
Söylemeye gerek var mı?
Rumlara verilmek istenen tavizler, tek tek ortaya sergilendi.
Bu günkü yazımda, verilmek istenen ve Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal bir öneme haiz olan, Garanti Sistemine, değinmek istiyorum.
Kıbrıs Cumhuriyetinin, kurulması ile ilgili olarak, getirilmedi garanti sistemi.
Garantörlüğün, Türk tarafı ile ilgili, ruhu ve lafsı, Kıbrıs Türk Halkının can ve mal güvenliğini, sağlaması için konulmuştur.
Rum Halkının, can ve mal güvenliğinin sağlanması için değil.
Rum Halkı, bu konuda korunmaya muhtaç bir durumda değildi.
Çünkü Kıbrıslı Türkleri öldüren ve mallarını talan eden, Kıbrıslı-Rumlardı.
Dolayısı ile garantörlüğün asli unsuru, Kıbrıs Türk Halkıdır.
Garanti sisteminde, Kıbrıslı Türklere dokunmadıkları takdirde. Garanti Sisteminin, KIBRIS Rum Halkı için, endişe edilecek bir durumu olmaması gerekir.
Rum Halkı.
Bunu.
Bir tehdit.
Endişe.
Güvenlik sorunu yapıyorlarsa.
Olası bir anlaşmadan sonra da, Kıbrıslı Türkleri, 55 ‘ lerden,74 ‘ lere kadar, yapmış oldukları soy kırıma varan, hareketlerini.
Anlaşmadan sonra da, yapma hayalleri olmasa, garantörlük sisteminin kaldırılmasında, bu kadar ısrarcı olurlar mıydı?
Türk Halkına dokunmadıktan sonra, Türkiye’nin müdahalesi mümkün mü?
Olmadığına göre, Garanti Sisteminin kaldırılması ile ilgili olarak yapılan girişimlerde, iyi niyet olabilir mi?
Türk Halkının, emniyeti ve güvenliği ortaya atıldığı platformlarda. Türk kesiminden bazı siyasiler ve sözde aydınlar, Rum Halkının da emniyet ve güvenliğini hemen ortaya atarlar.
Buna Sn. Cumhurbaşkan’ı da dahil.
Önemli olan.
Kıbrıs Türk Halkının, güvenliğidir.
Tarih boyunca öldürülen.
Kuyulara atılan.
Arabaları ile gömülen.
Kıbrıslı Türk’lerdir.
Barış Harekatı sırasında, öldürülen Rum’ların, öldürülüş nedenini. Yunanistan’ın tavrına, dayandırmak gerekirken.
Sorumluluk.
Garanti Sisteminde, aranmaktadır.
Bu konuda, Rum’lara hak veren bizdekiler.
Rum tarafına bir baksınlar.
Bir tek siyasi.
Dedi mi ki “ emniyet ve güvenlikte Kıbrıslı Türkler de haklıdır. Kaçırıp öldürdüğümüz ve kuyulara attığımız Türkler. Hala daha kuyulardan çıkarılmakta.”
Ben duymadım.
Rumların güvenlikleri ile yakından ilgilenen ve avukatlığını yapanlar.
Duymuşlarsa, bizi de, bilgilendirsinler.
Kıbrıs Türk Halkının.
Müzakerelerle ilgili, ana sorunu.
Vaz geçilmezi.
Can güvenliğidir.
Bunu da garanti eden “Garanti Sistemidir.”
“Bundan taviz vererek başka haklar alacağız “ safsatası da , Kıbrıs Türk Halkının, bu adada sonunu getirir .
Uzağa gitmeye gerek yok.
16 Kasım ve Elam bunun kanıtı.
BM ve AB garantör olacak mış.
BM, dünyada, hangi halk için, kan döktü?
Can verdi?
AB müktesebatıymış.
Batı Trakya Türkleri, bu müktesebatın en iyi örneği.
AB güvenliği ile ilgili de, zavallı Müslüman Bosna Halkı, örneklerin örneği.
Daha, bulunmamış, binlerce Müslümanına güvence veren AB.
Sn. Akıncı.
“Saygı duyulmalı “ diyor.
Duyulmazsa.
Ne olacak Sn . Akıncı?
Bu haber 2814 defa okunmuştur
  • 1960 anlaşmasından geri mi? Hasan Mehmet  Lefke - 09.12.2015 1960``da bir anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmada K/Türkler ve K/Rumlar belki iki bölgeli değilse bile işlevsel olarak federatif bir devlet kurmuşlar. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bu devletin garantörü olmuşlar. Devlet %70 Rum ve %30 Türk olmak üzere şekillenmiş. 650 Türk askeri ile 950 Yunan askeri Kıbrıs``ta konuşlanmış. %60``a %40 Rum ve Türklerden müteşekkil bir Kıbrıs ordusu kurulmuş. K/Türk ve K/Rumların ayrı belediye idareleri, ayrı cemaat yönetimleri kabul edilmiş. İşte bu anlaşma,1963``te Rumlar Türkleri devletten kovmuşlar, maalesef BM değil garantörler bile bir şey yapamamış. Ancak 1974``de KC`` ni silahla yıkmaları üzerine, sadece Türkiye garantörlük hakkını kullanmış ve mevcut durumu sağlamıştır. Şimdi aradan 41 yıl geçtikten sonra, en azından 1960 anlaşması gerisinde bir anlaşmaya evet diyecek bir K/Türk yoktur. İki bölgelilik BM kararıdır. Rum mülkleri kullanıcıları tarafından parası ödenerek alınırsa, anlaşılacak ne kalır?
  •    - 09.12.2015 Garanti ve ittifak anlaşmalarında garantörlerce açık bir şekilde GARANTİ EDİLEN KlBRlS CUMHURİYETİ ANAYASAL DÜZENİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR Toplumların güvenligi de bu düzenin bir parçasıdır. Ancak hiçbir garantörün Garantör oldugu bütünü gözardı edip de sadece işine gelen parçasını kullanma hakkı yoktur. TEK TARAFLl MÜDAHALE HAKKl DA SADECE ANLAŞMALARDAKİ ANAYASAL DÜZENİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ YENİDEN KURMAK İÇİN yapılısa yasaldır.

:

:

:

: