Adım adım

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün açıkladı: Yakında, Türkiye’den elektrik akımı getirilmesi için düğmeye basılacak.
Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Açıklamasında, ülkeye gelecek elektrik akımı ile dünyaya bağlanacağımızı da, duyurdu.
Yani, elektrikte Enterkollekte Sistemine bağlanacağımızın, müjdesini verdi.
Konu ile ilgili, çalışmaları yürütecek olan Bakan da, Sn. Sunat Atun olacak.
KKTC‘de AB müktesebatı gereği, adım adım kapitalist ekonomik sistem, yerleşmeye devam ediyor.
KKTC‘de, özelleştirmelere karşı, sendikaların büyük bir kısmı ile, solcu olarak geçinen siyasal partiler, karşı çıkmakta.
Bunun için de, zaman zaman, eylemler yapmaktadırlar.
KKTC‘de, özelleştirmeye karşı çıkan bu çevreler, kapitalizmin ve özelleştirmenin dik alası uygulamalarla, sosyal devleti ortadan kaldırma uğraşı içinde olan, AB‘ne karşı ses çıkarmıyorlar.
Ses çıkarmak, bir yana.
Bu sisteme girmek için, uğraş ve savaşım veriyorlar.
KKTC‘de, sol, ayaklarına yatmak.
Sol görüşlülerin, oyunu almak.
Ondan sonra da, solu ortadan kaldırmak, silmek demek olan, kapitalizmle idare edilen, AB‘ye kulaç atmak.
Bu iki yüzlü politikalar, bu örgütleri daha ne kadar ayakta tutacak ?
Bilemiyorum .
Bizde özelleştirmeye karşı çıkanlar, güneydeki kurumların özelleştirilmesine, neden karşı çıkmıyor.
Sadece seyretmekle yetiniyorlar.
İki toplumlu eylemlerin odak noktası, AB ‘ne demir almak.
Bu eylemlerin, dayandığı temelin AB‘ye dayandığını iddia eden, otoriteler var.
Yani, iki toplumlu etkinlikler, AB patentli.
Güneyde, özelleştirmeyle birlikte kapitalizmin bir gereği daha, yerine getiriliyor !
Güney Kıbrıs’taki, tüm Kooperatifler, özelleştiriliyor.
Kooperatifçilik kapitalist sisteme karşı çalışan halk kitlelerini, ekonomik olarak ayakta tutacak, şirketlerdir.
Bilhassa, gerek İngiliz, gerekse de Kıbrıs Türklerinin gettolarda yaşadıkları yıllarda, Kooperatif Şirketler, toplumu ayakta tutmuştu.
Maltus, Rikardo ve Keynes’in, dünyanın başına bela ettikleri kapitalizm, Kıbrıs’ta Kooperatifçilik Sistemini, kendi sistemleri için tehlikeli görmüş olacak ki, bu şirketleri, ayaklarına dolanmaktan kurtarmak için, ortadan kaldırıyor.
Durun, daha bitmedi.
Tüm, güneydeki hastanelerin de özerkleşmesi gündeme geldi.
Tüm hastaneler özerkleşecek.
Bu sistemde de, parası olan sağlık bulacak.
Bulmayan, Allaha emanet.
Güneyde sosyal devletin son kaleleri de, yıkılmak üzere.
Bizim tayfadan, ses yok.
Varsa yoksa, AB.
Hem Rum toplumu, hem de Türk toplumu AB sevdası için birlikte girdaba sürüklendiğimizin, farkında değiliz.
Farkında olanlar, var.
Fakat, başka saiklerle ses çıkarmıyorlar.
Eskiden her Kıbrıslı, Muhtar belgesi ile, tüm sağlık servislerinden yararlanıyordu.
İlaç, bedava idi.
Avrupa Birliği’nde ise, cebindeki Muhtar belgesi ile değil, cebindeki, para miktarına göre sağlık bulacak.
Sol ideolojiye bağlı olan ve tüzüklerinde sosyal demokrat ve sosyal devlet yazılı, siyasi partilerimiz ve lider kadrosunun, bu denli suskunluğunu anlamakta, güçlük çekiyorum.
Her kes yelkenleri, kapitalizme açtı da, bundan haberleri mi yok ?
Yoksa rüyalarında, nurlu ufuklar mı gördüler ?
Uyandıklarında, gerçeği görecekler, lakin vakit çok geç olacak.
Bu haber 221 defa okunmuştur

:

:

:

: