DP- bu işi iyi yapar

Yeni Hükümetin, güvenoyu alması ile birlikte bakanlıkların, üst kademe yöneticileri.

Her iki parti ve bağımsızların arasında, tartışılmakta.
Tabii bölgelerine göre.
Bugün birinci konumuzda.
DP ‘ye verilmiş olan Turizm ve Çevre Bakanlığının, müstakbel üst kademe yöneticiliği ile ilgili.
İrdelemelerde bulunacağız.
Çevre Bakanlığı ortaklık, Hükümetlerinde genellikle, DP ‘nin Bakanlıklarına düşüyor.
Günümüzde DP ’ ye bir avantaj sağlamıştır.
Bir deneyim kazandırmıştır Turizm ve Çevre Bakanlığı.
Tek bir Bakanlığın, uhdesinde birleşti.
Turizmi tetikleyen onu, yaşanabilir hale getiren ve getirecek olan temiz bir çevredir.
Ülkelerin, turist sayısını artıran, milli gelirin, yükselmesini sağlayan.
Turistlerin bulacağı gezebileceği, temiz bir çevre sayesinde mümkündür.
Son CTP – DP ortaklık Hükümetinde.
DP bunu çok güzel sağlamış.
Hele hele Sn. Bülent Arkın’ın, müsteşarlığından sonra da çevreye bakanlığın, bakış açısı.
Çevre kirliliğinin, önüne geçilmesi çevreyi kirletenlerin ve bu işi itiyat haline getirmelerin, önlenmesi için caydırıcılık adına.
İlgili Yasa olan Çevre Yasa’sı, katıksız bir şekilde, uygulanmaya başlanmıştı.
Bu konuda Radyo ve TV ‘ lardan halk uyarılmış.
Çevreyi kirletenlerin ilgili daire olan ve her ilçede bulunan.
Çevre Koruma Dairelerine, şikayette veya ihbarda bulunmaları anons edilmişti.
Sn. Arkın’ın, müsteşarlığında Çevreyi kirletenler.
Alınan, caydırıcılık tedbirleri sayesinde çevreyi kirletecek, bir çöpü atmak için, kişileri.
İki – üç defe düşünmeye sevk etmişti.
Fakat CTP - DP Hükümeti oluştuktan sonra her ne hikmetse.
Bir önceki Bakanlığın, Sn. Arkın’ın bilgi ve deneyimleri ile alınan tedbirler ve projeler, uygulama alanından kaldırılmıştır.
Yeni Hükümetle çevre yeniden.
Bu işi beceren, bir partiye verilmiştir.
Turizm ve Çevre Bakanlığına, halen, müsteşar atanmamıştır.
Çevreyi kavrayan ona sahip olan.
Aldığı önlemlerle kirletilmesini önleyen ve şimdi müşavir, durumunda olan.
Sn. Bülent Arkın’ın, atanması.
Söz konusu Bakanlığa, umulanın üzerinde faydalar sağlayacaktır.
Sn. Arkın Turizmin, üstesinden de gelebilecek bir potansiyele sahip.
Tabii burada yetki, DP . yetkili organlarında.
O organlara baskı gibi bir niyetim yok.
Sadece geçmişteki olumlu ve olumsuzlukları, dile getirmeye çalıştım.
İşin, erbabının, kim olduğunu anlatmaya çalıştım.
Görev, yetki DP’ de.
Bir uyarıda, bulunmak isterim halkın, gözü kulağı, bu Hükümette.
Herkes, beklenti içinde beklentileri, boşa çıkarmayın.
Bu haber 7845 defa okunmuştur

:

:

:

: