Uluslararası denilince akan sular durur mu ?

İki bin yılından bu yana . Bu terimi çok duyar olduk .

İki bin yılından bu yana .
Bu terimi çok duyar olduk .
Daha çok , Kıbrıs konusu ile ilgili olarak . Türkiye’nin tavrı karşısında. Hem içte , hem de dışta . Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ve suçlamak için söylenen, alışılagelmiş cümleler .
Uluslararası Hukuk .
Uluslararası Anlaşma .
Ben bu günkü yazımda . Uluslararası anlaşmadan bahsedeceğim .
Uluslararası anlaşma nedir ?
Dünyada, birden çok ülkenin veya Devletin . Bir metin üzerinde iradelerini birleştirerek, meydana getirdikleri anlaşmaya verilen isimdir .
Mesela , TC ‘nin tapusu olan Lozan Anlaşması . Montrö Anlaşması .
İkinci Dünya Savaşını sona erdiren. Barış Anlaşması gibi .
Bu anlaşmaları çoğaltmak mümkün .
Dilerseniz bu örneklerle yetinelim .
Bu anlaşmalar, anlaşma metnini benimseyen, tüm ilgili Devletler tarafından imzalanır ve BM GS ‘ tarafından BM’ye kaydedilir .
Bu, uluslararası bir anlaşma olur ve buna sadece imzacı taraflar değil . Tüm dünya Devletleri, uymak zorundadır .
Uluslararası bir anlaşmanın ortadan kalkması için . Tüm imzacı ülkelerin onayı ve imzası gerekir .
Tümü, ortadan kalkması için “Evet” dese bile . İmzacı ülkelerden biri, buna katılmaz ise . Anlaşma yürürlüktedir ve niteliği de, aynen devam eder . Yani Uluslararası etkinliği tüm dünya tarafından tanınır .
Bu giriş ve açıklamayı yaptıktan sonra, gelelim konumuza .
Sn. Anastasiadis’in, bir İngiltere ziyareti olmuş .
Hem Başbakanı .
Hem de, Kraliçeyi görmüş .
İngiltere de, Krallık sembolik .
Yetkiler Parlamentoda ve Hükümette .
Anastasiadis Efendi .
İngiliz Başbakanı Teresa Hanıma. Adadaki garanti sistemini açmış .
Çağ dışı olduğundan bahsetmiş . Garanti sisteminin Rum halkı için tehdit oluşturduğunu da, söylemiş olmalı ki . Teresa Hanım da, Anastasiadis Efendi ile hemfikir kalmış !
Bu günlerde, Teresa Hanımla kim görüşürse . Her halde hepsi ile hem fikir kalacak .
Kadıncağızın aklı başında mı acaba ?
Kadın , Brexitle yatır . Brexitle kalkar oldu .
Onun için, varsa yoksa . Bu beladan nasıl kurtulacağıdır .
Belki de, İngiltere’nin, Kıbrıs’ta Garantör olduğunu bile unuttu .
Sadece onu mu ?
Garantör İngiltere olarak, bu anlaşmaya imza attığını da unutmuş olacak ki . Garantilerle ilgili, Anastasiadis’in şahsında . Rum ve Yunanlıların arkasını sıvazlamıştır .
Unutmuş olduğunu var sayarak . Bu uluslararası anlaşmayı, bir hatırlatalım .
Değerli Teresa Hanım .
11 Şubat 1959 tarihinde, Zürih’te . Bir anlaşma yapıldı . Anlaşmanın ilk cümlesi aynen şöyle :
Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti . Diğer taraftan Yunanistan , İngiltere ve Türkiye ibarelerini taşıyarak, altta uluslararası anlaşmanın maddelerini sıralıyor . Maddelerine girmeyeceğim . Konumuz . Anlaşmanın esası değil . Usulüdür . Yani nasıl yürütüleceğidir .
Şunu da buradan açıkça belirtmeliyim . Söz konusu Anlaşmanın, beş imzacı tarafı vardır .
“Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti “ ibaresindeki imzacılar . Rum ve Türk Temsilcilerdir .
Yani uluslararası anlaşmanın tarafları beştir .
Bu imzacı tarafların, hepsinin de “evet” demesi lazım ki. Bu anlaşma ortadan kalksın .
Fakat buna da olanak yok . Bunun mümkün olması için . Bu anlaşmayı sona erdirecek, Kıbrıs Cumhuriyetinin Temsilciler Meclisinde seçilmiş ve yetkilendirilmiş. Türk ve Rum Temsilcilerin olması da gerek.
Bu ortamda, buna olanak yok .
Zaten olsa . Türk Temsilci, buna evet der mi ?
Gelinen dünya ahvalinde . Artık Emperyal ülkeler . Ne Uluslararası Hukuk . Ne de Uluslararası Anlaşmayı. Menfaatleri gereği, tanımamak ve ortadan kaldırmak uğraşısı içinde .
Güney, baştan tırnağa, silah deposu ve üssü haline getiriliyor .
BM’ den tıs yok .
Kıbrıs Türklerinin, can ve mal güvenliğini sağlayan Türkiye’ye. Dünya arros kesildi .
Hukuken, ne İngiltere’nin . Ne BM ‘in, taraflar oy birliği ile bir karar almadan . Uluslararası bir anlaşma olan, Garanti ve İttifak Anlaşmaları ortadan kaldırılamaz .
İngiltere adına . Teresa Hanım aksini düşünebilir .
Zaten 1959 ‘dan itibaren . Garantör İngiltere . Attığı imzanın vecibesini yerine getirmedi ki .
İki imza sahibi de, Adayı Yunanistan’a bağlamak için, iç savaş çıkardı.
Anlaşmanın hakkını veren, tek bir Garantör oldu .
O da, Anavatan Türkiye .
Onun iradesi olmadan . Anlaşmanın kuralları ne değişebilir .
Ne de, ortadan kaldırılabilir .
Bu böyle bilineeee…
Dün, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde isim yapmış olan . İrsen Küçük’ü kaybettik . Ülkeye çok yararlı işler yaptı . Bana göre, bunların en önemlilerinden biri . Tarım Bakanı iken , tarımda. Damlama sulama sistemine geçilmesi oldu . Bu sistemle . Büyük oranda, su tasarrufuna gidilmiş . Su sarfiyatının önüne geçilmiştir .
Allah rahmet eylesin .
Mekanı cennet olsun .
Bu haber 3799 defa okunmuştur

:

:

:

: