El -Sen’in grevi askıda

Düne kadar KKTC ‘de ikamet eden yurttaşlar veya şu ya da bu şekilde KKTC de ikamet eden öğrenciler veya çalışanların yürekleri ağızlarına geldi . Nedeni de, El-Sen’in bu gün yapacağı süresiz genel grev açıklaması .
Düne kadar KKTC ‘de ikamet eden yurttaşlar veya şu ya da bu şekilde KKTC de ikamet eden öğrenciler veya çalışanların yürekleri ağızlarına geldi . Nedeni de, El-Sen’in bu gün yapacağı süresiz genel grev açıklaması .
EL-Sen , Hükümetin büyük ortağına, en yakın bir sendika .
Bu Sendikayı, Hükümetle karşı karşıya getirmesinde yatan nedenler ne olabilir ?
Birinci neden, Sn. Başbakan’ın Kıb-Tek’le ilgili yaptığı açıklama ile ortaya çıktı . Açıklamasında açıkça görülür ki .
Birinci neden .
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması .
İkinci ana neden. Kıb-Tek’in bu Hükümet tarafından özelleştirilmesi.
Üçüncü neden ise . Kıb-Tek’e gerekli yatırımların yapılmaması .
Tabii bunların yanında, daha da nedenler var . Fakat ana nedenler bunlar .
El-Sen’e , KKTC ‘de siyasal partiler yelpazesinde . CTP ‘ en yakın siyasal parti .
CTP’nin iktidara gelmesinde kurum olarak büyük çabalar harcamış bir sendika .
CTP . Hükümetin en büyük siyasal partisi .
Sendikayı ve CTP ‘ yi karşı karşıya getiren üç ana nedeni irdelersek. Karşımıza neler çıkacak ? Buna bir bakalım .
Hükümete bağlı olan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının . Bağlı olduğu Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Nami’ye bilgi verip, onayını almadan . El-Sen’le toplu iş sözleşmesi yapması . İlgili Bakanı . Hem Bakanlar Kurulu karşısında . Hem de kamuoyu karşısında zor durumlara sokmuştur .
Sn . Başbakan . İlgili Bakan olan Sn. Nami ile uyum noktasında sıkıntıların olduğunu söyledi .
Bu nedenle Hüdaoğlu’nun görevine son verildi .
Özelleştirme konusunda ise. Sadece dağıtımın özelleştirilmesi ile ilgili konuşmaların yapıldığını . Aksa ile ilgili açıklamasında ise. Sözleşme sona erdikten sonra . Yenileme gibi bir iradelerinin olmadığını .
Kıb-Tek için yatırımlar konusunda ise, elle tutulur söylemler yapılmadığını açıkladı.
Ahalinin yüreğini . Hop kaldıran . Hop oturtan El-Sen ise dün yapmış olduğu olağanüstü toplantıda . Yapılması karara bağlanan süresiz grevi . Başbakanın açıklamalarını , tatminkar bulup askıya aldı .
EL-Sen’le yapılan toplu sözleşmeyi. El-Sen’in isteği doğrultusunda düzenleyen. Eski Yönetim Kurulu Başkanı . Sn. Hüdaoğlu’nun görevden alınış gerekçesini . El-Sen, tatminkar bulmuş olacak ki . Dünkü karara varmıştır .
Sn . Başbakan . Devlet kurumlarına yapılan atamaları . Ki bunları üç kalemde açıkladı .
Kooperatif Merkez Bankası , Vakıflar ve Kıb-Tek’in .
Uzman kişilerden oluşacağını , söyledi .
Bu güzel bir gelişme .
Bu üç kurumla yetinmek olmaz .
Diğer kurum ve Devlet dairelerine de, bu esası getiriniz .
Bu konuda çok geç kalındı .
Yıllarca, uzman olmayan kişilerin yapmış olduğu kötü icraatların faturasını, hep halk ödedi ve ödemekte .
Kıb-Tek’ le ilgili Hükümetin aldığı karar yerinde .
Siyasal iktidarın üzerinde, icra makamı olamaz .
İcra makamı siyasal iktidar . Yani Hükümettir .
Sendikalar . Ülkede icra makamı değillerdir .
Ancak . Üyelerinin özlük hakları ile ilgili . Demokratik hukuk devleti kuralları doğrultusunda, hareket edip hak arayabilirler .
Bunun aksi .
Ülkeyi kaosa götürmek olur .
En önemlisi . Yandaş oldukları partilere, büyük zararlar verirler .
Şimdi olduğu gibi . Benden söylemesi .
Sonra Yalçın Cemal demedi demeyin .
Bu haber 96 defa okunmuştur

:

:

:

: