YYK’YA SORUYORUZ

Yayın Yüksek Kurulu, Ada TV’ye yaptığı habercilik nedeniyle para cezaları kesti. Amaç belliydi.

Yayın Yüksek Kurulu, Ada TV’ye yaptığı habercilik nedeniyle para cezaları kesti. Amaç belliydi.
Cezaların gerekçesinde her ne kadar İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’a yönelik yayınlardan bahsedilmekle birlikte, “İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a yönelik haberin ekrana yansıtıp yorum yapılması;” “İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’a yönelik içeriğin yayınlanması “ gibi çok geniş ve yuvarlak ifadeler kullandınız.
Oysa İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a yönelik haberlerin ekrana yansıtılıp yorum yapılması ve İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a yönelik içeriğin yayınlanmasında her hangi bir sakınca olmadığı gibi her hangi bir suç da teşkil etmez.
Bilakis, siyasi bir kişiyle ilgili haberlerin verilmesi veya ekranlara yansıtılması ve bu şekilde kamunun bilgilendirilmesi, basının esas görevleri arasındadır.
YYK olarak kararlarınızda, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın ilgili maddelerine atıf da bulunarak “İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a yönelik haberin ekrana yansıtıp yorum yapılması;” “İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars’a yönelik içeriğin yayınlanması “ cümlelerine dayanarak ceza verildiğini belirtmektesiniz.
Ancak, bu cümlelere dayanarak ilgili yasanın ilgili maddeleri altında ceza verilmesi mümkün olmadığı gibi, adil ve makul değildir.
Buna rağmen, kararlarınızın başka bir nedene dayanıp dayanmadığı hususunda daha çok bilgiye sahip olmak için şu sorulara cevap vermenizi istiyoruz.
1. Ada TV’yi cezalandıran kararları istem üzerine mi yoksa resen mi aldınız?
2. Yapılan yayınların tümü mü, bir kısmı mı, içerisindeki cümleler mi, yoksa kelimeler mi sakıncalıdır veya ceza gerektiricidir?
3. Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (11) maddesi Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmayı içermekte olması nedeniyle, Ada TV kimin veya kimlerin özel amaç ve çıkarlarına hizmet etmiş ve kime veya kimlere karşı haksız rekabete yol açmıştır? Bu madde “ve” kelimesi ile bağlanmış olduğu için, özel amaç ve çıkarın yeterli olmayıp, bunun haksız rekabete de yol açması halin de suç teşkil edebileceğinin altını çizmek isterim.
4. Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (7) maddesi Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınları içermekte olması nedeniyle, müvekkilim, hangi şiddet veya terör veya etnik ayrımcılığa sebebiyet vererek toplumda nefret duyguları oluşturdu? Bu iddialar çok ciddi olup, müvekkilim, şiddet yanlısı ve terörist veya ırkçılık gibi ağır itham altında bırakılmaktadır. Bu asla kabul edilemez.
5. Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (10) maddesi kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayınları içermektedir. Ada TV, yayınlarında kimi, ne şekilde, nasıl ve hangi söz veya cümlelerle küçük düşürdü, zarara uğrattı, aşağıladı, iftira etti? Ada TV’nin, mahkum dahi olsa haksızlığa uğradığını, kendisinin kumpasa getirildiğini iddia eden bir insanın haykırışlarını kamuya duyurması bu kadar çok mu yanlıştır.
6. Ada TV, adalete, tarafsızlığa ve yasalara karşı nasıl saygısız davrandı? Ne yaptı?
7. Ada TV, kimi, ne şekilde, nasıl ve ne zaman suçlu olarak ilan etti?
8. Ada TV, kimin veya kimlerin ne şekilde ve ne yaparak özel hayatına yönelik mahremiyetine saygılı olmadı?


Bu haber 10693 defa okunmuştur

:

:

:

: